Misiunea și rolul monahismului în societatea de astăzi

În perioada 05-06 octombrie 2015 la Centrul Social-PastoralSfânta Crucede la Mănăstirea prahoveană Caraiman s-a desfăşurat, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sinaxa stareților și starețelor din Arhiepiscopia Bucureștilor și a stavropighiilor patriarhale.

Invitatul special al sinaxei monahale a fost Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. În cuvântul său, ierarhul a explicat că în zilele noastre monahul a rămas nădejdea umanității pentru că el descoperă oamenilor chipul lui Dumnezeu în plină criză spirituală: „Călugărul este omul îngeresc de care vorbea Sfântul Ioan Scărarul zicând: «îngerii sunt lumină pentru călugări, iar viaţa monahală e lumină pentru toţi oamenii». Sfântul Ioan Gură de Aur, acest mare părinte al Bisericii, îi numea pe monahii vremii sale «făclii ce luminează faţa întregului pământ» şi în acelaşi timp «ziduri de apărare pentru cetate», îndemnându-i pe credincioşi să meargă la mănăstiri şi să se întâlnească pentru folos duhovnicesc cu vieţuitorii acestora. Şi aceasta pentru că şi atunci ca şi astăzi credincioşii au văzut în vieţuitorii mănăstirilor părinţi şi maici nu după trup, ci după duh, care făcându-se părinţi ai propriei naşteri duhovniceşti au născut şi renăscut duhovniceşte pe alţii, iar faptele şi cuvintele lor sunt până astăzi izvor de apă vie”.

Monahul este ochiul lumii îndreptat spre Dumnezeu, iar lumina pe care Acesta o dă monahului o trimite lumii

„Este nevoie astăzi de a redescoperi aceste valori sacramentale și liturgice care au făcut ca monahismul să fie de-a lungul vremii o elită duhovnicească ce a apărat Biserica în vremuri de restriște și de încercare și care a creat de altfel o spiritualitate centrată pe Evanghelia Domnului Hristos și pe slujirea aproapelui. Într-o societate marcată de duhul secularizării, mănăstirile și viețuitorii din ele trebuie să fie și în viitor mijlocire, lumină, odihnă, limpezime, putere pentru Biserică și societate. Când mănăstirile strălucesc prin virtuțile monahilor viața lor în Dumnezeu se revarsă în lume, când în mănăstiri lumina vieții duhovnicești se stinge lumea se întunecă. Caci monahul este ochiul lumii îndreptat spre Dumnezeu, iar lumina pe care Acesta o dă monahului o trimite lumii”.

Mănăstirea: Misiune și slujire într-o societate secularizată

În cadrul sinaxei au fost susţinute mai multe referate. Tema prezentată de Arhim. David Petrovici, stareţul Mănăstirii Caraiman,s-a intitulatMănăstirea: Misiune și slujire într-o societate secularizată.În cuvântul său părintele arhimandrit a arătat că „viața monahală reprezintă model pentru viața credincioșilor”.

„Mănăstirea este izvor de sfințenie, de bine, de adevăr și frumos. Din mănăstire izvorăște tezaurul liturgic și iconografic al bisericii sau cultura fundamentală, originară a poporului”, a spus părintele arhim. David Petrovici.

De asemenea, părintele a indicat faptul că „o prioritate a Bisericii noastre trebuie să o reprezinte copiii și tinerii”.

„Biserica, prin parohii și mănăstiri, poate veni în ajutorul școlii, a orei de religie, pentru desăvârșirea procesului de educare a tinerei generații în spiritul valorilor creștine. Tânăra generație este cea mai expusă unor influențe diverse, unele foarte dăunătoare, ce o pot deturna de la mesajul creștin. În afara Bisericii, fără convingeri creștine, tinerii se simt singuri, debusolați, dezamăgiți, trăind o viață lipsită de sens. De aceea, prin valorile ei specifice, Mănăstirea poate propune tinerilor adevărata cale spre mântuire, îi poate ajuta să-l descopere pe Hristos, Mântuitorul lumii, le poate sta alături în formularea unor idealuri înalte de viață. Tinerii trebuie să găsească în mănăstire sfaturi pentru o viață morală, pilde și modele de existență, pentru a se putea împărtăși de darurile oferite de o credință și o viață curată în Hristos”, a spus arhim. David Petrovici.

Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur. Liturghie, Hagiografie, Iconografie

Monahia Atanasia Văetiș, de la Mănăstirea Stavropoleos, a vorbit celor prezenţi despre personalitatea marcantă a Sfântului Ioan Gură de Aur. În referatul Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur. Liturghie, Hagiografie, Iconografie, monahia Atanasia a prezentat biografia Sfântului urmărind trei coordonate:

  • ascetismul;
  • slujirea liturgică;
  • povățuirea prin cuvânt;

Monahii sunt parte a vieții și a misiunii Bisericii

„În multe din omiliile sale va vorbi despre rolul monahului, care trebuie, prin rugăciunile sale, slujind, fiind un martor al mântuirii și un mărturisitor al Împărăției, să sprijine Biserica. Monahii sunt parte a vieții și a misiunii Bisericii, susține Sfântul Ioan Hrisostom. Ei trebuie să-i ajute după puterea lor pe Întâistătătorii Bisericii, știind că dacă nu le sunt alături, întreaga lor răsplată pentru modul de viață ales se pierde”, a precizat monahiaAtanasia Văetiș.

Iconografia Sfântului Ioan Gură de Aur

De asemenea, maica Atanasia Văetiș a explicat că aceste trei coordonate (ascetismul, slujirea liturgică și povățuirea prin cuvânt) sunt și dimensiunile pe care s-a structurat iconografia sfântului: „Tipul consacrat este însă cel al ierarhului-ascet, dominant în arta bizantină începând cu secolul al XI-lea. Viața Sfântului Ioan a fost, ne spun sursele, un model de cumpătare, simplitate și evlavie. Iar Erminia preia aceste descrieri literare realizând portretul pe care îndeobște îl recunoaștem când vedem o icoană a ierarhului: fruntea înaltă, bombată, ochii mari, barba scurtă uneori împărțită în două, nasul acvilin, obrajii supți, străbătuți de riduri, bărbia ascuțită. Așa îl vedem -cel mai vechi exemplu, din sec. X- pe capacul relicvariului Sancta Sanctorum de la Muzeul Vatican (Foto 1), în altarul Bisericii Sfânta Sofia din Kiev- sec. XI- (Foto 2) sau în Capela Palatină din Palermo -sec. XII-(Foto 3)”.

Din secolul al XII-lea se configurează tipul liturgic

„Din secolul al XI-lea, ierarhii încep să fie reprezentați în altar: sunt redați frontal, ținând în mâini suluri închise sau Evanghelii; tema nu are încă o dimensiune liturgică explicită, dar prezența lor repetitivă și serială, privind spre credincioși, este semnul unității și stabilității Bisericii, expresia iconică a structurii sale ierarhice. Din secolul al XII-lea se configurează tipul liturgic și se definește structura compozițională pe care o întâlnim până astăzi cu ierarhii redați în semi-profil, orientați către centrul absidei unde se află pictată o sfântă masă (Foto 4)”, a mai spus monahia Atanasia Văetiș.

„Mai există însă o manieră de a-l reprezenta pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care nu portretizează ascetul și nici nu are o semnificație liturgică, ea caracterizează episcopul, teologul”, a mai subliniat monahia Atanasia Văetiș: „Este ceea ce s-a numit tipul umanist, creat în Constantinopol și dezvoltându-se acolo, în capitală. Îl putem vedea în cea mai veche ipostază, din secolul al IX-lea, la Sfânta Sofia, în timpanul de nord (Foto 11). Nu mai este pleșuv, cu chipul brăzdat și este mai curând zugrăvit ca un învățător al Cuvântului lui Dumnezeu, un propovăduitor, un strălucit retor. Acest tip de reprezentare s-a răspândit și în icoană, evoluând în paralel cu tipul ascetic (Foto 12)”.

Monahia Pahomia Marinescu, model de slujire a lui Hristos și a aproapelui

Totodată, Monahia Emanuela Tăbăraș, de la Mănăstirea Pasărea, a susţinut referatul intitulat: Monahia Pahomia Marinescu, model de slujire a lui Hristos și a aproapelui. Făcând referire la Monahia Pahomia Marinescu, în cadrul prelegerii, MaicaEmanuela Tăbăraș a subliniat faptul că pentru aceasta „ascultarea era cea mai de preţ”.

„Ne povăţuia să cântăm din inimă, ca să ajungă la inima celui care ascultă; să nu avem teamă de nimic, ci să avem încredere cu toată fiinţa în Maica Domnului, şi să-L iubim pe Iisus Mântuitorul mai presus decât orice în această lume. Postul şi rugăciunea ne îndemna să le facem după munca depusă, după putere. Iubea foarte mult slujbele bisericii şi privegherile de noapte, şi până către sfârşitul vieţii făcea multe metanii. Însă, pentru sfinţia sa, ascultarea era cea mai de preţ. Ne spunea să nu facem nimic fără blagoslovenie, «căci aceasta este binecuvântarea lui Dumnezeu», a spus monahia Emanuela Tăbăraș.

Tema sinaxei a fost dedicată anului 2015 – Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi și Anul comemorativ al Sf. Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din Eparhii.

Comentarii Facebook


Știri recente