Duminica a XXVI-a după Rusalii la parohia Ticvaniu Mare

În această frumoasă perioadă a Postului Naşterii Domnului fiecare zi reprezintă o nouă treaptă spre întâlnirea cu Pruncul Sfânt în ieslea Betleemului, dar mai ales o etapă în care fiecare credincios este dator să îşi pregătească sufletul pentru Marele Praznic al Naşterii Domnului. Această pregătire pe lângă rânduiala postului stabilit de canoanele bisericeşti constă şi în cântări de laudă aduse lui Dumnezeu şi trimisului său, Pruncul Iisus.

În a doua duminică din Postul Naşterii Domnului, parohia Ticvaniu Mare a primit oaspeţi pe studenţii de la Facultăţii de Teologie din Caransebeş împreună cu părintele consilier Daniel Aron Alic şi diaconul Cosmin Mutaşcu, veniţi să aducă laude lui Dumnezeu în sfintele slujbe ale Utreniei şi Liturghiei. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de către părintele Daniel Alic, consilierul cultural al Episcopiei Caransebeşului, care a vorbit mulţimii credincioşilor prezenţi despre frumoasa pildă a bogatului căruia i-a rodit ţarina, punând accentul pe îmbogăţirea sufltească în Dumnezeu şi adunarea faptelor bune, în detrimentul avuţiilor pieritoare şi nefolositoare.

După otpustul Sfintei Liturghii părintele consilier a adresat un cuvânt de mulţumire celor prezenţi în biserică, iar tinerii studenţi din anul I ai Facultăţii de Teologie, conduşi de teologul Cătălin Ciorîngă, au susţinut un recital de colinde, aducând slavă Sfântului Prunc.

Misiunea teologilor de la Caransebeş a continuat şi la ceas de seară în parohia Grădinari. Credincioşii parohiei Grădinari au fost chemaţi de glasul clopotului pentru Slujba Vecerniei. Au participat şi oaspeţii sosiţi de la Caransebeş, studenţii teologi, părintele consilier cultural Daniel Aron Alic, diaconul Cosmin Mutaşcu şi preoţi din parohiile învecinate, pr. Petru Boru – Comorâşte şi pr. Sergiu Dalea – Ticvaniu Mare.

Oaspeţii au fost întâmpinaţi în faţa bisericii de la Grădinari de către parintele paroh Vichentie Molin şi de către corul parohiei. Slujba Vecerniei a fost săvârşită de către părintele consilier, părintele diacon şi preoţii invitaţi, cântarea la strană fiind susţinută de către studenţii Facultăţii de Teologie din Caransebeş. După terminarea slujbei de seară părintel Daniel Alic a rostit un cuvânt de mulţumire, iar teologul Cătălin Ciorîngă vorbind credincioşilor prezenţi o cateheză despre felurile de împărtăşirii cu Dumnezeu.

La final tinerii teologi au susţinut un concert de colinde, îmbogăţind sufleteşte şi impresionând prin glasurile lor şi frumuseţea colindelor pe cei prezenţi.

Misiunea tinerilor studenţi teologi de la Caransebeș din Duminica a XXVI-a după Rusalii este prima dintr-un şir de vizite pe care aceştia şi le-au propus în parohiile Episcopiei Caransebeşului.(Diac. Pavel Canea)

Comentarii Facebook


Știri recente