Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Timișoara pregătește un nou program de Master

„Teologie Ortodoxă și Misiune Creștină” este titlul unui program de studii masterale în pregătire la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara. Absolvenții vor primi titlul de Master în Teologie. Programul ar putea debuta chiar anul acesta.

Competențe formate în cadrul programului:

 • însușirea de cunoștințe teoretice și practice circumscrise profilului teologic creștin-ortodox;
 • consilierea spirituală și morală a credincioșilor, potrivit credinței creștin-ortodoxe și a normelor morale;
 • cunoașterea, explicarea, oficierea și administrarea sfintelor slujbe;
 • implementarea de proiecte în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice, respectând principii de credință religioasă;
 • îndeplinirea de funcții administrative și sociale asociate organizării, gestionării și supervizării activităților pastoral-misionare etc.

Abilități formate de program:

 • adaptarea tipurilor, stilurilor și modalităților discursive la dimensiunea interculturală a societății actuale;
 • interpretarea textelor sfinte, a dogmelor, învățăturilor, conceptelor teologice și practicilor liturgice;
 • elaborarea unor strategii comportamentale vizând călăuzirea credincioșilor spre înfăptuirea idealurilor religios-morale;
 • medierea și soluționarea amiabilă a unor situații conflictuale;
 • autoanaliza și evaluarea critică și constructivă a propriului demers pastoral-misionar;
 • susținerea și mărturisirea învățăturii de credință în raport cu alte învățături și ideologii.

Discipline predate:

 • Exegeza biblică. Principii şi metode;
 • Teologia Noului Testament;
 • Credinţă şi mărturisire în pastoraţie;
 • Teologie și cultură bisericească în epoca Sinoadelor ecumenice;
 • Spiritualitate filocalică răsăriteană;
 • Teologie patristică şi limbaj contemporan;
 • Consiliere și comunicare prin discurs. Funcția terapeutică a cuvântului;
 • Activitatea social-misionară a Bisericii Ortodoxe în lume;
 • Liturgică practică;
 • Banatul istoric în perioada dualistă – cultură, spiritualitate, tradiție.

Absolvenții vor putea deveni preoți, cateheți, consilieri în drept canonic și bisericesc, conform grupei de bază din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) 2636: Specialiști în religie.

Absolvenții hirotoniți ai cursurilor de masterat în Teologie se pot încadra la definitivat/gradul II în preoție și își vor putea continua studiile printr-un program doctoral specializat în domeniul Teologie sau într-un domeniu conex.

Mai multe informații în curând:

Mitropolia Banatului, Centrul Eparhial
Bd. C.D. Loga nr. 7, Timișoara
Pers. de contact: Pr. Dr. Nichifor Tănase, Pr. Lect. Dr. Adrian Covan, Pr. Lect. Dr. Marius Florescu

Foto credit: Freepik.com

Comentarii Facebook


Știri recente