Mesajul Conferinței Episcopilor Ortodocși Canonici din America la Duminica Tinerilor Studenți

Dă sfat celui înțelept și el se va face și mai înțelept;

învață pe cel drept și el își va spori știința lui. (Pilde 9, 9)

Duminica Tinerilor Studenți

20 septembrie 2009

Ierarhii Conferinței Episcopilor Ortodocși Canonici din America

Clerului, cinului monahal și credincioșilor sfintelor Biserici Ortodoxe din America

Iubiții noștri întru Hristos Iisus,

Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos și de Duhul Sfânt!

În acest nou an bisericesc noi, ierarhii Conferinței Episcopilor Ortodocși Canonici din America, vă salutăm cu dragoste părintească. Pentru a sprijini Asociația Creștin Ortodoxă (OCF), care se ocupă de studenții din campusurile universitare, am desemnat duminica din 20 septembrie 2009 ca și Duminică a Tinerilor Studenți și cerem creștinilor ortodocși din America de Nord să-i îi amintească în gând și la rugăciune pe studenți.

În societatea secularizată și amenințătoare din punct de vedere moral în care trăiesc, studenții noștri sunt asaltați continuu de influențe care încearcă să-i îndepărteze de credința lor creștin ortodoxă. Păstrând nădejdea că ei pot trece cu bine prin acești importanți ani ai educației și vor deveni adulți credincioși, noi suntem hotărâți să le oferim orice ajutor în această perioadă de tranziție de la adolescență la maturitate. Înțelepciunea și dreptatea pe care le oferă educația prin OCF sunt stâlpi de nădejde ai vieții lor. Pe acestea dorim să le dezvoltăm.

Filialele locale ale OCF, acum în număr de 270, oferă spații de adăpost spiritual iubiților noștri studenți. Ca și prezență a Bisericii Ortodoxe în campusurile universitare, aceste filiale au un rol educativ și spiritual. În cadrul acestor comunități, cu ajutorul preoților și a parohiilor din zonă, studenții au șansa creșterii și maturizării în înțelepciunea și dreptatea Domnului nostru Iisus Hristos.

Această lucrare vitală ce se desfășoară în campusurile locale este sprijinită de programele naționale și resursele OCF. Programe ca și „College Conference,” „Real Break,” „Just Love” și altele ajută la transmiterea experiențelor pozitive și transformatoare care nasc un entuziasm și o dorință a tinerilor să continue dezvoltarea lor spirituală. Web situl www.ocf.net, acum reînnoit, oferă o rețea prin care studenții, părinții, familiile și parohiile pot învăța și pot transmite mesajul Evangheliei.

Rugăm pe toți preoții să amintească credincioșilor despre această importantă misiune față de tineri în Duminica Tinerilor Studenți și să ofere studenților șansa de a împărtăși credincioșilor din parohie experiențele lor din cadrul OCF. Încurajăm orice sprijin pentru această lucrare ce se desfășoară la nivel național și cerem tuturor credincioșilor să îi pomenească pe studenți în rugăciunea lor către Domnul, ca El să continue să-și reverse binecuvântările peste ei.

Cu mulțumire adusă lui Dumnezeu și tuturor celor angajați în această lucrare a OCF, ne rugăm ca studenții noștri să crească în har și în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos (2 Petru 3, 18) și să fie un semn al prezenței Lui în campusurile universitare ale țării noastre.

Cu binecuvântări părintești și dragoste în Hristos,

†Arhiepiscop DEMETRIOS, președinte, Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din America

†Mitropolit PHILIP, vicepreședinte, Arhiepiscopia Antiohiană Creștin Ortodoxă din America de Nord

†Mitropolit CHRISTOPHER, secretar, Biserica Ortodoxă Sârbă din SUA și Canada

†Mitropolit NICHOLAS de Amissos, Episcopia Americană Carpato-Rusească din SUA

†Arhiepiscop NICOLAE, Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi

†Mitropolit JOSEPH, Biserica Ortodoxă Răsăriteană Bulgară

†Mitropolit JONAH, Biserica Ortodoxă în America

†Mitropolit CONSTANTIN, Biserica Ortodoxă Ucrainiană în SUA

Pr. Iconom Stavrofor Alexander Abramov, Reprezentantul Patriarhiei Moscovei în SUA

†Episcop ILIA de Philomelion, Episcopia Ortodoxă Albaneză din America

Comentarii Facebook


Știri recente