Preasfințitul Părinte Lucian la ceas aniversar

Pentru Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, cel de-al 10-lea ierarh al Eparhiei Caransebeșului, data de 9 septembrie este una aniversară. Preasfinţia Sa s-a născut în această zi a anului 1970 în municipiul Arad. A făcut studiile primare şi gimnaziale în localitatea natală (1977-1987), apoi cele teologice la Seminarul din Caransebeş (1987-1992) şi la Facultatea din Arad (1992-1996).

Ca activitate clericală amintim că a fost ieromonah la Mănăstirea Hodoş-Bodrog (1992-1994), eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Timişoara (1994-1995), stareţ al Mănăstirii „Izvorul Miron” – Româneşti (1995-2000), apoi protosinghel şi exarh al aşezămintelor monahale din Arhiepiscopia Timişoarei (1999). În anul 2000 a fost ridicat la treapta de arhimandrit, la 1 octombrie acelaşi an fiind hirotonit arhiereu-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul „Lugojeanul”. În 8 februarie 2006 a fost ales Episcop la Caransebeş, pe scaunul rămas vacant după plecarea Preasfinţitului Laurențiu Streza ca Mitropolit al Ardealului, întronizarea ca episcop titular făcându-se la 26 februarie.

Realizările cele mai importante ale Preasfințitului Părinte Lucian sunt finalizarea noii Catedrale Episcopale „Învierea Domnului” din Caransebeş (demisolul a fost dat în funcţiune în 2006), un edificiu în plan „cruce greacă înscrisă”, de proporţii monumentale, aflat în faza de finisare-pictare. Și învățământul teologic a fost şi este una dintre priorităţile Preasfințitului Lucian, ocupându-se îndeaproape de bunul mers al Secţiei de Teologie din Caran­sebeș, dependentă de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi de Seminarul Teologic „Ioan Popasu” din Caransebeş. Pe plan didactic-ştiinţific, Preasfinţitul Lucian are gradul de conferenţiar universitar, a publicat 10 cărţi de teologie istorică şi peste 60 de studii şi articole în reviste teologice şi de istorie din ţară şi străinătate.

Pe tărâm pastoral trebuie menţionată vizitarea tuturor parohiilor şi filiilor din eparhie, în multe dintre acestea fiind rânduiţi noi clerici. De asemenea, a hirotonit 150 de clerici pentru mănăstirile, parohiile, unitățile misionar-filantropice și școlare din eparhie. Preasfințitul Părinte Lucian a slujit cel puţin o dată Sfânta Liturghie la cele 282 de sfinte altare din episcopie (mănăstiri, parohii, filii, capele, centre sociale), a târnosit 44 de bise­rici vechi, netârnosite niciodată, unele cu peste 200 de ani de existenţă, a târnosit de asemenea 26 de noi locașuri de cult construite în eparhie (biserici, capele, paraclise) și a binecuvântat lucrările de restaurare și reamenajare a 134 de biserici. Totodată, a acordat 108 ordine eparhiale pentru implicarea clericilor și credincioșilor în viața pasto­ral-misionară a eparhiei și 227 de distincții clerului (arhimandrit, protosinghel, sachelar, iconom, iconom stavrofor și arhidia­con) în semn de apreciere și răsplătire a activității desfășurate.

Activitatea culturală a Episcopiei Caransebeșului în ultimii 10 ani, de când la cârma eparhiei se află PS Episcop Lucian, a fost bogată şi diversă. Pe toate palie­rele culturale au avut loc dezvol­tări, multe dintre ele cu performanţe notabile. Din punct de vedere editorial, amintim reluarea apariţiei anuarului „Calendarul Românului”, publicaţie istorică a Episcopiei Caransebeşului întemeiată în anul 1889, adaptarea revistei eparhiale Foaia Diecezană la cerinţele cititorilor, atât în conţinut, cât şi în grafică, tipărirea a 61 de cărţi de teologie, istorie bisericească şi albume de artă în Editura Episcopiei Caransebeşului. 10 din aceste cărţi îl au autor pe Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian. Pe lângă aceste publicaţii s-au tipărit şi numeroase broşuri şi pliante de promovare a episcopiei sau de evidenţiere a obiectivelor cultural-religioase ale eparhiei.

Învăţământul teologic a stat şi el în preocuparea PS Lucian. Între schimbările care şi-au dovedit viabilitatea în timp a fost mutarea Seminarului Teologic „Episcop Ioan Popasu” din clădirile proprietatea episcopiei care au reprezentat, istoric vorbind, sediul administrativ al Centrului eparhial în curtea Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Caransebeş, unde s-a realizat, totodată, și o infrastructură corespunzătoare pentru desfăşurarea în condiții optime a activităţii administrativ-didactice din învăţământul teologic seminarial. Acolo s-au creat săli de clasă, dormitoare, cantină, săli de meditaţii şi de recreere. Biserica Sfinţii Împărați a devenit paraclis episcopal cu destinaţie pentru practica de specialitate a elevilor. Dragostea pentru învăţământul seminarial a PS Lucian s-a arătat şi prin sprijinirea substanţială a activităţii din instituţia de învățământ prin alocarea unor noi posturi suportate de episcopie şi prin ajutoare materiale şi în bani.

Secţia de Teologie din Caran­sebeș, întemeiată în anul 1998 prin strădaniile Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu al Ardealului în vremea păstoririi sale la Caransebeş, a stat şi ea în atenţia PS Episcop Luci­an. Acum secţia are profesori bine pregătiţi, aproximativ 100 de studenţi şi îşi desfășoară activitatea în Caran­sebeș. Preasfinţitul Lucian este profesor al acestei instituţii de învăţământ cu funcţia didactică de conferenţiar universitar.

Activitatea socială s-a concretizat prin înfiinţarea, în colabora­re cu mai multe instituţii, a Centrului de servicii sociale „Sfântul Vasile cel Mare” din Caransebeş. Au fost încheiate parteneriate de colaborare cu mai multe ONG-uri din judeţ, dar şi cu diverşi furnizori de servicii sociale ai administraţiei locale. A înfiinţat de asemenea magazine de obiecte bisericeşti în cuprinsul eparhiei şi a înfiinţat ateliere de croitorie bisericească şi de pictură bisericească bizantină.

Toate activităţile desfăşurate de PS Episcop Lucian în anii din urmă ca ierarh al Episcopiei Ca­ransebeșului dovedesc implicarea instituţiei bisericeşti superi­oare din Banatul Montan în ampla activitate pastoral-misionară a Bisericii Ortodoxe Române.

(Articol realizat de Diac. Pavel Canea și Darius Herea)

Comentarii Facebook


Știri recente