Patriarhul României îndeamnă să-i cerem Sf. Ioan Botezătorul „simţ al pocăinţei pentru păcate”

Cu prilejul hramului paraclisului de vară din incinta Reşedinţei Patriarhale, Părintele Patriarh Daniel a îndemnat duminică „să ne rugăm Sfântului Ioan Botezătorul să ne dăruiască credinţă puternică şi simţ al pocăinţei pentru păcate”.

Preafericirea Sa a vorbit în omilia din 24 iunie despre lucrarea pe care Sfântul Ioan Botezătorul a avut-o de împlinit, „aceea de a binevesti pe Mântuitorul Iisus Hristos poporului, de a-L face cunoscut”.

„De aceea”, a spus Patriarhul Daniel, „îl va boteza la Iordan şi va mărturisi că Iisus din Nazaret este acela care va boteza pe oameni, nu cu apă spre pocăinţă, ci cu Duh Sfânt şi cu foc; Va boteza cu botezul în numele Preasfintei Treimi, botezul creştin care este desăvârşirea botezului pocăinţei”.

Paraclisul de vară cu hramurile Învierea Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul, aflat în curtea interioară a Reşedinţei Patriarhale, este ctitoria Părintelui Patriarh Daniel.

În incinta curţii interioare se află o statuie a Sfântului Ioan Botezătorul copil, cu crucea în mână, o copie a statuii realizată de sculptorul francez Paul Dubois în 1861. Originalul se află la Muzeee d’Orsay din Paris.

Lucrarea a fost premiată la Salonul de la Paris în 1863. După desenele realizate de Dubois, aflate acum la Muzeul Luvru din Paris, au fost turnate între anii 1865-1953 şase replici ale statuii, de dimensiuni diferite, de Ferdinand Barbedienne, cunoscut meşter în epocă.

Originalul se află la Muzeee d’Orsay din Paris. Foto credit: ZL

Puterea vindecătoare a iubirii milostive

Totodată, Patriarhul României a vorbit despre puterea vindecătoare a iubirii milostive şi a evidenţiat cât de importantă este rugăciunea pentru alţii.

Preafericirea Sa l-a oferit exemplu pe centurionul din evanghelia duminicală care a mers la Iisus şi l-a rugat să-l vindece pe subordonatul său.

„Vedem aici în sutaşul roman pe cei care vin la Biserică şi se roagă pentru bolnavii care nu se pot deplasa ca Iisus să-i vindece, să le uşureze suferinţa. Chiar dacă nu se vindecă în mod minunat ca în evanghelia de astăzi, rugăciunea ajută foarte mult pe cel bolnav şi singur. De aceea, Biserica se roagă în toate slujbele ei, mai ales la Sfânta Liturghie şi în Taina Sfântului Maslu, pentru sănătatea şi mântuirea celor care suferă”, a spus Patriarhul Daniel.

Sfântul Niceta de Remesiana: „un păstor de suflete deosebit”

Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat, în finalul cuvântului său, activitatea pastorală deosebită a Sfântului Niceta de Remesiana, cinstit în data de 24 iunie.

El a semnalat că Sfântul Niceta este  „părintele ocrotitor şi păstor deosebit al daco-romanilor care trăiau în sudul Dunării, pe teritoriul Serbiei de astăzi”, fiind, de asemenea, misionar pentru  romanii din nordul Dunării, din Dacia Felix şi Mediterranea.

Patriarhul României l-a numit „un păstor de suflete deosebit” şi a subliniat faptul că şi-a desfăşurat misiunea „prin cateheze pe înţelesul poporului şi prin imnele bisericeşti compuse în limba latină”.

Preafericirea Sa a reamintit că imnul „Pe Tine Dumnezeule Te Lăudăm” este compus de marele ierarh Niceta de Remesiana.

„Era un om blând, un om duhovnicesc şi un foarte bun păstor care a adus la Hristos” o mulţime de păgâni, făcând o lucrare deosebit de importantă în vremea secolelor 4-5.

Paraclisul din incinta curții interioare a Reședinței Patriarhale a fost sfinţit în anul 2010.

Foto credit: ZL

Comentarii Facebook


Știri recente