Ora de Religie – lumină pentru o viață binecuvântată

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat în deschiderea Consfătuirii profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Bucureştilor, Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, marți, 12 septembrie 2017.


În societatea de consum din zilele noastre, marcată tot mai mult de o mentalitate care orientează copiii şi tinerii spre senzaţionalul artificial şi profitul material, este esenţială cultivarea unei educaţii integrale care să modeleze şi să cultive pe om nu numai profesional, ci şi spiritual.

Credinţa creştină şi conştiinţa naţională ne îndeamnă să privim cu multă responsabilitate unele aspecte negative ale actului educaţional prezent, care plasează România între ţările europene cu un procent mare de abandon şcolar şi delicvenţă juvenilă.  Pentru a ieși din această curbă descendentă este necesară o intensificare a conlucrării tuturor factorilor implicaţi în educaţie: statul, societatea civilă, părinţii, elevii şi dascălii, dar şi centrele eparhiale şi parohiile, astfel încât educaţia să devină o prioritate naţională constantă, o bază solidă a evoluţiei noastre spre un viitor mai bun.

În acest efort comun de înnoire a actului educațional, profesorul de Religie trebuie să se remarce prin modul de predare adaptat elevilor săi, prin cunoștințele sale, dar și prin comportamentul său spiritual profund creștin. De ce? Pentru că tinerii caută, în Familie, în Biserică și în Școală, modele autentice care să-i ajute să discearnă între provocări efemere (trecătoare) și perspectivele durabile ale vieţii. În această privinţă, dorim să exprimăm aici aprecierea și recunoştinţa noastră pentru lucrarea misionară pe care o desfăşoară, cu multă dăruire şi competenţă, majoritatea profesoarelor şi profesorilor de religie din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Este îmbucurător faptul că, în pofida noilor reglementări legislative cu privire la ora de Religie, un număr foarte mare de părinţi şi elevi au optat pentru o educație creștină în școlile publice. Iar această atitudine se datorează, în primul rând, părinţilor şi copiilor, dar şi profesoarelor şi profesorilor de Religie care s-au remarcat prin profesionalism şi creativitate, înţelepciune şi bunătate. Prin urmare, profesorii de Religie împreună cu părinţii copiilor pe care aceştia i-au născut, i-au botezat şi i-au educat în credinţa creştină, pregătesc nu doar cetăţeni pentru patria pământească, ci şi cetăţeni pentru patria cerească a sfinţilor, realizând astfel o investiţie unică pentru istorie şi eternitate.

În acest sens, ora de Religie este un apostolat educaţional, o misiune sfântă, deopotrivă spirituală şi socială, adică o chemare şi o trimitere din partea lui Dumnezeu pentru a modela suflete tinere în comuniune de iubire faţă de Dumnezeu şi de semeni, dar şi în comuniune cu toate generaţiile de sfinţi din toate timpurile. De aceea, considerăm că nu există vreo investiţie mai mare decât transmiterea credinţei ca lumină pentru viaţa în societate, dar şi pentru a dobândi viaţa veşnică în împărăţia iubirii veşnice a Preasfintei Treimi. Adevărul acesta se cuprinde în cuvintele Domnului Iisus Hristos când întreabă: „Ce îi foloseşte omului să câştige lumea dacă îşi pierde sufletul său?” (Marcu 8, 36) sau: „Ce ar da omul în schimb pentru sufletul său?” (Marcu 8, 36). Iar Sfântul Ioan Gură de Aur se întreabă: „Ce câştig avem de pe urma vieţii acesteia (pământeşti), dacă nu ne folosim de ea ca să o câştigăm pe cea viitoare (cerească)?” (Omilii la Matei, Omilia 90, 3).

În această perspectivă a iubirii de Dumnezeu şi de semeni, dar şi a speranţei nelimitate, valorile educaționale oferite de Biserică, prin educația religioasă din școlile publice, trebuie susținute și promovate de toate unitățile bisericești, cu prioritate de parohii și de birourile de cateheză parohială, deoarece aceste valori reprezintă pentru tineri un reper spiritual esențial și un liant existențial între toate cunoștințele dobândite prin studiul celorlalte discipline.

