Liturghie arhierească la noua Catedrală Episcopală din Oradea

În Duminica a douăzecea după Rusalii, 6 octombrie 2013, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, în prezența a numeroși credincioși din urbea de pe malurile Crișului Repede, după cum ne-a precizat Pr. Cristian Rus.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către corul „Sfântul Niceta de Remesiana” al Catedralei Episcopale.

În predica rostită după citirea celor două pericope evanghelice rânduite, de la Sfinții Evangheliști Luca și Ioan, Preasfințitul Părinte Sofronie a reliefat legătura tainică existentă între textele scripturistice, precum și semnificațiile duhovnicești ale acestora:

„Din cele două pericope evanghelice ce s-au citit în această sfântă zi de Duminică înțelegem că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe toți oamenii, pentru că lui Dumnezeu, Cel Unul în Ființă și întreit în Persoane, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, I S-a făcut milă de omul căzut în păcat și de aceea Tatăl Îl trimite în lume pe Fiul Său, să Se facă om din Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, și să ne aducă pe toți din moarte la Viață. Așa cum I S-a făcut milă Mântuitorului Iisus Hristos de fiul văduvei din Nain, pe care l-a înviat din morți, I S-a făcut milă de neamul omenesc cel căzut în păcat și aflat în robia morții”, a precizat Ierarhul.

„Duhul Sfânt, cea de-a treia Persoană a Preasfintei Treimi Îl aduce prezent pe Mântuitorul Iisus Hristos la noi și în noi prin Sfânta Euharistie, și Care, împărtășindu-ni- Se, ne dăruiește viața cea veșnică și ne constituie pe toți în Trupul Său cel mistic care este Biserica, unde intră toți cei botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și care cred în El, că El este Fiul lui Dumnezeu Care a venit să mântuiască lumea, credința venind în urma propovăduirii pe care Sfinții Apostoli au început-o îndată după Rusalii, astfel Biserica întinzându-se până la marginile pământului.”

„Dumnezeu, plin de milostivire fiind, lucrează cu multă răbdare în lume prin Sfânta Biserică, încercând să ne aducă pe cât mai mulți să-L căutăm, să cunoaștem Adevărul, și Adevărul este Dumnezeu, iar Adevărul Care ne face pe noi liberi, Adevărul dumnezeiesc, să ne și mântuiască”, a arătat Chiriarhul Oradiei.

„Prin urmare, venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu din milă pentru noi oamenii a însemnat nu doar un simplu act mântuitor, prin care Mântuitorul Iisus Hristos a răscumpărat greșeala săvârșită de Adam și Eva, protopărinții neamului omenesc, ci mai mult decât atât, pentru ca noi să avem Viață. Întoarcerea din moarte la Viață înseamnă întoarcerea la lumina lui Dumnezeu și dăinuirea în lumina lui Dumnezeu pentru veșnicie, deoarece darul pe care Dumnezeu îl face oamenilor nu îl face pentru un răstimp mai scurt sau mai lung, ci pentru veșnicie.”

„De aceea, căutându-L pe Dumnezeu, luminându-ne cu Adevărul Său, închinându-ne Dumnezeului Celui Viu și Adevărat, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, și crescând în viața duhovnicească, avem nădejde că nu numai în viața aceasta, ci și dincolo de hotarele ei, în viața cea veșnică, vom petrece împreună cu Dumnezeu, în comuniunea de iubire a Preasfintei Treimi”, a spus Preasfinția Sa.

„Să ne rugăm, dar, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, sub al cărei acoperământ am intrat de la praznicul zilei de întâi octombrie, și pentru rugăciunile Sfântului Apostol Toma, luminătorul și evanghelizatorul Indiei, pe care astăzi îl pomenim, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne luminăm și noi cu lumina credinței, să ne întărim în credința și mărturisirea Mântuitorului Iisus Hristos ca Singurul Mântuitor și Răscumpărător al nostru și, astfel, ajungând la cunoștința Adevărului, călcând peste idolii și idolatriile lumii din care facem parte, să ne închinăm și să Îl preamărim pe Dumnezeul Celui Viu și Adevărat, nu doar în viața aceasta, ci în veșnicie, în vecii vecilor”, a concluzionat Ierarhul.

Comentarii Facebook


Știri recente

Factbox: Îmbătrânirea demografică în România

Sociologii şi demografii definesc îmbătrânirea demografică drept creşterea ponderii persoanelor vârstnice – de peste 65 de ani – în cadrul efectivului total al populaţiei studiate, în detrimentul celorlalte categorii de vârstă – tinerii şi adulţii,…