Praznicul Nașterii Domnului la Stockholm

De Praznicul Nașterii Domnului, duminică, 25 decembrie 2011, Preasfințitul Episcop Macarie al Europei de Nord a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, împreună cu PC. Preot Paroh Gheorghe Borca, în biserica Parohiei Ortodoxe Române „Adormirea Maicii Domnului” din Stockholm, această parohie fiind una dintre cele trei parohii românești din capitala Suediei.

În cuvântul său pastoral, Preasfințitul Episcop Macarie a accentuat dimensiunea vindecătoare a Întrupării: „Ajutorul pe care îl primește omul, ca dar al celui ce până acum a fost nevăzut, dar acum S-a făcut asemenea oamenilor, îl reprezintă dobândirea demnității de fii, după har, ai lui Dumnezeu, a stării de sănătate sufletească și trupească. Vindecarea noastră nu reprezintă un scop în sine, ci are menirea de a-l împăca pe om cu Dumnezeu, pentru că vindecarea adusă de Hristos, Prunc Nou Născut, reface legătura dintre om și Dumnezeu în spațiul sacramental al Bisericii. În registrul de jos al icoanei Nașterii Domnului, vedem de obicei două femei care îl spală pe Hristos Pruncul, fiind supus cerințelor firii omenești. Potrivit tradiției vii a Bisericii, una dintre aceste moașe, numită Salomeea, îndoindu-se de păstrarea nestricată a cheilor fecioriei Preasfintei Născătoare în timpul nașterii, mâna ei s-a uscat, însă după ce s-a căit, luându-L pe Dumnezeiescul Prunc pe brațele sale, a fost tămăduită de necredința și neputința ei. De fapt această minune exprimă sugestiv întreaga slujire vindecătoare a Bisericii! Boala fizică nu este decât urmarea îmbolnăvirii sufletești, iar puterea vindecării este dată în Biserica lui Hristos de puterea iertării păcatelor prin Taina Spovedaniei sau a Pocăinței.”

Referindu-se la anul 2012 proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel – „Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor”, Preasfințitul Episcop Macarie a spus că Taina Sfântul Maslu accentuează rugăciunea, dimensiunea vindecătoare și darul Bisericii pentru cei care caută mângâiere: „În Taina Sfântului Maslu sunt săvârșite un număr de 7 rugăciuni de binecuvântare a untdelemnului, 7 citiri din Epistolele Sfinților Apostoli, 7 citiri din Evanghelii, 7 rugăciuni mari de dezlegare a păcatelor și a neputințelor, precum și 7 ungeri cu untdelemn sfințit. Stăruirea în sfânta lectură și în actele sacramentale, arată perseverența și roadele ei atunci când este suport al rugăciunii în Biserica lui Hristos. Sfântul Maslu este tratamentul vindecător și darul Bisericii de care putem beneficia ori de câte ori avem nevoie de mângâiere. Dacă în tradiția apuseană, în mediul în care și noi viețuim, această Taină este administrată doar ca mângâiere extremă (extrema onctio), o ultimă lucrare sacramentală a Bisericii pentru cel ce se pregătește să treacă spre veșnicie, în Biserica noastră Răsăriteană, putem să ne bucurăm de ea de fiecare dată, ca dar al Bisericii, așa cum ne împărtășim perpetuu din darurile celorlalte Sfinte Taine pe care le evocă minunat colinda noastră de acasă. Un exemplu în acest sens este și această străveche variantă din mistagogia noastră populară, pe care am cules-o din satul meu natal năsăudean, în care darurile Tainelor de inițiere își arată întâietatea ziditoare: La masă rotundă,/Refren: Doamne, leor,/ Tri domni de acei mari/Beau și libovesc,/Care sunt mai mari./Grâu-și cuvânta:/ – Pot să fiu mai mare /De voi amândoi,/ Că din mine-și fac/ Colac și prinos./ Vinu-și cuvânta:/- Pot să fiu mai mare/ De voi amândoi,/ Că din mine-și fac/ Slujbe-n biserici./ Miru-și cuvânta:/- Pot să fiu mai mare/ De voi amândoi,/Că din mine-și fac/ Din păgâni, creștini. Uneori, în argumentația mirului din colinda românească se pomenește și Taina Sfântului Maslu: Că de n-aș fi eu/ Nici nu ar mai fire/ Nici o miruire/ Nici o măsluire…. Deci, darul Bisericii este darul lui Dumnezeu, iar cel mai mare și sfânt dar, pe care Dumnezeu ni l-a lăsat, este viața aceasta pământească, pârgă a vieții veșnice, care se păstrează și se înnoiește, prin rugăciunea multora, în slujirea Sfântului Maslu, dar și în slujirea și îngrijirea semenului nostru aflat în suferință și căutare de sine” a mai spus Preasfințitul Episcop Macarie

Comentarii Facebook


Știri recente