Prin iertare, Dumnezeu restaurează firea umană

Duminica a 2-a din Post

(a Sfântului Grigorie Palama) (Mc. 2, 1-12)

În vremea aceea, intrând iarăși Iisus în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat așa de mulți, încât nu mai era loc nici înaintea ușii, iar Dânsul le grăia cuvântul (lui Dumnezeu). Și au venit la El, aducând un slăbănog, pe care-l purtau patru oameni. Dar, neputând ei din pricina mulțimii să se apropie de El, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și, prin spărtură, au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Iar Iisus, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îți sunt păcatele tale! Și erau acolo unii dintre cărturari, care ședeau și cugetau în inimile lor: Pentru ce vorbește Acesta astfel? El hulește. Cine poate să ierte păcatele, fără numai singur Dumnezeu? Și îndată, cunoscând Iisus cu duhul Lui că așa cugetau ei în sine, a zis lor: De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai ușor, a zice slăbănogului: Iertate îți sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ți patul tău și umblă? Dar ca să știți că putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: Zic ție: Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta! Și s-a ridicat îndată și, luându-și patul, a ieșit înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri n-am văzut niciodată.

În Duminica a doua a Sfântului și Marelui Post, Biserica a rânduit să se citească la Sfânta Liturghie textul din Evanghelia după Sfântul Marcu (2, 1-12), în care ne este relatată minunea vindecării slăbănogului din Capernaum. Minunea este prezentată și de Sfinții Evangheliști Matei (9, 1-7) și Luca (5, 17-26). De asemenea, în aceeași duminică se face pomenirea Sfântului Grigorie Palama, mutat la cele veșnice la 14 noiembrie 1359 și trecut în rândul sfinților la scurt timp după aceasta (în 1368), care a fost mare apărător al dreptei credințe, afirmând că prin rugăciune stăruitoare și îndelungată și prin asceză curățitoare de patimi, credinciosul ajunge să se unească și să se împărtășească din lumina cea necreată și veșnică a lui Dumnezeu. Rânduiala prevede și un text al Evangheliei special pentru pomenirea Sfântului Grigorie, text specific zilelor de pomenire a ierarhilor (Ioan 10, 9-16).

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente