Pelerini pe Colina Bucuriei la Sărbătoarea Sf. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor

Ca în fiecare an, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (prăznuit la 27 octombrie) pelerini din toată ţara au venit pe Colina Bucuriei. Anul acesta au adus cinstire moaştelor Sfântului Constantin Brâncoveanu, ale Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştiului şi unui fragment din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci.

Vineri 24 octombrie 2014

Delegaţia Patriarhiei Ierusalimului, întâmpinată pe Aeroportul „Henri Coandă“ din Otopeni

Delegaţia Patriarhiei Ierusalimului, condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea, a fost întâmpinată vineri, 24 octombrie, la orele prânzului, pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă“, de IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului – delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei; IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului; IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor; PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului; PS Visarion, Episcopul Tulcii, şi PS Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei. Din delegaţia Patriarhiei Ierusalimului mai fac parte următorii ierarhi: IPS Arhistarh, Arhiepiscop de Constantina, şi IPS Nectarie, Arhiepiscop de Anthidona şi Epitrop al Patriarhiei Ierusalimului la Constantinopol.

La coborârea din aeronavă, fanfara şi regimentul de gardă ale Jandarmeriei Române au prezentat onorul. În Salonul Oficial al aeroportului a avut loc o rânduială liturgică specială pentru primirea sfintelor moaşte, încheiată cu o slujbă de Polihroniu, după cum aflăm din Ziarul Lumina. La ceremonial au participat arhim. Timotei Aioanei, Episcop-vicar ales al Arhiepiscopiei Bucureştilor, clerici din Administraţia Patriarhală, precum şi Excelenţa sa, Grigorios Vassiloconstandakis, ambasadorul Republicii Elene la Bucureşti. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Potirul“ al Mănăstirii „Radu Vodă“ din Bucureşti. La final, IPS Mitropolit Andrei a adresat un cuvânt de bun venit. Preafericitul Părinte Patriarh Teofil a răspuns printr-un cuvânt de mulţumire pentru primirea călduroasă de care s-a bucurat.

Îmbrăţişarea Sfinţilor pe Colina Patriarhiei

Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, a început vineri, 24 octombrie, cu Procesiunea „Calea Sfinţilor“, care s-a desfăşurat în centrul Capitalei. Ierarhi, clerici şi credincioşi au purtat în procesiune moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie şi ale Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, cărora li s-a adăugat ca binecuvântare specială icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena cu un fragment din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci de la Ierusalim.

Pelerinajul „Calea Sfinţilor“ a început în acelaşi timp din două locaţii. Pe Colina Patriarhiei, moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost scoase din Catedrala Patriarhală şi purtate în procesiune pe bulevardul Regina Maria spre Piaţa Unirii. Procesiunea, condusă de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, PS Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei şi Noii Zeelande, şi PS Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a fost formată din slujitori de la Catedrala Patriarhală, de la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, preoţi din Protoieriile Sector 4, 5, 6 Capitală, Ilfov Sud, preoţii de caritate din Bucureşti, stareţi şi monahii, elevi de la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul“, precum şi numeroşi credincioşi din Capitală. Pe drum, Grupul psaltic „Tronos“ al Catedralei Patriarhale a cântat troparul Cuviosului Dimitrie şi alte cântări de laudă închinate acestui sfânt.

De la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon“-Nou, moaştele Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu au fost purtate în procesiunea condusă de PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, urmat de slujitori de la Catedrala Mitropolitană, preoţi din Administraţia Patriarhală, din cadrul Protoieriilor Sector 1, 2 şi 3 Capitală şi Ilfov Nord. Cântările bisericeşti au fost interpretate de un grup de elevi de la Seminarul Teologic din Bucureşti. Procesiunea s-a desfăşurat pe străzile Şerban Vodă şi Bibescu Vodă până la baza Colinei Bucuriei. Cele două braţe ale Pelerinajului „Calea Sfinţilor“ s-au reunit la Crucea brâncovenească de piatră de la baza Colinei Bucuriei. Aici a sosit de la aeroport şi delegaţia Patriarhiei Ierusalimului, condusă de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, precum şi ierarhii români. Preafericirea Sa a adus o părticică din Lemnul Sfintei Cruci încadrată într-o icoană a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. În continuare, procesiunea s-a desfăşurat spre Catedrala Patriarhală, unde, pe un podium special amenajat în vecinătatea locaşului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit odorul sfânt adus de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, în prezenţa unui sobor de ierarhi români şi străini. După ce au fost săvârşite o rânduială de primire a sfintelor odoare şi slujba Polihroniului, o cântare de laudă la momente festive, Preafericitul Părinte Daniel a rostit cuvântul către pelerini, intitulat „Drumul Crucii – Calea Sfinţilor“. În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Teofil a rostit un cuvânt în care a mulţumit pentru invitaţia de a vizita Biserica Ortodoxă Română. De asemenea, Preafericirea Sa a arătat legăturile strânse între Patriarhia Ierusalimului şi Biserica Ortodoxă Română.

La final, Lemnul Sfintei Cruci încadrat în icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, şi moaştele Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu au fost aşezate spre închinarea şi bucuria tuturor în baldachinul special amenajat din vecinătatea catedralei.

Sâmbătă, 25 octombrie 2014

Întâlnire cu studenţii Universităţii Bucureşti

Sâmbătă, 25 octombrie 2014, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ieru­sa­li­mu­lui şi al Întregii Palestine, a avut o întâlnire cu cadrele didactice, cerce­tă­torii şi studenţii programului de Studii religioase din cadrul Facultăţii de Limbi şi Lite­raturi Străine a Universităţii din Bucureşti, condus de conf. dr. Madeea Axinciuc. Întâlnirea s-a desfăşurat în sala de şedinţe a Senatului Uni­ver­si­tă­ţii din Bucureşti.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la a­ceas­­tă întâlnire a fost Înalt­prea­sfin­ţitul Părinte Mitro­polit Nifon, Arhiepiscopul Târ­go­viştei şi Exarh patriar­hal.

Întâlnirea a început cu un cuvânt de bun venit, adresat de mo­deratoare, iar Pa­tri­arhul Ie­ru­salimului şi-a exprimat bucuria întâlnirii cu studenţii şi cer­ce­tă­torii unui centru care are ca scop inclusiv studiul limbilor clasice şi cunoaşterea aprofundată a vieţii Orientului Mijlociu, în tre­cut şi în contemporaneitate.

În continuare, conf. dr. Ma­deea Axinciuc a prezentat, pe scurt, programul pe care-l coor­do­nează în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, subliniind prezenţa în cadrul acestuia a unui centru de studii bi­zan­tine.

Preafericitul Părinte Pa­tri­arh Teofil i-a felicitat pe coordonatorii programului de Studii religioase, accentuând rolul Bi­zan­ţului în ceea ce priveşte istoria Patriarhiei Ierusalimului, dar şi în ceea ce priveşte actua­li­tatea cu­l­turii bizantine. Pa­triarhul Ie­ru­salimului a subliniat rolul scri­e­rilor Părinţilor bizantini, foarte actuali prin felul în care abordau tematici redescoperite astăzi de psihologi, sociologi şi filosofi, dar şi importanţa icoanei bizantine, care face cunoscută Ortodoxia în în­treaga lume.

La sfârşit, unii studenţi şi cer­cetători i-au adresat câteva în­tre­bări Preafericitului Pă­rinte Patriarh Teofil despre rolul des­co­peririlor arheolo­gice, dar şi al progresului ştiin­ţific în ceea ce pri­veşte trecutul biblic al Lo­cu­ri­lor Sfinte.

Patriarhul Ierusalimului Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bu­cu­reşti

În ziua de 25 octombrie 2014, în Sala de festivităţi „Con­stan­tin Stoicescu“ a Universităţii din Bu­­cureşti, în prezenţa Prea­fericitului Părinte Daniel, Pa­tri­ar­hul Bisericii Ortodoxe Ro­mâ­ne, şi a rectorului prof. dr. Mir­cea Dumitru, a avut loc decer­na­rea titlului de doctor honoris causa al Universităţii din Bu­cu­reşti Prea­fericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ie­ru­sali­mului.