Întărirea legăturilor de parteneriat dintre Biserică și Școală reprezintă un deziderat comun, care trebuie dezvoltat din ambele direcții. În ceea ce-i privește pe părinţii slujitori ai Sfintelor Altare, aceștia sunt în permanență îndemnați să sprijine activitatea educațională a copiilor și tinerilor din parohiile lor, inclusiv prin asigurarea fondurilor necesare achiziţionării materialelor didactice pentru copiii proveniți din familii sărace. De aceea, în Arhiepiscopia Bucureștilor, s-a creat, în ultimii ani, o frumoasă tradiție ca la începutul fiecărui an școlar parohiile să ajute elevii din familiile sărace sau defavorizate cu rechizite și uniforme școlare, manuale, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, mai ales în baza parteneriatului încheiat de parohii cu unitățile de învățământ.

În acest sens, vă adresăm şi dumneavoastră, profesoarelor şi profesorilor de religie, îndemnul de a prezenta preoților de la parohii date concrete referitoare la situaţia materială a elevilor din familii defavorizate, pe care îi cunoaşteţi de la ora de Religie.

În prezent, parohiile noastre au devenit mai active în implementarea unor proiecte educaționale şi catehetice ample, recomandate de Patriarhia Română și de Arhiepiscopia Bucureștilor, precum: Hristos împărtășit copiilor, Alege școala!, Calea mântuirii, Cateheze pentru viață, Tabere de tineret etc. Intensificarea preocupării pentru activitatea educaţională în rândul copiilor şi tinerilor este determinată de convingerea că toți copiii și tinerii crescuți în „credința lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6) sunt prezentul și viitorul dinamic al Bisericii.

Revigorarea catehezei parohiale și intensificarea activităţii profesorului de Religie sunt necesare şi pentru a evidenţia tradiţia frumoasă, formatoare de minţi luminate şi suflete generoase, a Școlii românești, a marilor pedagogi şi profesori talentaţi. De asemenea, trebuie cultivată încrederea părinţilor că nu există investiție mai mare pentru viitorul copiilor decât educația spirituală pentru viaţă, ancorată în valorile permanente ale credinței lucrătoare prin iubire, cultivate și transmise în Familie, Școală și Biserică.

În vederea îmbunătățirii calității educației religioase, în anul școlar 2016-2017, Patriarhia Română a contribuit semnificativ la realizarea noii Programe școlare pentru disciplina Religie – cultul ortodox, pentru clasele V-VIIIProiectul inițial, realizat de Patriarhia Română, a folosit ca model și altor culte religioase din țara noastră. Programa finală, aprobată prin ordinul ministrului educației naționale nr. 3.393/28 februarie 2017, reprezintă un exemplu de cooperare între Familie, Biserică și Școală; în acest sens, au contribuit: reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și ai Institutului de Științe ale Educației, membri ai Comisiei Patriarhiei Române pentru Curriculumul Disciplinei Școlare Religie și ai Asociației Părinți pentru Ora de Religie, profesori și inspectori de Religie.

Totodată, în anul 2017, Patriarhia Română a sprijinit elaborarea unor proiecte de manuale de Religie pentru clasa a V-a. Astfel, s-au făcut observații și recomandări și s-a acordat avizul cultului pentru cinci proiecte de manuale de Religie, înscrise în cadrul licitației de manuale pentru clasa a V-a, organizată de Ministerul Educației Naționale, prin Centrul Național de Evaluare și Examinare.

În concluzie, dorim să exprimăm preocuparea noastră permanentă de a susţine motivaţia spirituală a orei de Religie, ca fiind o mare responsabilitate a Bisericii pentru promovarea spiritualităţii bimilenare a poporului român. În acesta sens, ora de Religie oferă lumina esenţială a educaţiei spirituale care transcende toate determinismele sau limitările materialiste autosuficiente şi oferă omului libertatea de a iubi pe Dumnezeu – Creatorul universului şi pe toţi oamenii întrucât toţi sunt creaţi după chipul lui Dumnezeu şi chemaţi la asemănarea cu El prin bunătate sau iubire darnică (cf. Luca 6, 36).

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Foto credit: Mihnea Păduraru / ZL

Comentarii Facebook


Știri recente