Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit biserica Mănăstirii Arad-Gai

Cu prilejul vizitei canonice efectuate în Arhiepiscopia Aradului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit noua biserică a Mănăstirii Arad-Gai. După slujba de sfințire a fost oficiată Sfânta Liturghie de către un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi. La final au fost evidențiate persoanele care au contribuit cel mai mult la construirea și împodobirea lăcașului de cult, devenite mâinile iubirii lui Dumnezeu.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat în perioada 24-26 septembrie o vizită canonică în Eparhia Aradului, cu ocazia sfințirii noii biserici a Mănăstirii Arad-Gai, care a avut loc duminică, 25 septembrie. Întâistătătorul Bisericii noastre a ajuns vineri seara pe aeroportul din Timișoara, unde a fost întâmpinat de IPS Părinte Arhiepiscop Timotei și de membri ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului. Apoi, delegația s-a îndreptat către Reședința arhiepiscopală. Aici, chiriarhul eparhiei i-a mulțumit Patriarhului României pentru prezența în mijlocul arădenilor și a mărturisit că este o mare cinste pentru eparhie. De asemenea, Patriarhul Daniel a arătat că această vizită este una de recunoștință și de prețuire a jertfelniciei și dărniciei credincioșilor arădeni pentru noua biserică a Mănăstirii Arad-Gai. ‘Ne bucurăm să venim și în această parte a țării, pentru că este mai apropiată de zona în care m-am născut, dar și pentru că se fac lucrări frumoase. De asemenea, ne bucurăm să prețuim și activitatea monahală din această zonă, mai ales că aici se află cea mai veche mănăstire, cu o continuitate neîntreruptă de la 1177, și anume Mănăstirea Hodoș-Bodrog, încât suntem bucuroși să subliniem importanța mărturiei ortodoxe a continuității noastre. Totodată, am făcut acest gest pentru a arăta recunoștință Arhiepiscopiei Aradului, care sprijină în mod dinamic activitățile majore ale Patriarhiei Române’, a subliniat Preafericirea Sa. La final, Corul de cameră ‘Vestitorii’ și tineri teologi de la instituțiile de învățământ teologic din Arhiepiscopia Aradului au susținut un scurt recital muzical.

Vizită la cea mai veche vatră monahală

În prima zi a vizitei pastoral-misionare, sâmbătă, 24 septembrie, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vizitat Mănăstirea Hodoș-Bodrog, una dintre cele mai vechi vetre monahale din țara noastră. Așezat la aproximativ 15 km de municipiul Arad, pe cursul inferior al Mureșului, ca un adevărat ‘grănicer’ al Ortodoxiei, așezământul monahal se distinge prin fidelitatea, continuitatea și statornicia față de credința ortodoxă, precum și prin păstrarea și prețuirea valorilor de patrimoniu sacru. Obștea monahală de aici se află sub Acoperământul Maicii Domnului. În biserica veche se păstrează o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus în brațe din secolul al XII-lea. Tot în biserica veche a mănăstirii, soborul de slujitori ai obștei monahale a oficiat un Te Deum în cinstea Preafericitului Părinte Patriarh. Apoi, IPS Arhiepiscop Timotei a prezentat mănăstirea și lucrările care s-au efectuat. ‘Mănăstirea, temeluită de atâtea veacuri, a fost reînnoită la răstimpuri, în secolul al XVII-lea, al XVIII-lea și chiar în secolul al XX-lea, iar în veacul de acum, al XXI-lea, chiar de la început s-a făcut restaurarea generală a străvechii vetre. S-au zidit între timp și alte altare, mai avem trei pe lângă acesta. Însă anul acesta, tocmai am inaugurat, în preajma venirii Preafericirii Voastre, această mănăstire care este înnoită. Ne-a mai rămas un paraclis pe care, cu binecuvântarea Preafericirii Voastre, lucrările fiind aproape încheiate, dorim să-l sfințim la prăznuirea hramului, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului’, a spus Înalt Preasfinția Sa.

Mănăstirile au un rol important în păstrarea și prețuirea valorilor deosebite ale patrimoniului cultural sacru, a reliefat Patriarhul României în continuare. ‘Un popor care își arată continuitatea în istorie ca popor creator de valori este un popor cu o demnitate mai mare. Noi, în general, am îndurat istoria, dar, cu toate acestea, am și creat în istorie valori. Biserica aceasta are valoare de simbol prin continuitatea ei istorică, prin fidelitatea față de credința ortodoxă în fața prozelitismului eterodox de-a lungul veacurilor, mai ales începând cu secolul al XIII-lea, când o mulțime de mănăstiri ortodoxe asemănătoare au fost distruse din cauza prozelitismului occidental. De asemenea, are o valoare de simbol a demnității noastre prin faptul că frumosul din lumea aceasta vizibilă este un îndemn, o călăuză, spre a căuta frumusețile netrecătoare ale Împărăției cerurilor. Biserica ortodoxă pictată este cerul pe pământ, pentru ca pe pământeni să-i înalțe duhovnicește la ceruri. Este o mărturisire a credinței noastre în lumina Învierii și în lumina Taborului, a transfigurării. De aceea, iconografia ortodoxă nu este o simplă podoabă estetică, ci este veșmântul liturgic al comunității monahale sau parohiale mărturisitoare a Preasfintei Treimi și rugătoare în fața Preasfintei Treimi’, a precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Pictura este forma vizuală de prezentare a Evangheliei lui Hristos și viața Bisericii, a mai subliniat Preafericirea Sa, iar restaurarea unei picturi are o însemnătate duhovnicească în viața fiecărui creștin care intră în biserică. ‘O biserică restaurată seamănă cu sufletul omului care s-a spovedit, a fost curățit de zgura păcatului, de fumul și întunericul patimilor, s-a împărtășit cu Hristos, s-a luminat și a descoperit frumusețea de la Botez.

Bodrogul are valoare de simbol, mai ales când ne arată cum trebuie să păstrăm valorile moștenite. Au existat închinători înainte de 1177 și această continuitate ne îndeamnă să fim statornici, să nu părăsim dreapta credință pentru bani, pentru că altfel ne umplem buzunarele de bani, dar ne golim sufletul de adevărul dreptei credințe. Statornicia acestei obști monahale arată că cei care s-au rugat aici au avut simțul eternității și dorul veșniciei și, în același timp, ne arată că au contat mai mult pe ajutorul lui Dumnezeu decât pe propriile lor forțe’, a evidențiat Preafericirea Sa, care a dăruit Mănăstirii Hodoș-Bodrog o cruce de binecuvântare, Sfânta Evanghelie, primul volum al Proloagelor (sept.-febr.), cele trei volume dedicate Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, vol. IV și V ale Filocaliei, și câteva cărți duhovnicești. După slujba de Te Deum, Patriarhul a vizitat paraclisul și muzeul mănăstirii.

‘În biserică, cerul coboară pe pământ’

Vizita Patriarhului României în Arhiepiscopia Aradului a continuat ieri la Mănăstirea Arad-Gai, unde a sfințit noua biserică a mănăstirii cu hramul ‘Acoperământul, veșmântul și brâul Maicii Domnului’ și a săvârșit Sfânta Liturghie, după cum ne informează Ziarul Lumina. Din sobor au făcut parte: IPS Arhiepiscop Timotei, PS Lukian, Episcopul sârbilor ortodocși din Budapesta și Timișoara, PS Episcop Sofronie al Oradiei, PS Episcop Nicodim al Severinului și Strehaiei, PS Episcop Gurie al Devei și Hunedoarei, PS Daniil, Episcopul Daciei Felix, PS Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, PS Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

După procesiunea cu moaștele care au fost depuse în piciorul Sfintei Mese din altar, ungerea pereților cu Sfântul și Marele Mir și stropirea cu agheasmă, PF Părinte Patriarh Daniel a arătat că biserica este o poartă a cerului, deoarece în biserică cerul coboară pe pământ pentru ca noi, pământenii, să ne înălțăm duhovnicește la ceruri. După slujba de sfințire, maica stareță Magdalena Borteș a primit rangul de stavroforă. În cadrul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat că pericopa evanghelică ne arată taina Bisericii lui Hristos, taina slujitorilor Bisericii și a fiecărui creștin. ‘Avem de-a face în Evanghelia de astăzi cu puterea harului lui Dumnezeu, care schimbă situații, stări și vocații. Schimbă eșecul în reușită, înfrângerea în biruință. Iisus Domnul schimbă prin pescuirea minunată profesiunile din pescari de pești în pescari de oameni, adică cei care adună în Biserica Lui oameni pentru mântuire, așa cum sunt adunați peștii într-o corabie. Corabia în care se afla Mântuitorul Iisus Hristos cu ucenicii preînchipuia însăși taina Bisericii.’ De asemenea, Preafericitul Părinte a subliniat că harul lui Dumnezeu se dă celor care au muncit mult și care au înțeles că totul nu constă în dibăcia sau înțelepciunea lor, ci mai întâi în ajutorul lui Dumnezeu și a precizat că Evanghelia ne mai arată cum Dumnezeu schimbă sensul vieții noastre. ‘Așa se întâmplă în viața noastră uneori când ne facem propriul nostru plan, propriile noastre proiecte, dar vine o întâmplare neașteptată, o suferință, sau o nouă șansă la care nu ne-am gândit și ni se schimbă viața, pentru că Dumnezeu ne respectă libertatea, dar Își respectă și propria Sa libertate de a chema pe oameni la un plan al mântuirii lumii pe care la început ei nu-l înțeleg, pentru că se află în exteriorul lui, dar când intră în planul lui Dumnezeu, atunci se bucură cu o bucurie negrăită și sfântă. Această evanghelie este una a speranței, și anume că atunci când ajungem la o nereușită, să nu disperăm, ci întru răbdare, rugăciune și speranță, să așteptăm ajutorul lui Dumnezeu, care vine nu când vrem noi și nici cum vrem, ci cum dorește El, pentru că pregătește ceva mai bun și mai mare’, a mai spus Preafericirea Sa.

