Momente festive la Moscova | Mai mulţi Întâistătători de Biserici Autocefale au oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

MOSCOVA / 4.12.2017 –  În Catedrala Hristos Mântuitorul a fost oficiată luni Sfânta Liturghie în cadrul festivităţilor prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la restabilirea patriarhatului în Biserica Ortodoxă Rusă.

Slujba a fost prezidată de Preafericitul Părinte Teodor, Patriarhul Alexandriei şi al întregii Africi. Alături de Preafericirea Sa au slujit următorii primaţi:

  • Patriarhul Teofil al Ierusalimului și al întregii Palestine;
  • Patriarhul Kirill al Moscovei şi al Întregii Rusii;
  • Patriarhul Irineu al Serbiei;
  • Patriarhul Daniel al României;
  • Arhiepiscopul Hrisostom al Noii Justiniane și al întregului Cipru;
  • Arhiepiscopul Anastasie al Tiranei și al întregii Albanii;
  • Mitropolitul Sava al Varșoviei și al întregii Polonii;
  • Mitropolitul Rastislav al Ținuturilor Cehe și al Slovaciei.

De asemenea, din sobor au făcut parte numeroşi ierarhi ruşi, dar şi ierarhi din delegaţiile Bisericilor Ortodoxe surori prezente în capitala Rusiei.

Fără Dumnezeu niciun stat sau construcţie socială nu poate conduce la prosperitate

În cadrul Liturghiei a fost citit mesajul Sinodului Arhieresc adresat credincioşilor şi monahilor din Biserica Ortodoxă a Rusiei.

În document s-a făcut referire la momentul aniversar, şi anume împlinirea a 100 ani de la restabilirea patriarhatului în Biserica Ortodoxă Rusă odată cu alegerea Sfântului Tihon în demnitatea de patriarh.

Acest moment a coincis, după cum se precizează în act, cu începerea unei persecuţii crude îndreptată împotriva Bisericii care a înroşit pământul rus cu sângele innocent al primilor martiri din istoria modernă.  

Fără Dumnezeu niciun stat sau construcţie socială nu poate conduce la prosperitate, acesta este principala lecţie a secolului trecut care trebuie mărturisită tuturor, se menţionează în mesajul sinodal.

Istoria arată că atitudinile revoluționare, generate de provocările politice, inclusiv cele care fac apel la justiţia socială, sunt dezastruoase pentru stat și distrugătoare pentru oameni. Reprezentanții tuturor straturilor societății trebuie să-și exercite toate eforturile pentru a evita repetarea erorilor care au condus în ultimul secol la suferințele și decesele multor oameni și la distrugerea statalității noastre.

De asemenea, în mesaj a fost evidenţiată prezenţa Întâistătătorilor de Biserici Autocefale la momentul aniversar din Patriarhia Rusiei ca o „vizibilă expresie a unităţii Ortodoxiei” ce are o semnificaţie specială astăzi când „numeroşi creştini care sunt persecutaţi pentru credinţa lor au nevoie de rugăciuni fierbinţi şi sprijin”.

Nu trebuie să uităm pe cei care sunt alungaţi din bisericile lor, pe cei care sunt ucişi de terorişti. Suntem chemaşi să apărăm cu curaj şi statornicie valorile creştine care astăzi sunt alungate din viaţa multora naţiuni.  

Misiunea Bisericii este dificilă şi responsabilă

În cuvântul rostit la finalul slujbei, Patriarhul Kirill a mulţumit Întâistătătorilor de Biserici Autocefale şi delegaţiilor prezente la centenarul restaurării Patriarhiei Rusiei, „un eveniment pe cât de important, pe atât de providenţial”. Preafericirea Sa a apreciat „sentimentele frăţeşti şi bunele dorinţe exprimate” pe parcursul acestor zile, precum şi „mărturia unităţii Ortodoxiei”.

În contextul comemorării evenimentului istoric al intronizării sfântului Tihon în demnitatea de patriarh al Rusiei, Patriarhul Kirill a evidenţiat faptul că acesta a mărturisit credinţa ortodoxă „într-un timp în care oamenii au luptat împotriva lui Dumnezeu” şi a mulţumit Bisericilor Ortodoxe surori pentru solidaritatea lor cu Biserica Rusiei care a trebuit „să suporte cea mai crudă persecuţie din secolul 20”.

Făcând referire la acea perioadă „plină de suplicii şi încercări”, Patriarhul Kirill a spus că pentru Biserică principalul scop a fost şi va rămâne acela de a sluji lui Dumnezeu şi oamenilor. Astfel că şi  în viitor Biserica va propovădui fără teamă Adevărul Evanghelic şi va oferi răspunsuri pastorale provocărilor contemporane în conformitate cu perceptele biblice.

Reflectând asupra secolului trecut, Preafericirea Sa a mulţumit Mântuitorului Iisus Hristos pentru „anii de greutăţi şi renaşterea spirituală”, pentru „suferinţele îndurate în numele Lui”, pentru „darul comuniunii în rugăciune” şi pentru „afirmarea unităţii Bisericii”.

Patriarhul Kirill a afirmat că „misiunea Bisericii este dificilă şi responsabilă” şi că de-a lungul timpului, călăuzită de Duhul Sfânt, a proclamat necontenit până la marginile pământului vestea cea bună a Celui care este Calea, Adevărul şi Viaţa, Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Totodată, Patriarhul Rusiei a făcut referire la Sinodul arhieresc organizat în perioada 29 noiembrie – 2 decembrie şi a adresat „mulţumiri cordiale ierarhilor Bisericii Rusiei” care au „lucrat în duhul iubirii frăţeşti” aducându-şi contribuţia la buna desfăşurare a lucrărilor.


De la 1700, odată cu trecerea la cele veșnice a Patriarhului Adrian, până în 1917, Biserica Rusă a traversat așa-numita „perioadă sinodală”, vreme de două secole fiind condusă nu de un patriarh, așa cum este tradiția canonică, ci de însuși țarul Rusiei, prin intermediul ober-procurorului, considerat „ochiul țarului” în sinodul episcopilor.

După revoluţia din februarie şi formarea unui nou Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, Sfântul Tihon a fost ales Arhiepiscop, în 21 iunie 1917, apoi în 15 august 1917 a fost ridicat la rangul de Mitropolit al Moscovei. După câteva luni a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse dintre cei trei candidaţi: Arhiepiscopul Antonie de Harkov, cel înţelept, Arhiepiscopul Arsenie de Novgorod cel drept şi Mitropolitul Tihon, cel blând, după cum erau ei caracterizaţi de membrii sinodului.

În data de 5 noiembrie, după Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Hristos Mântuitorul, a avut loc întronizarea Patriarhului Tihon al Rusiei.

Foto credit: Robert Nicolae/Basilica.ro

Pentru mai multe foto de la eveniment accesaţi galeria foto aici.

Comentarii Facebook


Știri recente