Titlul a fost înmânat de către prof. dr. Gheorghe Vlad Nistor, preşedintele Senatului Uni­ver­si­tăţii din Bucureşti, iar Lau­datio a fost citit de conf. dr. Ma­deea Axinciuc, coordonator al pro­gramului de Studii religioase din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. La eveniment au participat membrii de­legaţiilor Patriarhiei Ieru­sa­li­mu­lui şi Patriarhiei Române, mem­brii Senatului universităţii, ca­dre didactice universitare, stu­denţi şi oameni de cultură, pre­cum şi membri ai Corpului di­plo­matic de la ambasadele Isra­e­lului, Iordaniei, Palestinei şi Franţei.

În textul laudativ, Madeea Axinciuc a prezentat biografia Patriarhului Ierusalimului, subliniind pregătirea academică excelentă şi implicarea Prea­fericirii Sale în dialogul intercreştin şi interreligios.

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea a citit cuvântul intitulat „Misiunea Patriarhiei Ieru­sa­li­mu­lui astăzi“, în care a subliniat ro­lul important al Bisericii Ie­ru­salimului pentru întreaga Or­to­do­xie, atât în trecutul istoriei sa­le bizantine, cât şi în contempo­ra­neitate, prin găzduirea cu căl­du­ră a tuturor pelerinilor care vin să se închine la Locurile Sfinte.

La sfârşit, Corala „Armonia“ a Arhiepiscopiei Tomisului a interpretat un scurt grupaj de cântări religioase în limbile română şi slavonă.

Patriarhul Ierusalimului și Patriarhul României la Palatul Cotroceni

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României au fost primiţi sâmbătă, 25 octombrie 2014, la Palatul Cotroceni, de Președintele României, domnul Traian Băsescu.

Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea a primit din partea Președintelui României, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul Naţional „Steaua României” – în grad de Mare Cruce.

În cadrul întrevederii, după cum aflăm de la TRINITAS TV, Președintele României și-a exprimat aprecierea pentru eforturile pe care Patriarhia Ierusalimului le face cu scopul de a cultiva dialogul între religii și confesiuni la Locurile Sfinte.

La rândul său, Patriarhul Ierusalimului a mulțumit pentru contribuția comunității românești la Locurile Sfinte, fie că sunt pelerini sau cetățeni stabiliți în Ierusalim.

Patriarhul României i-a mulțumit președintelui pentru modul în care a încurajat, în toți acești ani, cooperarea dintre instituțiile statului și Biserică, adăugând faptul că vizita Preafericirii Sale Teofil al III-lea în România înseamnă foarte mult pentru credincioșii din țara noastră, confirmând, astfel, legăturile istorice și spirituale profunde care ne leagă de Locurile Sfinte.

Cei doi patriarhi și delegațiile însoțitoare au vizitat la final Biserica”Adormirea Maicii Domnului” din incinta Palatului Cotroceni.

Duminică 26 octombrie 2014

Patriarhul Ierusalimului la Biserica brâncovenească Sfântul Gheorghe – Nou

Biserica ”Sfântul Gheorghe” – Nou din București a primit duminică, 26 octombrie 2014, vizita Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului. Evenimentul a fost cu atât mai important cu cât, în urmă cu mai bine de 300 de ani, un al patriarh al Ierusalimului, Hrisant Nottara, oficia sfințirea locașului de cult. Sfânta Liturghie a fost oficiată cu acest prilej de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei.

La Sfânta Liturghie a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal.

În cuvântul ținut la finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Teofil și-a exprimat bucuria de a se fi aflat în biserica voievodală de la kilometrul zero al Capitalei. La final, Patriarhul Ierusalimului a dăruit Bisericii o cruce de binecuvântare tradițională din sidef și o icoană a Maicii Domnului numită ”Ierusalimiteana”.

Părintele Paroh a vorbit în continuare despre istoria bisericii, amintind și de evenimentele care au avut loc anul acesta, cu prilejul Anului Comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni.

