#maitarecamoartea: Exemple biblice ca să ne întărim în nădejde

Aproape au trecut cele 40 de zile de post. Patruzeci de oportunităţi pentru a ne lucra mântuirea, patruzeci de trepte pe care am avut ocazia să le urcăm spre Hristos sau să le coborâm spre întunericul păcatului.

Fiecare după osteneala sa. Însă, indiferent de rezultatele efortului nostru duhovnicesc trebuie să avem nădejde, trebuie să avem încredere că Dumnezeu ne va face vrednici de Împărăţia Sa.

Cu cât ne apropiem mai mult de Săptămâna Pătimirilor şi, implicit, de Înviere, cu atât Biserica ne oferă exemple prin care să ne motiveze, să ne dea încredere în lupta cu păcatul şi să ne spună să avem nădejde.

Acum, în sâmbăta aceasta, ne este prezentat un om care a fost rechemat la viaţă de Hristos: Lazăr, cel ce a biruit moartea, prin chemarea Domnului. El a ieşit din mormânt şi a fost viu la cuvintele Lui.

Acest exemplu ne arată că fiecare dintre noi poate primi Învierea dacă îl are alături pe Hristos, fapt ce trebuie să ne ofere nădejde, speranţă.

Poate sunt momente în viaţa noastră când ne simţim decăzuţi duhovniceşte şi ne regăsim într-o stare de deznădejde. Dar niciodată nu este totul pierdut. Atâta timp cât respirăm avem şansă la pocăinţă şi îndreptare.

În acest sens vă prezentăm mai multe persoane biblice care s-au încrezut total în Hristos Domnul şi au avut nădejde:

  • „Avraam a crezut cu nădejde că el va fi părinte al multor neamuri, după cum i s-a spus: Aşa va fi seminţia ta (Romani 4:18)
  • Sfânta Veronica cea cu scurgere de sânge a sperat că Hristos Domnul o va vindeca (Mat. 9:19-­22)
  • Sutaşul din Capernaum a crezut că Mântuitorul poate să îi vindece sluga (Matei 8: 5-13)
  • Orbii din Ierihon au avut nădejde că Domnul le va reda vederea (Matei 20:29 – 34)
  • Tâlharul de pe cruce a avut nădejde, a cerut mântuire şi a primit-o. (Luca 23:42).

În încheiere vă invităm la reflecţie asupra unui cuvânt al Domnului: „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33).

Comentarii Facebook


Știri recente