Dumnezeu face din vameşi fii ai credinţei

Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu)

Luca 19, 1-10

În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon şi, iată, un om bogat cu numele Zaheu, care era mai-mare peste vameşi, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se. Şi, văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, I-a zis: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

În pericopa citită în cea de-a 32-a Duminică după Rusalii, Sfântul Evanghelist Luca ne vorbeşte despre vameşul Zaheu. În contextul ei, ni se spune că, înconjurat de mulţimi de oameni şi însoţit, ca de obicei, de sfinţii ucenici, Domnul Hristos trecea prin vechea cetate a lumii antice (poate cea mai veche), Ierihon, după ce mai înainte vindecase pe orbul Bartimeu, fiul lui Timeu. Entuziasmat şi plin de optimism, de încredere în Domnul, poporul Îl urma, împărtăşind şi din fericirea celui vindecat, în ochii căruia străluceau raze de lumină, sorbind cu nesaţ din lumina zilei. Şi toţi cei care-l însoţeau, în alaiul lor, îl priveau uimiţi şi împliniţi de fericirea lui. Era o bucurie mare, poate chiar mai mare decât a orbului din naştere, vindecat (tot de Domnul), dacă ne gândim la faptul că acesta mai înainte văzuse (Marcu 10, 46-52). Ştia ce însemnase lumina în viaţa lui. Şi, pierzând-o, suferea şi tânjea mereu după ea. Iar acum, vindecat, îi însufleţea pe cei care-L urmau pe Domnul, pe când trecea împreună cu ei prin Ierihon.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente