Învierea Domnului în Episcopia Tulcii

Luminatul praznic al Învierii Domnului a adus lumină și binecuvântare în sufletele miilor de credincioși tulceni care la miezul nopții au răspuns într-un glas salutului de Hristos a înviat! cu „Adevărat a înviat!

Pentru al treilea an la rând o delegație a Episcopiei Tulcii au adus lumina sfânta venită din Ierusalim cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Aceasta a fost împărțită pe traseu tuturor parohiilor, iar Preasfinția Sa Visarion a împărțit stareților și preoților din municipiul Tulcea, după cum ne informează Alexandru Chituță de la Biroul de presă al Episcopiei Tulcii.

La miezul nopții câteva mii de credincioșii au participat la slujba Învierii săvârșită pe un podium special amenajat în fața Catedralei Episcopale din Tulcea. Preasfinția Sa a prezentat credincioșilor și cuvântul pastoral spunând între altele: „Pe parcursul Săptămânii Mari am fost martorii patimilor Domnului. Zi de zi, și seară de seară, cernindu-ne sufletele, am privit duhovnicește suferințele fără de seamăn îndurate de bunăvoie de Fiul lui Dumnezeu.

Cu El ne-am suit la Ierusalim în Duminica Floriilor și ne-am bucurat de slava cu care a fost întâmpinat Domnul și împreună cu aceia am cântat și noi „Bine este cuvântat Cel ce vine în numele Domnului”(Matei 21, 9).

Cu El am fost în Betania în casa lui Simon leprosul și L-am văzut pe Domnul stând la masă și pe femeia păcătoasă ungându-I picioarele cu mir de mult preț, spre îngroparea Lui.

Cu El am fost părtași Cinei celei de taină, unde Domnul a instituit Sfânta Cuminecătură și unde le-a vestit ucenicilor începutul patimilor Sale.

Cu El am fost în grădina Ghetsimani, unde L-am văzut pe Domnul rugându-se „cu sudori de sânge” (Luca 21, 44) cerând putere de la Tatăl ca să bea paharul morții până la capăt și, tot aici L-am văzut primind sărutarea lui Iuda vânzătorul.

Cu El am fost împreună la Ana și Caiafa, în fața lui Pilat și a lui Irod și cu duhul l-am urmat pe drumul greu al Golgotei simțind în noi durerea pironirii Sale pe Cruce.

Cu El am fost în Vinerea Mare, seara când Iosif din Arimateea cu femeile mironosițe au așezat trupul Mântuitorului în mormântul nou săpat în stâncă.

După atâta durere în sufletele noastre, iată, ne-a venit și bucuria Învierii. După întunericul adânc al morții, s-a făcut lumină mare, prin scularea din morți a Mântuitorului Hristos.

Astăzi inimile noastre se scaldă în bucuria praznicului Sfintei Învieri.

Dacă vom pune în practică aceste daruri ale Învierii vom deveni făptură nouă și vom umbla „întru înnoirea vieții” (Romani 6,4).

Să ne întoarcem așadar la casele noastre îndreptați și doritori de a cunoaște adevărul cel veșnic și de a lucra binele.

Inimile noastre să fie pline de dragoste către Dumnezeu și către aproapele nostru și lipsite de ură, pizmă și răutate.

Mâinile noastre să fie întinse spre ajutorarea celor săraci, a celor lipsiți, a celor singuri și părăsiți, a văduvelor și a orfanilor.

Picioarele noastre să fie mereu pregătite a sări în ajutorul celor năpăstuiți și mereu să umble în căile dreptății.

Gura noastră să grăiască doar adevărul, cinstea și mărirea lui Dumnezeu precum și rugăciunea cea folositoare atât sufletului cât și trupului.

Se cuvine așadar ca în aceste vremuri grele, pline de încercări și de lipsuri materiale să ne curățim simțirile și din credința în Înviere să sorbim puteri noi ca să putem lucra spre folosul nostru, al Sfintei noastre Biserici și a neamului românesc”.

La orele dimineții Preasfinția Sa a săvârșit în Catedrala Episcopală Sfânta Liturghie arhierească în Catedrala Episcopală. La intonarea imnului Axion, Preasfinția Sa a sfințit pâinea cu vin care în popor se numește Paști.

La orele amiezii s-a săvârșit slujba Vecerniei cu citirea Evangheliei în 12 limbi iar apoi Întâistătătorul Eparhiei Tulcii a oferit o recepție în sala festivă a Episcopiei Tulcii la care au participat autorități locale, județene și numeroși preoți și credincioși.

A fost cu adevărat o zi a bucuriei, a luminii și a speranței, o zi a Învierii care a adus în sufletul tulcenilor alese bucurii duhovnicești izvorâte din lumina acestei sărbători.

Comentarii Facebook


Știri recente