Pregătiri pentru Marele Sinod Pan-Ortodox

O nouă întâlnire a reprezentanților comisiei interortodoxe de pregătire a Marelui Sinodului Panortodox a avut loc, săptămâna trecută, la Centrul Patriarhiei Ecumenice de la Chambesy, în Geneva, Elveția, după cum informează TRINITAS TV. La această întrunire s-a discutat despre problema recunoașterii autocefaliei și despre ordinea din diptice.

În urma discuțiilor nu s-a ajuns la o concluzie unanim acceptată, fapt pentru care participanții au decis să reia dezbaterile legate de cele două teme la viitoarea întrunire.

„În comisiile inter-ortodoxe pregătitoare sunt reprezentate toate cele 14 Biserici Autocefale și se pregătesc, se analizează în cele 10 teme care au fost decise ca fiind pe ordinea de zi a Sfântului și Marelui Sinod Pan-Ortodox. La reuniunea comisiei interortodoxe de la Chambesy din 22-26 februarie 2011 s-au analizat două dintre aceste teme, și anume, ‘Autocefalia și modul ei de proclamare’ și ‘Dipticele ortodoxe’. Autocefalia este o temă deja dezbătută și în cadrul unei reuniuni anterioare și acum nu s-a făcut altceva decât să se reanalizeze alte aspecte particulare referitoare la această temă. Tema principală a acestei reuniuni a fost Dipticele ortodoxe și aici s-au stabilit criteriile principale care au stat la baza stabilirii acestor diptice. În același timp comisia a luat act și de unele cereri a unor Biserici ortodoxe autocefale de modificare a locurilor în dipticele actuale”, a spus George Grigoriță, secretar al Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

La întâlnire au participat reprezentanți din fiecare biserică locală autocefală.

Comentarii Facebook


Știri recente