La final, Patriarhul Ierusalimului a primit din partea bisericii mai multe daruri. Din delegația care l-a însoțit pe Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al Ierusalimului a făcut parte IPS Aristarhos, Arhiepiscop de Konstantinis şi IPS Nectarios, Arhiepiscop de Antidonos. De asemenea, la Sfânta Litughie a fost prezent și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Aioanei, Episcop-vicar ales al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Sfinţirea Centrului rezidenţial pentru persoane vârstnice „Sfântul Silvestru” din Capitală

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Sfântul Silvestru” din Capitală a fost sfințit duminică, 26 octombrie 2014. Slujba a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul României, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit centrului o icoană cu Sfinții Martiri Brâncoveni. Preafericitul Părinte Patriarh Teofil a dăruit o icoană cu Maica Domnului și o cruce din sidef de binecuvântare.

Din partea parohiei Sfântul Silvestru, cei doi întâistătători au primit, fiecare, o icoană cu Sfântul Voievod Neagoe Basarab și o fotografie în care a fost surprinsă anul acesta Sfânta Lumină de la Ierusalim.

Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice ”Sfântul Silvestru” a fost ridicat cu ajutorul Primăriei Sectorului 2 al Capitalei. La final, cei doi patriarhi au vizitat Biserica ”Sfântul Silvestru”.

Luni 27 octombrie 2014

Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou – Ocrotitorul Bucureştilor, la Patriarhie

De sărbătoarea Sfântului Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, la 27 octombrie 2014, Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată în Catedrala Patriarhală de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului şi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Alături de Patriarhul României şi Patriarhul Ierusalimului s-au aflat ierarhi din delegaţia Patriarhiei Ierusalimului şi ierarhi membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române.

La acest eveniment au participat importante personalităţi de stat şi locale, preoţi şi diaconi din Arhiepiscopia Bucureştilor, dar şi numeroşi credincioşi şi pelerini care au aşteptat pe Dealul Patriarhiei cu răbdare pentru a se închina la Icoana şi Sfintele Moaşte depuse în baldachinul special amenajat lângă Catedrala Patriarhală.

După citirea Pericopei Evanghelice, Patriarhul Ierusalimului a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit şi despre viaţa Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit de asemenea un cuvânt de învăţătură intitulat Credincioşii pelerini simt iubirea milostivă a lui Dumnezeu şi a sfinţilor în viaţa lor.

În continuare, Patriarhul României a mulţumit Preafericitului Părinte Teofil al III-lea pentru vizita în România şi aducerea Icoanei cu un fragment din Lemnul Sfintei Cruci şi i-a dăruit o icoană reprezentând pe Sfinţii Martiri Brâncoveni şi i-a acordat şi Ordinul Sfinţii Martiri Brâncoveni.

La rândul său, Patriarhul Ierusalimului i-a oferit în dar Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române o icoană reprezentând Învierea Mântuitorului Iisus Hristos şi Sfântul Mormânt, dar şi o cruce de binecuvântare şi a spus că „Dumnezeiasca liturghie de astăzi este o confirmare aici a faptului că suntem una împreună a aceeaşi Biserică a Domnului nostru Iisus Hristos şi noi personal şi delegaţia noastră suntem cu adevărat recunoscători Preafericirii Voastre şi domnului Preşedinte al României şi desigur prezenţa distinsă a membrilor Guvernului României este un semn al moştenirii noastre comune creştine”.

Patriarhul Ierusalimului a mai vorbit despre importanţa pelerinajelor în Ţara Sfântă.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mulţumit ierarhilor prezenţi şi tuturor celor implicaţi în buna desfăşurare a hramului Catedralei Patriarhale: autorităţi centrale şi locale, preoţi, profesori, studenţi teologi, elevi seminarişti, jandarmi şi voluntari de la diferite organizaţii medicale.

Plecarea delegației Patriarhiei Ierusalimului

La finalul vizitei în Capitala României a delegației Patriarhiei Ierusalimului, Icoana Sfinților Împărați cu un fragment din cinstitul lemn al Sfintei Cruci a fost dusă în Reședința patriarhală. După închinarea ierarhilor prezenți, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a mulțumit Patriarhului Ierusalimului pentru vizită și pentru odorul de mare preț aflat zilele acestea pe Colina Bucuriei.