La sfințirea noii biserici a Mănăstirii Arad-Gai și la Sfânta Liturghie au participat numeroși credincioși, asemănați de Patriarhul României cu peștii duhovnicești care s-au adunat la sfințirea unei noi corabii, a unei noi biserici.

Biserica ‘Acoperământul, veșmântul și brâul Maicii Domnului’ a Mănăstirii Arad-Gai a fost construită între anii 2002 și 2009, întrucât biserica-monument istoric ‘Sfântul Simeon Stâlpnicul’, care datează din anul 1762, ctitorie a episcopului Sinesie Jivanovic, era neîncăpătoare pentru credincioșii pelerini. Pentru întărirea duhovnicească a obștei și a credincioșilor, în anul 2007 au fost aduse părticele din moaștele mai multor sfinți, un fragment din lemnul Sfintei Cruci și o icoană reprezentând Acoperământul Maicii Domnului. Din 21 noiembrie 2009, stareța mănăstirii este stavrofora Magdalena Borteș, iar duhovnic este protosinghelul Cleopa Jurj.

‘În numele acestei vetre ortodoxe, cu smerenie mulțumim celor prezenți trupește și sufletește, îndeosebi celor ce au ostenit printr-o adevărată misiune creștinească să scrie un act de istorie bisericească. Pe drept cuvânt, datorăm această dovadă, înaintea tuturor, Preafericitului Părinte Patriarh, prin exprimarea întregii gratitudini, ca și a desăvârșitului devotament filial. În pericopa Sfintei Evanghelii se vorbește de două corăbii, în care ucenicii pescari s-au ostenit pentru hrana cea de toate zilele. Or, în înțelegerea tradițională, corabia este simbolul Bisericii. Prin grija părintească arătată eparhiei ați trimis în largul mării vieții două corăbii, adică s-au rânduit două sfinte lăcașuri și case ale lui Dumnezeu care să adune mulțimea credincioșilor, după cum în Sfânta Evanghelie mrejele prind pe cea a peștilor, ei înșiși fiind tainic însemnul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii (IHTIS). Simțirea unanimă este aceea că gândul celui ce a împlinit această misiune de sus se îndreaptă spre înălțarea Catedralei Mântuirii Neamului pe care o ctitorește în inima țării și la care toți fiii Bisericii noastre trebuie să conlucreze spre desăvârșire’, a spus, după Sfânta Liturghie, IPS Arhiepiscop Timotei.

Daruri pentru ostenitori

La final, Patriarhul nostru a dăruit Mănăstirii Arad-Gai un set de Sfinte Vase, o cruce de binecuvântare, Sfânta Evanghelie, primul volum al Proloagelor (sept.-febr.), cele trei volume dedicate autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, vol. IV și V ale Filocaliei, un album cu activitățile Patriarhiei Române și câteva cărți duhovnicești. De asemenea, au fost evidențiați cei care s-au ostenit la construirea și împodobirea lăcașului de cult.

‘Diploma Sfântului Constantin și Elena’ a fost acordată părintelui protos. Cleopa Jurj, stareței mănăstirii, stravrofora Magdalena Borteș, proinstareței Ieroteia Avram; Diploma de vrednicie ‘Sfântul Andrei, ocrotitorul României’, a fost oferită reprezentanților autorităților locale și de stat.

Vizita Patriarhului României a continuat ieri după-amiază la Catedrala arhiepiscopală din Arad, unde a binecuvântat pictura, iar astăzi, vizita continuă la seminarul teologic liceal din Arad.

Comentarii Facebook


Știri recente

Săptămâna în imagini: 20 – 26 mai 2024

Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt sărbătoriți cu mare evlavie în lumea ortodoxă, fiind considerați ocrotitorii creștinilor și ai Bisericii. Cu această ocazie, multe biserici din întreaga lume și-au sărbătorit hramul, una dintre ele fiind…