„Principii spirituale și sociale în învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie” de Diac. Alexandru Briciu

Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat volumul Principii spirituale și sociale în învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie de Diac. Alexandru Briciu.

Autorul explică în introducere că și-a propus să îl prezinte pe Sfântul Domnitor Neagoe Basarab din perspectiva vieții și operei sale. În prima parte este prezentat ca model de domnitor creștin pe baza troparului sfântului, fiecare verset dând titlul unui subcapitol.

Cea de a doua parte a cărții tratează principiile enunțate de domnitor pentru urmașii săi la tron, privite din două perspective: cea religioasă și cea laică.

Volumul are un „Cuvânt înainte” semnat de acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române. „Cercetătorul portretizează în această carte un conducător lumesc șu duhovnicesc în același timp, pătruns de importanța misiunii sale, ctitor de monumente văzute și nevăzute, păstor de oameni și de țară, lăsător de moștenire trainică, convins de faptul că «cine învățăturei sălașul ridică sieși ridică sălașul… de fieru și aramă, care furul nu va fura, nice vântul va strica, nice apa va neca»”, scrie istoricul.

„Din paginile cărții se desprinde personalitatea unui domn încununat de harul credinței și animat de oblăduirea turmei pe calea mântuirii, ocrotitor al Bisericii, al ceremonialului creștin și al teologiei.”

Academicianul oferă și o perspectivă asupra contextului în care s-a încadrat domnia Sf. Neagoe Basarab: „Țara Românească se afla sub suzeranitatea Imperiului Otoman, dar acționa ca un stat creștin din familia europeană, care se mișca în ambianța unei Renașteri timide, cu opere de artă somptuoase, cu promovarea unor cărți de teologie, de teorie a puterii și de înțelepciune, militând pentru dialogul european între catolici și ortodocși. Neagoe Basarab s-a străduit să-și țină rangul de suveran, de uns al lui Dumnezeu, pentru ca Țara și Biserica sa «să nu fie spre batjocură limbilor străine». A reușit în mare parte.”

„Lucrarea de față tratează principiile spirituale și sociale care se desprind din Învățături, merge pe urmele antecesorilor – unii dintre ei celebri – și reanalizează datele, scoțând la lumină adevărate grăunțe de mărgăritar”, notează acad. Ioan-Aurel Pop.

„Mișcându-se în ambianța unor patriarhi ecumenici precum Pahomie, Teolipt și Nifon al II-lea, în cercurile unor teologi de marcă ai Răsăritului ca Manuel de Corint și Gavriil, protosul (cârmuitorul) de la Muntele Athos, domnul Țării Românești și-a îndeplinit pe deplin misiunea de apărător al Ortodoxiei și de promotor al Bizanțului după Bizanț.”

Președintele Academiei mai scrie în cuvântul introductiv că „tratatul de diplomație cunoscut cu titlul de Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie arată temeinicia unei culturi și tradiția unei școli de gândire politică românească”.

Cumpără cartea online de la Librăria Cărților Bisericești.

Foto credit: Librăria Cărților Bisericești

Comentarii Facebook


Știri recente