„Dorim să vă mulțumim din suflet pentru marea bucurie pe care ne-ați făcut-o în aceste zile prin prezența Preafericirii Voastre aici și a delegației care vă însoțește, dar în mod special pentru acest dar, această binecuvântare deosebită și anume faptul că ați adus lemnul cinstit al Sfintei Cruci care a produs o bucurie deosebită pentru toți pelerinii. Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos Cel Răstignit și Înviat să vă dăruiască bucuria pe care a dăruit-o femeilor mironosițe în dimineața Învierii Sale și pacea pe care a dăruit-o Sfinților Apostoli în seara zilei de Înviere a Sa. Cu această pace și bucurie de la Hristos ne întărim toți în comuniunea credinţei ortodoxe”, a precizat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, potrivit TRINITAS TV.

Un cuvânt de mulțumire a adresat și Preafericitul Părinte Patriarh Teofil.

„Ne întoarcem acasă mai bogați datorită experienței pe care ne-ați oferit-o aici, datorită vieții Bisericii din România, și realizăm puterea Sfintei Cruci și pe cea a credinței noastre Ortodoxe. Preafericirea Voastră, nu am cuvinte să-mi exprim mulțumirile pentru ospitalitatea cordială, spontană, foarte caldă și frățească de care ați dat dovadă!”, a spus Preafericitul Părinte Teofil, Patriarhul Ierusalimului.

Patriarhul Ierusalimului și Patriarhul României la Palatul Victoria

Patriarhul Ierusalimului și Patriarhul României au vizitat luni seară, 27 octombrie 2014, Palatul Victoria. Preafericitul Părinte Teofil al III-lea și Preafericitul Părinte Daniel s-au întâlnit cu premierul Victor Ponta, întrevedere în cadrul căreia s-a discutat și despre pelerinii care vizitează Țara Sfântă dar și despre frumusețea zilelor de sărbătoare de la București.

De la sediul Guvernului delegația Patriarhiei Ierusalimului a mers la Aeroportul Otopeni, fiind condusă de Înaltpreafințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, după cum aflăm de la TRINITAS TV.

Vizita Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, la București s-a făcut la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Vizita delegației Patriarhiei Ierusalimului în România a început pe 24 octombrie.

A VII-a ediție a Concursului de muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!

La Sala Radio din București a avut loc luni, 27octombrie 2014, finala celei de-a VII-a ediții a Concursului de muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, în prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României. Marele premiu a fost câștigat de Grupul Psaltic „Anastasis” al Parohiei „Sfântul Ilie” – Rahova (din partea Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei).

Concursul Naţional de Muzică Bisericească „Lăudaţi pe Domnul!” – ediția a VII-a, 2014 a fost organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de către Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române, în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune, în perioada 1 iulie – 27 octombrie 2014. Concursul s-a desfăşurat pe două secțiuni: Interpretare şi Compoziție muzicală.

La secţiunea Interpretare au concurat 6 grupuri psaltice reprezentând cele şase mitropolii din ţară: din partea Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei – Grupul Psaltic „Anastasis” al Parohiei „Sfântul Ilie” – Rahova, din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei – Corul Psaltic „Nektarios” al Parohiei „Sfântul Nectarie” din Iaşi, din partea Mitropoliei Ardealului – Grupul Psaltic „Anastasios” al Parohiei „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Târgu Mureş, din partea Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului – Grupul vocal „Sfântul Apostol Bartolomeu” al Parohiei „Înălţarea Sfintei Cruci şi Sfântul Apostol Bartolomeu” din Cluj Napoca, din partea Mitropoliei Olteniei – Corul „Sfinţii Trei Ierarhi” al Parohiei Postelnicu Fir din Craiova și din partea Mitropoliei Banatului – Grupul Psaltic „Sfântul Ioan Damaschin” al Parohiei Timişoara – Cetate.

În cadrul evenimentului actriţa Maria Ploae a susţinut două recitaluri de versuri religioase.

