Patriarhul Daniel: Binecuvântare omagială pentru Conferinţa preoților români din America (VIDEO)

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj video adresat preoților din cele două eparhii ale Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, care s-au întâlnit online, în conferință preoțească, în zilele de 27-28 august 2021.

Binecuvântare omagială pentru Conferinţa preoților români din America

Conferința preoțească online, organizată de cele două eparhii ale Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, în zilele de 27-28 august 2021, ne oferă un nou prilej să adresăm cuvântul nostru de binecuvântare şi întărire duhovnicească preoților şi credincioșilor ortodocși români aflați departe de țară, pe pământ american.


Exprimând responsabilitatea pastorală pentru românii ortodocşi de pretutindeni, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2021 ca fiind Anul omagial al pastorației românilor din afara României.

Biserica Ortodoxă Română a arătat o grijă deosebită față de comunitățile ortodoxe românești din afara granițelor țării concretizată prin înființarea de numeroase parohii și eparhii noi care să răspundă nevoilor sufletești ale credincioșilor români ortodocși stabiliți temporar sau definitiv în afara României și, în mod deosebit, în Statele Unite ale Americii şi Canada, pentru păstrarea identității lor religioase, etnice, lingvistice şi culturale.

Cu multă dragoste părintească, îi îndemnăm pe ortodocșii români care trăiesc pe continentul american să rămână permanent în contact cu cei dragi rămași în țară, pentru ca distanțele geografice mari să nu producă îndepărtare sufletească sau înstrăinare spirituală a unora față de alții și să păstreze unitatea familiei creștine ortodoxe.

Reamintim faptul că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2021 și ca An comemorativ al celor adormiți în Domnul, cu scopul de a evidenţia şi promova valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.

Rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul şi cinstirea mormintelor sunt practici sfinte ale Bisericii, care au temei în Sfânta Scriptură şi în Tradiţia Bisericii. Aceste rugăciuni nu sunt simple obiceiuri omenești, ci constituie o expresie a credinţei ortodoxe şi a iubirii smerite şi milostive faţă de cei adormiţi în Domnul Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat din morţi.

În acest sens, ultimul articol din Crezul Ortodox „Aștept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie”, precum şi viaţa liturgică a Bisericii ne îndeamnă pe toţi să cultivăm cinstirea sufletelor celor dragi adormiți în Domnul, să îngrijim mormintele lor, cu încredinţarea că vom contribui astfel şi la păstrarea culturii şi identităţii noastre etnice.

În mod deosebit, exprimăm prețuirea şi aprecierea noastră Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae şi Preasfinţitului Părinte Episcop Ioan Casian, slujitorilor Sfintelor Altare şi tuturor membrilor comunităților ortodoxe române de pe continentul american pentru lucrarea lor pastorală și misionară, de păstrare și cultivare a credinței creștine ortodoxe şi a valorilor spirituale şi culturale româneşti.

Binecuvântăm lucrările conferinţei pastoral-misionare a clericilor din Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi şi ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dăruiască tuturor lumină şi pace, bucurie şi mult ajutor în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi.

Cu multă preţuire şi părintească binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Foto credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente