Pastorația bolnavilor

Încadrându-se în tematica anului 2012, declarat de către Patriarhia Română drept An omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a văzut lumina tiparului lucrarea Pastorația bolnavilor, semnată de Părintele Diacon Dumitru Bogdan Bădiță, după cum se precizează într-un comunicat remis de Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Lucrarea de față reprezintă versiunea îmbunătățită a tezei de disertație susținute de autor la finalizarea studiilor masterale în domeniul Teologie, secția Pastorație și viață liturgică, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, în sesiunea iunie 2012. Teza a fost elaborată sub îndrumarea științifică a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, profesor la Catedra de Teologie Pastorală a facultății amintite și care a dat și acordul pentru publicare.

Rod al reflecției personale, ancorate în teologia sacramentală răsăriteană, lucrarea care vede acum lumina tiparului este structurată în zece capitole, fiecare având mai multe subdiviziuni, precedate de un preambul care conturează perspectiva teologiei patristice asupra sănătății și suferinței. În capitolul al doilea, părintele autor analizează apariția suferinței și a bolii în lume, efect al căderii în păcat a primilor oameni. De asemenea, autorul proiectează o perspectivă creștină asupra suferinței, considerate un prilej de sporire duhovnicească, leac pentru tămăduirea sufletului și cale de sfințenie. Capitolele al III-lea și al IV-lea analizează, pe rând, bolile trupești și pe cele sufletești sau spirituale, identificându-se cauzele acestora și căile de vindecare. Etiologiei și terapeuticii bolilor psihice le este dedicat cel de al V-lea capitol.

A doua parte a lucrării (capitolele VI-X) are un pronunțat caracter practic. Biserica este loc al vindecării, pentru că își întemeiază menirea vindecătoare pe slujirea Mântuitorului, „Doctorul sufletelor și al trupurilor”, Care a tămăduit „toată boala și toată neputința în popor” (Matei 4, 23). Sunt reliefate responsabilitatea preotului pentru vindecarea păstoriților săi, precum și principalele mijloace și metode de pastorație a bolnavilor (rugăciunea, lecturile biblice, postul, Sfintele Taine ale Pocăinței și Sfintei Euharistii).

Slujbelor adresate în special celor bolnavi – Taina Sfântului Maslu și celelalte rugăciuni la diferite neputințe și boli – le este dedicat în întregime capitolul al VIII-lea. Dorind să evidențieze permanența lucrării social-filantropice și medicale a Bisericii și a slujitorilor săi, în capitolul al IX-lea, autorul face o incursiune istorică în activitatea de îngrijire a bolnavilor din primele veacuri, prezentând după aceea, pe scurt, activitatea filantropică și medicală a Bisericii Ortodoxe Române.

Ultimul capitol constituie o prezentare sintetică a eforturilor misionare actuale ale Bisericii noastre pentru ajutorarea celor aflați în suferință, oferindu-ne informații despre instituțiile bisericești de asistență socială și medicală, activitatea preoților de caritate și centrele medicale și de asistență socială.

Concluziile de la finalul lucrării sintetizează principalele aspecte prezentate în tratare. Lucrarea părintelui diacon Bădiță Dumitru Bogdan este rezultatul unei munci impresionante, lista lucrărilor consultate este foarte bogată, iar aparatul critic a fost științific întocmit.

Nădăjduim ca această lucrare să sporească înțelegerea sensului duhovnicesc al suferinței ca remediu pentru vindecarea sufletului, condiție a însănătoșirii întregii făpturi, și să constituie un îndemn la întrebuințarea tuturor mijloacele terapeutice pe care Biserica le pune la dispoziția membrilor săi spre alinarea suferinței aproapelui.

Lucrarea poate fi achiziționată în librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Comentarii Facebook


Știri recente