La final, Corul Academic Radio condus de Dan Mihai Goia a susţinut un scurt recital de muzică eclesială corală.

Ceremonia de premiere a câștigătorilor Secțiunii – Compoziție muzicală

Apoi, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a premiat câştigătorii concursului de muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, secţiunea B – Compoziție muzicală. Premiul I a fost acordatdomnului Cocuz Florin-Cezar (Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” – Iași, cântăreț bisericesc); Premiul al II-lea a fost acordat domnului Cernătescu Cătălin (Episcopia Severinului și Strehaiei, redactor știri); premiul al III-lea a fost acordat Arhid. Olarean Adrian (Episcopia Severinului și Strehaiei, inspector eparhial), iar menţiunea a fost decernată domnului Lăsculescu Ionuț Bogdan (Episcopia Severinului și Strehaiei, inspector culte).

Concurenții au compus, în stil bizantin (notație psaltică), muzica însoțită de isoane pentru Heruvicul din Joia Mare (pentru textul „Cinei Tale celei de Taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește; că nu voi spune vrăjmașilor Tăi Taina Ta, nici sărutare Iți voi da ca Iuda; ci, ca tâlharul mărturisindu-mă, strig Ție: Pomenește-Mă, Doamne, întru Împărăția Ta. Aliluia. Aliluia. Aliluia.”); compozițiile au titlul „Heruvic în Joia Mare”. Compozitorii au trimis formularul de înscriere completat și partitura în 4 exemplare, pe adresa Sectorului teologic-educaţional, până în ziua 1 octombrie 2014.

Întrunirea juriului Secțiunii B – Compoziție muzicală a avut loc în ziua de marți, 7 octombrie 2014, la Centrul Cultural – Social „Sfântul Nectarie de la Eghina” al Mănăstirii Radu Vodă din București. Au fost evaluate 14 lucrări ale unor compozitori de muzică psaltică din cuprinsul Patriarhiei Române, cu titlul „Heruvicul din Joia Mare”.

Juriul a fost format din Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal – Președinte de onoare; arhid. prof. univ. dr. Sebastian Barbu-Bucur, de la Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală din cadrul Universității Naționale de Muzică din București, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), dirijor, muzicolog și compozitor; D-l conf. univ. dr. Nicolae Gheorghiță, de la Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală din cadrul Universității Naționale de Muzică din București, membru al UCMR, dirijor și muzicolog; pr. lect. univ. dr. Stelian Ionașcu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din cadrul Universității din București, dirijor;

Ceremonia de premiere a câștigătorilor Secțiunii Interpretare

În continuare, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a premiat corurile câştigătoare. Au fost acordate patru Premii II, Premiul I şi Marele Premiu, după cum urmeaz:

Marele Premiu: Grupul Psaltic „Anastasis” al Parohiei „Sfântul Ilie” – Rahova (din partea Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei)

Premiul I: Corul „Sfinţii Trei Ierarhi” al Parohiei Postelnicu Fir din Craiova (din partea Mitropoliei Olteniei)

Premiu II: Corul Psaltic „Nektarios” al Parohiei „Sfântul Nectarie” din Iaşi (din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei)

Premiu II: Grupul Psaltic „Sfântul Ioan Damaschin” al Parohiei Timişoara – Cetate (din partea Mitropoliei Banatului)

Premiu II: Grupul Psaltic „Anastasios” al Parohiei „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Târgu Mureş (din partea Mitropoliei Ardealului)

Premiu II: Grupul vocal „Sfântul Apostol Bartolomeu” al Parohiei „Înălţarea Sfintei Cruci şi Sfântul Apostol Bartolomeu” din Cluj Napoca (din partea Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului)

Juriul Secțiunii A – Interpretare – a fost format din: Preasfințitul PărinteVarlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal – preşedinte de onoare, Arhid. lect. univ. dr. Gabriel Constantin Oprea, de la Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală din cadrul Universității Naționale de Muzică din București, dirijor; d-na lect. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, de la Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității de Arte „George Enescu” din Iași, muzicolog și dirijor, pr. prof. univ. dr. Vasile Grăjdian, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, membru al UCMR, dirijor, compozitor și muzicolog; d-na prof. univ. dr. Elena Chircev, decanul Facultății Teoretice din cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, membru al UCMR, muzicolog bizantinolog; arhid. lect. univ. Adrian-Cristian Mazilița, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Craiova, consilier administrativ în cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei, dirijor și compozitor, diac. asist. univ. dr. Ion Ardereanu, de la Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara, dirijor.

