Două decenii de arhipăstorire jertfelnică și rodnică

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea a 20 de ani de la întronizarea ca Episcop al eparhiei Dunării de Jos a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian (joi, 24 iulie 2014):

În lumina curată a popasului aniversar, prilejuit de împlinirea a douăzeci de ani de la întronizarea ca Episcop al Dunării de Jos a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, strălucesc dragostea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veșnic, a ocrotit, a sporit și a înnoit mereu vocația pastorală, teologică și administrativă a Înaltpreasfinției Sale, ajutându-l să înfăptuiască aici, vreme de două decenii, o lucrare binecuvântată de Dumnezeu și folositoare Bisericii.

Demnitatea și dificultățile misiunii episcopale în contextul contemporan, marcat de schimbări multiple și mutații rapide, au cerut din partea Înaltpreasfinției Sale o adaptare adecvată a orientării spirituale, a metodelor și mijloacelor de pastorație și misiune, cu scopul de a mărturisi fidelitatea față de Hristos-Dumnezeu și față de Evanghelia Sa, precum și dragostea față de credincioșii încredințați spre păstorire pe calea mântuirii.

Cu multă osteneală și zel misionar, Arhiepiscopul eparhiei Dunării de Jos a desfășurat în această eparhie o bogată activitate pastoral-liturgică și social-misionară, slujind „cu timp și fără timp” Biserica lui Hristos din ținutul pe care adesea l-am numit admirativ Dunărea de bază, continuatoare a vechii eparhii a Proilaviei, care în timpurile grele ale stăpânirii otomane a păstrat credința ortodoxă.

În anul 2009, la propunerea noastră și cu aprobarea Sfântului Sinod, Episcopia Dunării de Jos a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie, iar Înaltpreasfințitul Părinte Casian la demnitatea de Arhiepiscop.

Înzestrat de Dumnezeu cu reală vocație misionară, dublată de o fire foarte energică, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a împlinit și a înmulțit faptele iubirii milostive, amplificând lucrarea social-filantropică din Arhiepiscopia Dunării de Jos, prin fondarea mai multor instituții și așezăminte social-filantropice. Lucrarea pastorală consacrată copiilor, tineretului și familiei a constituit o prioritate misionară, concretizată în multe activități, concursuri, tabere și pelerinaje.

Totodată, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a înnoit și intensificat viața duhovnicească din mănăstiri și parohii, precum și activitatea culturală a eparhiei. A înființat peste 300 de parohii și 5 protopopiate. A inițiat și susținut construirea a peste 130 de biserici noi și a fondat sau reînființat 11 mănăstiri.

Preocupat intens de importanța bunei educații a tinerilor, viitori slujitori ai Bisericii, a reînființat, în anul 1990, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Apostol Andrei”, din Galați, Departamentul Teologic al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie – Galați, precum și alte școli de cântăreți bisericești sau postliceale teologico-sanitare.

A publicat ca autor mai multe volume, articole și studii, a fondat revista eparhială „Călăuză Ortodoxă” și volumul anual „Biserică. Misiune. Slujire”.

Conștiința misionară a Înaltpreasfințitului Părinte Casian îmbină evlavia liturgică a ierarhului harnic și milostiv, cu lucrarea responsabilă pentru binele comun; recunoștința față de realizările și năzuințele mentorilor și înaintașilor săi, cu sentimentul datoriei morale de a continua lucrarea lor.

Cu prilejul aniversării întronizării Înaltpreasfinției Sale ca Episcop al Dunării de Jos, exprimăm sentimente de adâncă prețuire, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea sa pastorală și misionară spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii.

Cu părintească binecuvântare și frățească dragoste în Hristos îl felicităm pentru rodnica sa activitate și ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) și „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să-i dăruiască în continuare aceeași dragoste și aceeași râvnă sfântă pentru Biserică și Neam, întru mulți și fericiți ani!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente