Înainteprăznuirea Botezului Domnului

Pentru pregătirea sufletească a credincioșilor toate sărbătorile împărătești sunt precedate de un timp de pregătire, de anticipare sau introducere, numit pre-serbare, înainte-serbare sau înainte-prăznuire. Ele au, de asemenea, și o perioadă de continuare sau prelungire a serbării, numită după-serbare sau după-prăznuire. Prin aceste perioade de pregătire și de prelungire, sărbătorile mari sunt ca soarele care, înainte de a răsări el însuși, își trimite razele, iar după ce apune, lumina lui stăruie încă pe culmi. Ziua cea dintâi a înainte-serbării se numește începutul sărbătoririi, iar ziua ultimă a după-serbării se numește odovania, adică sfârșitul, dezlegarea sau încheierea sărbătorii. De astăzi, 2 ianuarie, a început pre-serbarea pentru sărbătoarea Botezului Domnului (6 ianuarie).

Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost botezat în râul Iordan de către Sfântul Ioan Botezătorul, numit și Înaintemergătorul Domnului. Sfântul Prooroc Ioan L-a oprit pe Iisus, zicându-I: „Eu am trebuință să fiu botezat de Tine și Tu vii la mine?”. Dar, Domnul Iisus i-a răspuns că botezul Lui este plinirea a toată dreptatea. Prin botezul lui Hristos, toată firea apelor s-a sfințit. În momentul botezului, cerurile s-au deschis și s-a auzit glasul lui Dumnezeu: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit”, iar Sfântul Duh S-a coborât peste Domnul Iisus în chip de porumbel. Astfel, S-a descoperit în chip văzut oamenilor Sfânta Treime: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Dumnezeu-Sfântul Duh. De aceea sărbătoarea se numește și Epifanie, care înseamnă, în limba greacă, descoperire.

Comentarii Facebook


Știri recente