Totodată, a fost desemnat şi cel mai bun dirijor în persoana domnului prof. Victor Șapcă, dirijorul Corul „Sfinţii Trei Ierarhi” al Parohiei Postelnicu Fir din Craiova. Acesta a fost premiat de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, domnul Dan Mihai Goia, dirijorul Corului Academic Radio a primit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

La final, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a adresat celor prezenţi un cuvânt de binecuvântare.

La acest eveniment au fost prezenţi membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanţi ai instituţiilor statului, oameni de cultură.

Marţi 28 octombrie 2014

Sfântă Liturghie arhierească la Catedrala Patriarhală

La Catedrala Patriarhală din Bucureşti Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită marţi, 28 octombrie 2014, de către Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Sfânta Liturghie este premergătoare şedinţei de lucru de astăzi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

La Sfânta Slujbă au participat ierarhi ai Bisericii noastre şi numeroşi credincioşi.

Te Deum pentru şedinţa de lucru a Sfântului Sinod

La Catedrala Patriarhală din Bucureşti, în prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi a membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost oficiată astăzi, 28 octombrie 2014, slujba Te Deum-ului.

Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Au fost prezenţi membri ai Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi sute de credincioşi.

Slujba Te Deum-ului a fost oficiată înaintea şedinţei de lucru a Sfântului Sinod care se va întruni astăzi.

Ședința Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

La Reședința Patriarhală a avut loc astăzi, 28 octombrie 2014, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ședința Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul ședinței, Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal a prezentat raportul sinteză asupra activităților desfășurate în Patriarhia Română în Anul omagial euharistic al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii și Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni.

Patriarhul României a menționat, la final, că toate aceste activități înseamnă mai mult decât simple momente festive sau comemorative: „Sunt şi activităţi comunionale care întăresc comuniunea între oameni şi care dau o notă de dinamism lucrărilor pastorale ale ierarhilor, clerului, mănăstirilor şi şcolilor de teologie. În general se pierde fiecare profesor în opţiuni personale de teme de interes, iar când se dă o temă centrală se poate aprofunda mai mult. Iată, prin aceasta angajăm şi societatea românească în jurul unor personalităţi care au marcat istoria”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Una dintre cele mai complexe forme de manifestare, în cadrul activităților desfășurate în acest an, a fost organizarea de pelerinaje. Acestea sunt adevărate evenimente misionare, a mai spus Preafericitul părinte Patriarh Daniel.

„Hramul nu este o simplă sărbătoare liturgică şi culinară, este un eveniment misionar şi pentru că are forma sărbătorii este mai accesibil decât ar avea simpla formă a unei conferinţe pentru că în general conferinţele sunt pentru oamenii care au un anumit nivel intelectual, dar hramul este un eveniment foarte cuprinzător. Pelerinajul este forma cea mai complexă de a aduna oameni din diferite părţi, de diferite niveluri de gândire, de cultură, de simţire şi aceasta arată că este mare nevoie de a organiza într-un mod adecvat atât hramurile cât şi pelerinajele ca lucrări pastorale de întărire a credinţei”, a spus Preafericirea Sa, potrivit Radio TRINITAS.

La final, a avut loc lansarea mai multor cărți, apărute, recent, la editurile Patriarhiei Române: Biblia de la 1688, a lui Șerban Cantacuzino (reeditată), Spovedania și Euharistia – Izvoare ale vieții creștine (volumele 1 și 2) și Albumul „Ctitorii Brâncovenești, elemente de artă eclesială medievală.

Cu acest prilej s-au oferit și distincții celor care s-au implicat în editarea acestor lucrări.

