Misiunea sacramentală a Bisericii Ortodoxe

Reprezentanța Patriarhiei Române pe lângă instituțiile Uniunii Europene, în colaborare cu Parlamentul european, a organizat la Bruxelles, în perioada 28 iunie – 01 iulie 2011, simpozionul cu tema „Misiunea sacramentală a Bisericii ortodoxe în context european”, la care au participat profesori de teologie din România și Belgia, potrivit orthodoxero.eu.

În urma prezentărilor și dezbaterilor din cadrul simpozionului, participanții au ajuns la următoarele concluzii:

1. Misiunea Bisericii, în expresia ei sacramentală, este o responsabilitate constantă, care trebuie asumată și exprimată în actualul context european.

2. În acest sens, au fost abordate și analizate din perspectivă dogmatică și canonică principalele provocări la adresa sacramentalității Bisericii în exprimarea ei specifică, în noul context european, dezbaterile focalizându-se în special asupra Tainelor Botezului și Cununiei, a problematicii iconomiei sacramentale, precum și a dialogului panortodox.

3. Degradarea conștiinței eclesiale și relativizarea valorilor familiei creștine provoacă deteriorarea relațiilor dintre soț-soție, părinți-copii, familie și societate. Biserica are vocația de a răspunde acestui fenomen printr-o permanentă și dinamică afirmare a ethosului creștin-ortodox, prin contextualizarea dinamică a mesajului evanghelic și patristic cu atenție deosebită față de persoana umană aflată în dificultate și confuzie duhovnicească și implicit existențială. Discuțiile și analizele acestor teme au fost privite în special din perspectivă pastoral-misionară, cu implicații interconfesionale și interreligioase. De asemenea, au fost invocate diferite situații și practici complexe din punct de vedere dogmatic și canonic referitoare la căsătoriile mixte și la Taina Botezului, în noul context al secularizării și globalizării societății umane, în general, și al spațiului european, în special.

4. Participanții au conștientizat importanța și eficiența unor astfel de întâlniri prin care să se realizeze identificarea punctuală a provocărilor complexe cu care se confruntă Biserica și a soluțiilor concrete fundamentate pe tradiția ei dogmatică și canonică.

5. Premieră în teologia academică românească, Simpozionul internațional organizat de Reprezentanța Patriarhiei Române la Bruxelles s-a bucurat de o deplină apreciere din partea participanților, deschizând drumul către noi colaborări interdisciplinare cu implicații directe în misiunea Bisericii.

Comentarii Facebook


Știri recente