Despre viață și mântuire-tâlcuiri la pericopele biblice din Slujba Sfântului Maslu – Pr. Prof. Stanley S. Harakas

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea Despre viață și mântuire – tâlcuiri la pericopele biblice din Slujba Sfântului Maslu, care îl are ca autor pe Preotul Profesor Stanley S. Harakas, fost profesor de morală la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Holy Cross” din Brookline, Messachussets, SUA, unul dintre cei mai cunoscuți teologi ortodocși din spațiul american.

În introducerea lucrării, Părintele Harakas prezintă succint legătura indisolubilă care există între Sfânta Tradiție și Sfânta Scriptură, între Sfânta Scriptură și viața Bisericii și, implicit, între Sfânta Scriptură și Taina Sfântului Maslu, reliefând astfel prezența masivă și vie a Sfintei Scripturi în viața liturgică a Bisericii Ortodoxe. Pe parcursul cărții ni se prezintă și ni se descriu, de asemenea, etapele pe care creștinii trebuie să le parcurgă pe calea mântuirii. Este important să înțelegem, ne arată autorul, că trebuie să căutăm mai întâi mântuirea, adică să fim creștini vii, lucrători, ceea ce presupune trăirea în sânul Bisericii prin participarea la Sfintele ei Taine și slujbe, pocăință pentru păcate, împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos, împlinirea practică a dragostei față de aproapele nostru.

A ne aduce aminte de Dumnezeu doar când suntem bolnavi, cerându-I însănătoșire, este cu totul insuficient din multe și esențiale puncte de vedere. Ideal este să ne străduim pentru a deveni cu adevărat ai lui Hristos, pentru ca El să ne recunoască ca fii. Aceasta presupune să dovedim o vie credincioșie lipsită de egoism, să adeverim prin fapte dragostea față de aproapele, să-L mărturisim pe Dumnezeu prin tot ceea ce facem. Adevărata mărturisire, aceea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, o săvârșim atunci cînd ne împărtășim cu Sfintele Taine, întrucât, dacă păcatul ne desparte de Dumnezeu, mărturisirea sinceră în Taina Spovedaniei ne aduce iertarea, iar Sfânta Euharistie ne readuce în comuniune cu Dumnezeu și cu frații noștri întru credință.

Chiar dacă afectează concret o anumită persoană, păcatele și boala au consecințe în viața întregului corp social, ele influențând negativ (trupește și sufletește) inclusiv pe cei din jurul celui bolnav. Știința autentică recunoaște astăzi caracterul psihosomatic al bolilor. De aceea, avem esențială nevoie de Taina Spovedaniei, care îl restaurează pe omul credincios în relația sa cu Dumnezeu și cu semenii săi, avem nevoie de Taina Sfintei Euharistii, autentic leac pentru nemurire, avem nevoie de fapte bune, de rugăciune stăruitoare către Dumenzeu și către Sfinții Săi.

Fiecare pericopă din Sfânta Scriptură care se citește în cadrul slujbei Sfântului Maslu (șapte pericope din Apostol și șapte din Evanghelie) beneficiază în această carte consacrată Tainei vindecării trupești și sufletești de una, două sau chiar trei tâlcuiri ce constituie veritabile „dialoguri duhovnicești” ale autorului cu fiecare dintre noi, cititorii. Cartea de Părintelui prof. Stanley Harakas poate mijloci, astfel, înțelegerea și asimilarea unei viziuni profund ortodoxe asupra importanței Sfintei Taine a Maslului în viața fiecăruia dintre noi.

Cartea poate fi achiziționată de la Librăria Cărților Bisericești (Intr. Miron Cristea nr. 6, accesul se face din strada 11 Iunie), Librăria „Ortodoxia” (Calea Victoriei nr. 45, lângă biserica Krețulescu), prin comandă pe internet la adresa [email protected], precum și de la pangarele bisericilor și mânăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Comentarii Facebook


Știri recente