Hramul Catedralei episcopale din Ungaria

Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, a fost cinstit într-un mod deosebit la Catedrala „Sfântul Ierarh Nicolae” din Gyula de către clericii și credincioșii Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, informează Ziarul Lumina, Ediția de Banat.

Cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Nicolae, Mitropolitul Banatului, și la invitația Preasfințitului Siluan, Episcopul românilor ortodocși din Ungaria, la sărbătoarea hramului Catedralei episcopale a participat și Preasfințitul Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, însoțit de corul studenților teologi de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara, condus de diac. Laurian Popa. Sfânta Liturghie a fost oficiată de cei doi ierarhi, înconjurați de un impresionant sobor de preoți și diaconi, în Catedrala episcopală, ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae. La slujbă au participat oficialități locale, numeroși credincioși români și maghiari, precum și un număr impresionant de copii de la grădinița și școala românească din oraș. În cadrul slujbei a avut loc hirotonia întru diacon a teologului Marian Emanuel Văduva. La momentul potrivit, Preasfințitul Siluan a rostit un cuvânt de învățătură referitor la viața și personalitatea Sfântului Ierarh Nicolae, marele făcător de minuni din Mira Lichiei și ocrotitorul tuturor copiilor. După slujbă, copiii prezenți au susținut un recital de cântece și poezii închinate Sfântului Nicolae, iar în final, aceștia au fost răsplătiți cu dulciuri.

Catedrala „Sfântul Nicolae”, rod al credinței și jertfelniciei românilor din Ungaria

Dintre cele mai importante așezăminte de cultură din orașul Gyula se distinge catedrala cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din Orașul Mare Românesc. Catedrala de astăzi – ctitorie a familiilor românilor gyulani, în frunte cu cea a Nicoreștilor – reprezintă rodul credinței și al jertfelniciei credincioșilor ortodocși români din Ungaria. Lăcașul constituie, din punct de vedere urbanistic, unul dintre accentele dominante în compoziția centrului istoric al orașului. Pe locul actualei biserici, pentru străvechea comunitate ortodoxă română din Gyula, fusese ridicată o biserică din lemn, în anul 1721, care a fost înlocuită în 1727 cu o biserică din cărămidă. Datorită creșterii numărului credincioșilor, în locul acelei biserici a fost construită în anul 1762 o biserică mai spațioasă, dar fără turn. În 1801, biserica a căzut pradă unui puternic incendiu, care a afectat aproape tot orașul. În anul 1802 s-a început construirea actualei catedrale. Lucrările au durat până în 1824, fiind întrerupte vreme de zece ani și reluate prin purtarea de grijă și cheltuiala cărturarului român Moise Nicoară din Gyula. Bisericii i s-a adăugat ulterior un turn, a cărui construcție s-a terminat în 1854. Turnul a fost mistuit de flăcări în anul 1943 și ulterior refăcut. În fața bisericii se înalță o cruce din piatră, ridicată în anul 1869 de credinciosul Lazăr Bogar. Din cauza împrejurărilor, târnosirea bisericii s-a săvârșit mai târziu, în 16 octombrie 1994, de către patriarhul Teoctist, care a fost prezent și la ceremonia de hirotonie și instalare a primului ierarh al românilor ortodocși din Ungaria, Preasfințitul Episcop Sofronie, în 21 februarie 1999. Din acel moment, biserica a devenit Catedrală episcopală, fiind întâia între bisericile ortodoxe românești din Ungaria.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…