Examen de capacitate preoţească în Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei

La Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul“ din Buzău, se va desfăşura marţi, 29 septembrie 2015, ora 9:00, un nou examen de capacitate preoţească, la care vor participa numai tinerii licenţiaţi în Teologie – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

Programa pentru examenul de capacitate preoţească (titularizare) va fi axată pe probleme sacramental-liturgice, pastoral-misionare, social-filantropice şi cultural-educative actuale, concursul propriu-zis constând dintr-o probă scrisă şi una orală (a se vedea în secţiunea DOCUMENTE UTILE de pe site-ul arhiepiscopiabzvn.ro).

Înscrierea candidaţilor se face la Centrul Eparhial, până în data de 24 septembrie, pe baza unui dosar care trebuie să conţină următoarele documente: actul de studii şi foia matricolă; curriculum vitae; dovadă de la preotul paroh/duhovnic că nu are impedimente canonice la hirotonie.

În conformitate cu normele metodologice în vigoare, „pentru candidaţii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe posturile scoase la concurs de Centrul Eparhial este obligatorie [subl. n.] şi se face în baza examenului de capacitate preoţească“ (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1199/2008).

Media minimă de promovare a examenului de capacitate preoţească este 7.00 (şapte); acesta este valabil timp de un an de zile,cu excepţia candidaţilor care au obţinut media generală cel puţin 9.00 (nouă), pentru care valabilitatea examenului se prelungeşte pe durata a doi ani (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 7764/2013).

Comentarii Facebook


Știri recente