Din activitățile Sectorului Monumente și construcții bisericești al Arhiepiscopiei Bucureștilor

În cadrul Sectorului Monumente și construcții bisericești al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cele trei servicii, Serviciul tehnic, Serviciul transporturi și Serviciul administrativ-gospodăresc și de aprovizionare și gestiune a materialelor, au colaborat în anul 2012 și au realizat obiectivele propuse, informează Ziarul Lumina.

La secretariatul Sectorului Monumente și construcții bisericești al Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost înregistrate, în anul 2012, 726 de dosare, dintre care au fost rezolvate 365. Sectorul a urmărit în anul 2012 lucrările de reabilitare și amenajare executate la Reședința patriarhală.

Sectorul Monumente și construcții bisericești a făcut 54 de intervenții pentru acordarea de donații de la Secretariatul de Stat pentru Culte, 37 solicitări către consiliile județene și către consiliile locale și primării și 7 solicitări donații către alte instituții ale statului în vederea susținerii financiare a lucrărilor aflate în desfășurare. Inspectoratul sectorului s-a ocupat și de supravegherea modului în care au fost folosite și justificate la timp sumele alocate de la Secretariatul de Stat pentru Culte către parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru executarea diverselor lucrări de construire, consolidare, reparații și instalații atât la bisericile parohiale sau de mănăstiri, cât și la alte edificii eclesiale de la parohii sau mănăstiri.

Serviciile tehnic și transporturi

Dintre activitățile Serviciului tehnic al sectorului amintim următoarele: deplasări și delegații la parohii și mănăstiri pentru efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor de reparații la biserici, case parohiale, centre social-culturale și alte edificii; participarea la diferite comisii de cercetare, verificarea devizelor pentru lucrări aflate în desfășurare; gestionarea relației dintre Arhiepiscopia Bucureștilor și Secretariatul de Stat pentru Culte în ceea ce privește sprijinul financiar alocat pe obiective, susținerea proiectului de consolidare și conservare a patrimoniului cultural al Mănăstirii Căldărușani, obținerea de avize de liber acces și certificate de transport în cont propriu pentru autovehiculele Centrului eparhial prin Autoritatea Rutieră Română și Direcția de Transporturi și Sistematizarea Circulației din cadrul Primăriei Generale a Capitalei. Serviciul transporturi, prin autovehicule aflate în dotarea Parcului Auto al arhiepiscopiei, a rezolvat nevoile de deplasări, transporturi de materiale construcții, de materiale necesare Fabricii de lumânări, transportul de lumânări la beneficiar și al colportajelor către protoierii, transportul muncitorilor zilieri la punctele de lucru de la vie.

Serviciul administrativ-gospodăresc și de aprovizionare și gestiune a materialelor

Acest serviciu a răspuns de procurarea pe parcursul anului 2012 a tuturor materialelor necesare executării diverselor lucrări de reparații și întreținere la Reședința patriarhală, precum și la Centrul eparhial. S-a ținut, în strânsă colaborare cu Sectorul economic, evidența bunurilor de inventar, s-a colaborat la încheierea contractelor cu beneficiarii care prestează diferite servicii în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, s-a supravegheat Serviciul de pază al Centrului eparhial.

Comentarii Facebook


Știri recente