Duminica a IV-a după Rusalii la Catedrala Patriarhală

Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a oficiat astăzi, 28 iunie 2015, în Duminica a IV-a după Rusalii, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul a evidențiat importanța credinței pentru viața oamenilor: ”Credința este foarte importantă. Sfântul Apostol Pavel ne spune că ea nu este o valoare trecătoare. Orice profesie am avea în viața noastră, aceasta este importantă pe plan orizontal, însă dreapta credință este mult mai importantă pentru că ea vizează pe de o parte și dobândirea celor din viața aceasta, dar, în primul rând, aduce dobândirea bunătăților celor viitoare. După această mărturisire pe care o face Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Timotei, tot el îi încredințează și pe evrei în privința importanței credinței: Nu putem să ne apropiem de Dumnezeu dacă nu avem credință. De ce aceasta? Pentru că a te apropia de Dumnezeu înseamnă, în primul rând, să Îl recunoști și să Îl cunoști că este Dumnezeu, că există și că El lucrează. Aceste mărturii se învederează în minunea care s-a petrecut astăzi, o minune ca și celelalte pe care le amintim în aceste duminici de după Rusalii și care ne descoperă modul cel mai concludent și indubitabil că Iisus Hristos care este fiul al omului este și Fiu al lui Dumnezeu și Dumnezeu Adevărat, de aceeași substanță cu Părintele ceresc și cu Duhul Sfânt.

Preasfinția Sa a menționat, de asemenea, că minunea Vindecării slugii sutașului este încă o dovadă că Mântuitorul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu: ” Această credință a noastră ne ajută să înțelegem cuvintele pe care le spune Sfântul Apostol Pavel evreilor: Prin Cuvântul lui Dumnezeu El a lucrat veacurile, adică a creat timpul și lumea noastră. Această lucrare a Cuvântului este lucrare a lui Dumnezeu care se desăvârșește în neputință. Acolo unde este nevoie Hristos este prezent, El aduce pretutindeni nu numai binecuvântare, har și putere, învățătura cea mântuitoare, dar mai ales aduce vindecare. Cuvântul lui Dumnezeu prin care s-au lucrat veacurile este Cel care lucrează puteri și minuni în viața noastră mai mult decât orice alt cuvânt pentru că El, Fiul lui Dumnezeu, este Însuși Cuvântul lui Dumnezeu care s-a făcut Trup (…) Această lucrare a minunii de la distanță mărturisește încă odată uimitoarea putere a Cuvântului lui Dumnezeu, Cuvânt care a lucrat și a organizat toată lumea aceasta și este și cel care lucrează în sufletele noastre. Îl ascultăm în fața Sfintelor Altare, din Sfânta Evanghelie, din îndemnurile vorbitorilor bisericești. De aceea, să căutăm să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să fim credincioși pentru că am văzut din cuvintele Sfântului Apostol Pavel cât de importantă este credința pentru viața noastră actuală, pentru a fi oameni de succes în familie și societate, pentru a reuși să învingem toate greutățile și ispitele pe care le întâmpinăm în viața noastră”.

”Să lăsăm pe Mântuitorul Iisus Hristos să se apropie de sufletele noastre, El cel ce a venit în lume ca să ia umanitatea din ființa noastră, dar și tot ceea ce El trebuie să transforme din rău spre bine. În același timp, în această unire deosebită, să ne împărtășească din Firea Sa dumnezeiască toate calitățile de care noi avem nevoie ca să ne putem ridica la această chemare a credinței, o chemare care ne face să primim adevărurile Sfintei Evanghelii, să fim lucrători ai dragostei”, a îndemnat Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica îşi va aduce contribuţia la proiectul european: Pr. Sorin Şelaru despre „Conferința privind viitorul Europei”

În contextul programului „Conferința privind viitorul Europei”, Pr. Sorin Şelaru, directorul Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Instituţiile Europene, a declarat că „Biserica Ortodoxă este pregătită să fie prezentă la toate nivelurile, deschisă dialogului, pentru…