Patriarhul Daniel: Mântuitorul Hristos arată că grijile prea multe îl paralizează sufleteşte pe om

În Duminica a 3-a după Rusalii, Patriarhul Daniel a vorbit în cuvântul rostit la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală despre grijile vieţii şi prioritatea vieţii creştine.

„Mântuitorul Hristos arată că grijile prea multe îl paralizează sufleteşte pe om, îl întunecă, îl înrobeşte. Dacă însă omul îşi pune nădejdea în Dumnezeu şi caută mai întâi viaţă spirituală şi apoi bunuri materiale, atunci el se luminează”.

Iar Mântuitorul oferă, în Evanghelia de la Matei citită duminică, exemplul grijii iubitoare, milostive a lui Dumnezeu faţă de creaturi. „Aceasta se numeşte pronia cerească sau pronia divină: grija lui Dumnezeu Creatorul faţă de fiinţele pe care El le-a creat”, a subliniat Preafericirea Sa.

Ochiul sufletesc – conştiinţa

Patriarhul României a explicat de ce textul evanghelic din Duminica a 3-a după Rusalii este foarte luminător pentru modul de a trăi pe pământ.

„Mântuitorul Iisus Hristos spune: Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat”.

„Sfinţii Părinţi ne arată că de fapt ochiul acesta sufletesc este conştiinţa sau capacitatea omului de a discerne între bine şi rău, între păcat şi virtute, între ceea ce este folositor şi nefolositor. Dacă omul are conştiinţa aceasta a deosebirii modurilor de vieţuire, atunci conştiinţa îl luminează. Conştiinţa omului, chiar şi la păgâni, i-a ajutat pe aceştia să deosebească binele de rău şi viaţa dreaptă, cinstită de cea trăită în întunericul patimilor egoiste”.

Prioritatea vieţii creştine

Textul biblic de la Matei citit astăzi se încheie cu o concluzie, care de fapt, a afirmat Patriarhul României, este „înţelesul cel mai profund şi corect al textului precedent, şi anume: Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a menţionat că în acest verset Mântuitorul Iisus Hristos nu îl îndeamnă pe om la pasivitate, lenevire, inactivitate totală, ci doar îl cheamă să stabilească prioritatea vieții:

„Mai întâi, să caute hrană și îmbrăcăminte pentru suflet, ceea ce înseamnă credinţă puternică, rugăciune şi vieţuire puternică în fapte bune şi celelalte se vor adăuga. Să caute Împărăţia lui Dumnezeu cea netrecătoare, adică să caute să caute viaţa veşnică. Viața de pe pământ este doar o pregătire pentru viața veșnică, cerească”.

„Avem aici cheia înţelegerii adevărate a Evangheliei de astăzi: să căutăm  mai întâi Împărăţia Cerurilor şi dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu înseamnă buna relaţie cu el, legătura sfântă şi folositoare cu el. Iar căutarea Împărăţiei lui Dumnezeu este prioritatea vieţii creştine”.

Potrivit Preafericirii Sale, Biserica Ortodoxă a ținut seama de această Evanghelie.

„La rugăciunea dinainte de masa de prânz, rugăciunea Tatăl nostru, se cere mai întâi să vie Împărăţia lui Dumnezeu şi după aceea se cere ca să ne dăruiască pâinea noastră cea de toate zilele”.

„Vedem că este vorba de o prioritate. Vedem astfel legătura dintre prezența sau harul Împărăției cerești, ca hrană spirituală pentru suflet, și mâncarea materială, ca hrană pentru trup”.

Împărăția lui Dumnezeu

Părintele Patriarh Daniel a explicat apoi ce este Împărăţia lui Dumnezeu.

„Împărăţia lui Dumnezeu este comuniunea de har, de viaţă şi de iubire a Preasfintei Treimi cu îngerii şi cu sfinţii. Despre această Împărăţie, Sfântul Apostol Pavel spune: Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace, şi bucurie în Duhul Sfânt (Romani 14:17)”.

„De aceea, atunci când începem cea mai amplă rugăciune a Bisericii, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, preotul spune: Binecuvântată este Împărăția Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Duh”.

„Toate Sfintele Taine ale Bisericii, în afară de Spovedanie, care este de fapt o pregătire pentru a primi Sfânta Euharistie, încep cu această binecuvântare. Creștinii botezați doresc tot timpul să preamărească pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, ca răspuns la iubirea Lor”.

„Împărăția lui Dumnezeu este tainic prezentă în Biserică, iar la sfârșitul veacurilor, după Judecata de Apoi, ea nu se va mai dărui doar ca arvună oamenilor, ci ca plinătate”.

Trei învăţături

Patriarhul Daniel a enunţat, pe scurt, principalele trei învăţături din Evanghelia Duminicii a 3-a după Rusalii.

  • Grijile privind mâncarea, băutura şi îmbrăcămintea nu trebuie să înrobească viaţa omului, adică să devină îngrijorare sau tiranie asupra sufletului;
  • Evanghelia ne învaţă că iubirea milostivă a lui Dumnezeu Creatorul faţă de creaturi sau pronia cerească să fie un izvor de pace şi speranţă pentru om;
  • Evanghelia ne îndeamnă să nu fim leneşi, ci ne spune să căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga.

„Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simţim bucuria aceasta a prezenţei Împărăţiei lui Dumnezeu în inimile noastre ca arvună aici şi să dobândim plinătatea ei, spre slava Preasfintei Treimi şi a noastră mântuire”, a afirmat, în încheiere, Patriarhul României.

Foto credit: Ziarul Lumina

Urmăriți-ne pe Twitter: @AgentiaBasilica

Comentarii Facebook


Știri recente