Liturghie arhirească la Paraclisul Madona Dudu din Craiova

Credincioșii Paraclisului mitropolitan „Madona Dudu” din Craiova au primit vizita Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în cea de a treia Dumincă de după Rusalii. La finalul slujbei, IPS Irineu a pus în inimile celor prezenți cuvânt de învățătură, tâlcuind pericopa evanghelică duminicală, de la Matei 6, 22-33: „Despre grijile vieții”, după cum a precizat Diac. Ioniță Apostolache.

Numeroși credincioși din toate cartierele craiovene au venit la rugăciune în Catedrala „Maicii Domnului” din Craiova, în cea de a III-a Duminică de după Rusalii, închinată de Biserica noastră Ortodoxă „Sfinților Părinți de la Sinodul IV Ecumenic”. În mijlocul lor a fost prezent IPS Părinte Irineu care a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei a vorbit celor prezenți despre puterea dătătoare de viață a cuvintelor Mântuitorului Hristos, în contextul pericopei evanghelice duminicale (Mt. 6, 22-33). „Cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre deosebire de cuvintele proorocilor și în general ale oamenilor, intră în adâncurile omului. Cuvintele Sale nu sunt omenești pentru că înțelesul și înțelepciunea lor este cu totul alta decât cea omenească. Spunem că Mântuitorul a grăit omenește pentru că El S-a făcut om și astfel, pentru prima dată, Dumnezeu se adresează lumii într-un grai articulat, cu vorbe omenești, pe înțelesul nostru. El ne vorbește pentru că vrea să ne spună tainele cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Sale. Numai El putea să ne deslușească despre viața cea veșnică. Numai El putea să ne spună despre Tatăl cel Ceresc, numai El putea să ne arate: «Calea, Adevărul și Viața». De aceea, oamenii, când ascultau cuvintele Sale se lipseau chiar și de hrana obișnuită și exclamau: «Omul Acesta vorbește ca nimeni altul». Chiar și atunci când cei de la templu s-au adunat să afle ceva despre Mântuitorul Hristos, ei au recunoscut că întru Dânsul se află cuvintele vieții veșnice. Așa se face că, atunci când grăiește Dumnezeu, inima noastră se zidește, sufletul se întărește, viața ni se sfințește și noi primim har de la Dumnezeu, ca și noi, la rândul nostru, să grăim despre Dânsul. De aici înțelegem că și cuvintele noastre își au originea și izvorul în Cuvântul lui Dumnezeu”, a spus IPS Părinte.

„Luminătorul trupului este ochiul”

În continuare, pornind de la cuvintele Sfintei Evanghelii: „Luminătorul trupului este ochiul, de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat” (Matei 6, 22), Mitropolitul Olteniei a arătat că „întunericul din interiorul nostru este alimentat de conștința cea rea. Așa se face că omul cu o conștiință pervertită și întunecată, este un om rău, este unul care nu mai vede realitatea și trăiește în întuneric, care nu este altceva decât un efect al vieții morale. Chiar dacă trăiește ca și ceilalți, omul păcător își afundă viața sa în întunericul păcatului. El ajunge să nu mai deosebească binele de rău, alegând întotdeauna răul. De aceea, Mântuitorul le spune adesea fariseilor și cărturarilor că nu sunt în lumină pentru că nu văd adevărul și nu caută dreptatea și calea ce duce la mântuire. Așadar, întunericul în care ne petrecem viața de aici continuă și în viața de dincolo. Cei care viețuiesc aici întru dreptate, în lumina credinței Domnului nostru, dincolo sălășluiesc în viața cea fericită, așa cum spune cântarea: «Întru lumina Ta vom vedea lumina»”.

În cadrul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Irineu a hirotonit întru preot pe tânărul diacon Robert Țintă, pe seama Parohiei cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Rovinari, județul Gorj.

Comentarii Facebook


Știri recente