Episcopul Giurgiului își aniversează ziua de naștere

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, își aniversează, miercuri 20 aprilie 1969, ziua de naștere.

Preasfinția Sa s-a născut în 20 apri­lie 1969, în comuna Scorţeni, jud. Prahova, din părinţii Gabriel şi Aurelia Meleacă, la botez primind numele Valentin. A urmat Şcoala generală în satul Urleta, comuna Băneşti, jud. Prahova; Liceul nr. 1 din Câmpina, pe care l-a absolvit în 1987, cu baca­laureat; în 1990 a intrat în obştea schitului Crasna, iar în 1991 a fost tuns în monahism cu numele Ambrozie (1991); în cursul lunii mai 1992 a fost hirotonit ierodiacon şi iero­monah; Facultatea de Teologie din Bucu­reşti (1992-1996), cu licenţă; cursuri de Master la aceeaşi Facultate (1998-1999), absolvite cu lucrarea: Palamism şi secu­larizare; în perioada 1999-2000 a urmat cursul de Limbă greacă la Universitatea „Aristotel” din Tesalonic; în anul 2000 s-a înscris la cursul de doctorat al Facultăţii de Teologie al aceleiaşi Universităţi; în 3 mar­tie 2005 a obţinut titlul de doctor în Teo­logie la Tesalonic, cu teza: Considerarea istorică a cauzelor şi consecinţelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Bise­rica Romano-Catolică (sub îndrumarea Prof. dr. Apostolos Glavinas).

Slujiri: stareţ al schitului Darvari din Bucureşti (în peri­oada 1996-2000), pe care l-a reactivat; în 1999 a fost înălţat la rangul de protosinghel; pe 4 octombrie 2000 a fost ales episcop-vicar patriarhal, cu titlul „Sinaitul”, şi hirotonit arhiereu în 15 octombrie 2000 în Biserica „Sfântul Spiridon” din Bucureşti; a coordonat aici, succesiv, mai multe Sectoare ale vieţii bisericeşti.

Pe 8 februarie 2006 a fost ales episcop titu­lar al Eparhiei Giurgiului (nou-înfiinţată) şi instalat (9 aprilie 2006), în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu; în timpul păstoririi sale de aici s-au înfiinţat noi parohii, s-au ridicat noi lăcaşuri de cult, s-au înfiinţat instituţii de asistenţă soci­ală şi cultural-misionare, precum Editura Episcopiei Giurgiului şi publicaţia Revista Ortodoxă; a publicat: Palamism şi seculari­zare (2000), Considerarea istorică a cauze­lor şi consecinţelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică (2005, teza de doctorat), dar şi articole în periodice bisericeşti.

 

Comentarii Facebook


Știri recente