„În fața lui Dumnezeu contează bunătatea sufletului smerit”

Biserica Ortodoxă se află astăzi, 2 noiembrie 2014, în Duminica a XXII-a după Rusalii. La Sfânta Liturghie, în toate bisericile ortodoxe s-a citit pericopa evenghelică de la Luca, capitolul XVI, versetele de la 19 la 31 în care ni se prezintă pilda bogatului nemilostiv: „Zis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porții lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar și câinii venind, lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Și, în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam și pe Lazăr în sânul lui. Și el, strigând, a zis: Părinte Avraam, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazăr să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie! Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta, și Lazăr, asemenea, pe cele rele; și acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și, peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca aceia care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am cinci frați, să le spună lor acestea, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și i-a zis Avraam: Au pe Moise și pe prooroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraame, ci, dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Și i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise și de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți.” (Luca XVI, 19-31).

În cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul Reședinței Patriarhale cu hramul Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat învățăturile de reies din Evanghelia de astăzi.

„Evanghelia de astăzi ne descoperă un adevăr fundamental și anume că în fața lui Dumnezeu nu contează numai mulţimea faptelor bune, ci în primul rând contează bunătatea sufletului smerit. Dacă multele fapte bune pe care le-am săvârşit ne duc la mândrie şi laudă de sine atunci nu ne-am îmbogăţit cu adevărat sufletul. Numai când faptele bune sunt unite cu smerenia, cu răbdarea, cu rugăciunea, cu lumina duhovnicească a sufletului bun atunci starea sufletului nostru devine o stare binecuvântată şi mântuitoare. Cu alte cuvinte vedem că iadul sau raiul începe încă din lumea aceasta în sufletul nostru. Când cultivăm bunătatea şi milostivirea ne deschidem spre Rai, spre bunătatea şi milostivirea netrecătoarea ale lui Dumnezeu, iar când în sufletul nostru adunăm nepăsarea, nemilostivirea, răutatea, egoismul atunci noi înşine în mod liber ne îndreptăm spre iad înţeles ca existenţă chinuită, egoistă sau individualistă fără comuniune de iubire smerită şi milostivă”, a spus Preafericirea Sa.

Evanghelia de astăzi reprezintă și un indemn la milostenie și bunătate a mai arătat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

„Din evanghelia iubirii milostive a lui Hristos se inspiră Biserica noastră când organizează cămine pentru bătrâni, pentru orfani, cantine pentru săraci, bolniţe, farmacii, cabinete medicale şi spitale. Evanghelia ne învaţă că de modul în care noi trăim taina iubirii milostive în mod liber aici pe pământ depinde fericirea sau nefericirea noastă veşnică dincolo de mormânt. Să ne ajute Dumnezeu să înţelegem cât de preţioasă este viaţa noastră pe pământ ca pregătire pentru viaţa veşnică fericită. Prin cuvântul bun, rugăciunea pentru alţii, ajutorarea săracilor, cercetarea bolnavilor realizăm ceea ce spune poporul nostru luminat de Sfânta Evanghelie: dar din dar se face Raiul. Dăruind noi altora din cele ce am primit de la Dumnezeu şi am cultivat prin rugăciune şi muncă dobândim raiul sau fericirea vieţii veşnice spre slava lui Dumnezeu, bucuria îngerilor şi mântuire noastră”, a spus Patriarhul României, potrivit Radio TRINITAS.

În Duminica viitoare, a XXIV-a după Rusalii, în toate bisericile se va citi pericopa evanghelică care face referire la Învierea fiicei lui Iair.

Comentarii Facebook


Știri recente