Sfinţirea Centrul cultural-misionar „Familia” din cadrul Casei „Sfântul Pantelimon” din jud. Ilfov

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a sfinţit, astăzi, 28 octombrie 2014, Centrul cultural-misionar „Familia” din cadrul Casei „Sfântul Pantelimon” din judeţul Ilfov. La eveniment au participat ierarhi membri ai Sfântului Sinod, numeroşi preoţi, donatori şi binefăcători.

La final, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre utilitatea noului aşezământ cultural-misionar.

„Această lucrare misionară a noastră are în primul rând ca scop promovarea valorilor familiei creştine. Aici vor fi conferinţe, colocvii, simpozioane, seminarii dedicate ajutorării familiei creştine astăzi, educaţiei, dar şi ajutorării familiilor mai modeste, dar care au credinţă multă şi care au copii mulţi. Centrul acesta, pe lângă toate întrunirile de ordin cultural şi intelectual, va servi şi ca posibilitate de agape, de mese de nunţi, de botezuri şi onomastică sau alte aniversări. Sperăm ca în apropiere să construim un paraclis. Desigur, această parte este doar o cincime, o şesime din ceea ce este de făcut. Celelalte clădiri mai mari sunt mai mult în stadiul de conservare”, a spus Preafericirea Sa.

La final au fost acordate o serie de distincţii persoanelor care s-au implicat în întreg procesul de amenajare a centrului.

Astfel, Ordinul „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ pentru clerici a fost acordat părintelui consilier patriarhal Ştefan Ababei, coordonatorul Sectorului stavropighii patriarhale şi centre sociale al Patriarhiei Române, şi părintelui Gheorghe Zaharia, parohul Bisericii „Sfântul Anton“ – Curtea Veche.

Ordinul „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ pentru laici a fost oferit domnului Marian Ivan, primarul oraşului Pantelimon, domnului Valentin Neagu, directorul general al SC Bilancia Exim, domnului Christian Popescu, directorul general al SC Mobilli, şi domnului George Ene, coordonatorul echipei ARCADA.

Diploma omagială „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ cu medalie a fost acordată părintelui Radu Ilinoiu de la Parohia „Sfânta Parascheva şi Sfinţii Brâncoveni“ – Pajura, părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru de la Paraclisul „Învierea Domnului“ al Catedralei Mântuirii Neamului, domnului Dan Beşliu, directorul general Instalaţii Super SRL, pentru realizarea instalaţiilor de încălzire, domnului Marius Şuteu, directorul general al SC Expo Test Construct SRL, pentru efectuarea sistemului de acoperiş, doamnei Ioana Culea, directorul general al SC Nicomar SRL, pentru realizarea pardoselilor de marmură, domnului Mihai Cerceie, director general al SC Wood Construct Design SRL, pentru structura de lemn, domnului Marian Vochin, administrator al SC Weru Klass SRL, pentru tâmplăria de termopan, domnului Silviu Adrian Ruta, consilier comercial al GDF Suez Energy România, domnului Nicu Aldea, director postvânzare SC Bilancia Exim SRL.

Diploma de vrednicie „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou“ a fost acordată domnilor Mihai George Ştefan, administrator SC Divers Construct, pentru finisajele interioare, şi domnului Ioan Pop de la SC Efigia SRL. Doamna Cristina Barabas a primit diploma de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

De asemenea, au primit icoane cu chipul Sfinţilor Martiri Brâncoveni Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, şi Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, pentru eforturile depuse la dotarea şi înfrumuseţarea noului centru.

Centrul cultural-misionar „Familia“ desfăşoară activităţi cultural-educative şi misionare în sprijinul familiilor aflate în situaţii de dificultate din motive sociale, spirituale, medicale, tinerilor cu o înzestrare intelectuală şi spirituală deosebită lipsiţi de posibilităţi sau provenind din familii defavorizate.

Centrul Cultural-Misionar ”Familia” este situat în oraşul Pantelimon din judeţul Ilfov, în Casa ”Sfântul Pantelimon” aflată pe vechiul amplasament al Mănăstirii Pantelimon.

Comentarii Facebook


Știri recente