Hram în Țara Moților

Străvechea vatră monahală a Mănăstirii Râmeț și-a sărbătorit ocrotitorii, atât pe ‘Sfinții Apostoli Petru și Pavel’ , cât și pe Sfântul Ierarh Ghelasie, ale cărui moaște se păstrează aici și care este prăznuit de Biserica Ortodoxă Română pe 30 iunie, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Transilvania. Sfânta Liturghie a fost oficiată, în prima zi a hramului, de Înalt Preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. La Mănăstirea Râmeț au participat la sfintele slujbe peste 1.000 de credincioși veniți din toate zonele țării și de peste hotare. Mărturisirea de veacuri a Ortodoxiei în Transilvania este grăitoare la Mănăstirea Râmeț, pe Valea Geoagiului, în Munții Trascăului.

Vechimea mănăstirii cu hramul ‘Sfinții Apostoli Petru și Pavel’ nu a fost determinată cu precizie, fiind încă un subiect de studiu. Cu ocazia săpăturilor efectuate înainte de 1989 pentru consolidarea bisericii, au ieșit la iveală opt morminte despre care Institutul de antropologie din Iași a stabilit că datează din secolele XI-XVI, conform istoricului mănăstirii. O însemnare pe un vechi registru al mănăstirii pomenește doi călugări, Romulus și Ghenadie, care ar fi plecat de la Râmeț în 1215 și ar fi pus temelia Mănăstirii ‘Sf. Mihail’ din Perii Maramureșului. Biserica veche are mai multe straturi de pictură, primul datând din 1300. ‘O inscripție descoperită în 1978 pe un al doilea strat de pictură din biserica Mănăstirii Râmeț consemna numele arhiepiscopului Ghelasie, al meșterului zugrav Mihul de la Crișul Alb precum și anul 1376. Deci în acest an, românii transilvăneni aveau un cârmuitor bisericesc, în persoana acestui arhiepiscop Ghelasie, primul ierarh român cunoscut cu numele în teritoriile intracarpatice’, după cum arată pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, în volumul ‘Istoria Bisericii Ortodoxe Române’, iar ‘această descoperire de mare importanță duce la concluzia că în a doua jumătate a secolului al XIV-lea românii transilvăneni aveau o organizare bisericească identică cu a fraților lor din teritoriile extracarpatice’. Printre cei care au ajutat mănăstirea de-a lungul veacurilor se numără Matei Corvin, Radu Vodă cel Mare, domnul Țării Românești, domnitorul Mihai Viteazul, mitropolitul moldovean Gavriil Calimachi.

Mănăstirea-martiră

Așezământul a fost unul dintre cele mai puternice centre ortodoxe din Transilvania, o renumită vatră monahală pentru sihaștrii care se nevoiau în munții din zonă. Mănăstirea nu a scăpat de tunurile generalului Bucow, la 20 august 1762. Biserica a fost refăcută, însă a fost din nou distrusă de armata imperială habsburgică, la 23 decembrie 1785. În 1826, așezământul a fost transformat în biserică de mir și redevine mănăstire abia în 1932. În 1955, așezământul este transformat în mănăstire de maici, dar în 1960 este desființat de prigoana comunistă și ajunge cabană turistică. Ieromonahul Dometie Manolache și o parte dintre fostele maici care lucrau la o secție de covoare din Aiud reintră în fosta mănăstire în anul 1968. Din 1982 se începe zidirea bisericii noi, terminată și sfințită la 30 iunie 1992, dată la care a fost canonizat Sfântul Ghelasie, fost egumen al mănăstirii și arhiepiscop al Transilvaniei.

Clopotele bat pentru Sfântul Ghelasie

Sfântul Ghelasie de la Râmeț este prăznuit în Biserica Ortodoxă Română în ziua de 30 iunie. Cu mult înainte de a fi descoperită inscripția care-l pomenește pe Ghelasie ca arhiepiscop al românilor din Transilvania, locuitorii satelor din jurul mănăstirii cinsteau amintirea unui monah cuvios, cu același nume, cu o viață plină de sfințenie, cu râvnă întru propovăduirea cuvântului Evangheliei, cu dragoste față de păstoriți. Moaștele sale au fost descoperite în chip minunat la Mănăstirea Râmeț, în urmă cu mai bine de o jumătate de veac, de atunci săvârșind multe vindecări în rândul dreptcredincioșilor creștini, după cum arată site-ul lăcașului de cult. Multe din faptele sale au rămas povestite în tradiția locală. Una dintre acestea relatează o întâmplare de la fântâna de la Hopagi, numită ‘Fântâna Vlădichii’, aflată la o distanță de câțiva kilometri de mănăstire. Într-o vară, călugării s-au dus să cosească fânul și, fiind cald, au început să cârtească, fiindcă nu aveau apă. Egumenul Ghelasie s-a rugat lui Dumnezeu și făcând de trei ori semnul crucii cu toiagul, lovind cu el în pământ, a ieșit apa, izvorul continuând să dea apă și astăzi.

A rămas în memoria localnicilor și chipul minunat în care a avut loc trecerea egumenului la cele veșnice. Coborând de la Hopagi, înspre mănăstire, a murit călare pe asin, care l-a dus singur acasă. În fața bisericii, unde s-a oprit, măgărușului i-a rămas imprimată copita în piatra care se află și astăzi în muzeu. Se povestește că la șapte biserici, între care și la mănăstire, clopotele au început să bată singure. Capul sfântului Ghelasie se păstrează într-o raclă de lemn în biserica mănăstirii.

Lăcaș de cult cu izvor sub altar

Vechiul lăcaș de cult al mănăstirii este asemănător cu ctitoriile hunedorene ridicate de cnejii români în secolele XIII-XV, la Densus, Sânta-Maria Orlea, Strei, Streisangiorgiu, indicând însă, prin unele diferențe, o fază mai evoluată a arhitecturii românești din Transilvania, o desprindere de influențele arhitecturii gotice. Sub altar se află un izvor cu apă potabilă, de la care mănăstirii i-a fost dat și hramul ‘Izvorul Tămăduirii’.

Sfântul Ghelasie, pictat pe noua biserică

În biserica nouă sunt prezentate, în pridvorul închis, scene din viața Sfântului Ierarh Ghelasie. Scenele îl prezintă pe Sfântul Ghelasie scoțând apă din piatră, la Hopagi, pe Mihu Zugravul, de la Crișul Alb, pictând Mănăstirea Râmeț, pe Mântuitorul, pe scaunul de judecată, iar în genunchi, la picioarele Sale, se află Sfântul Ghelasie. De-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului se află Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Comentarii Facebook


Știri recente