Dăruire vocală și sufletească spre slava lui Dumnezeu

Muzica bisericească este parte integrantă a cultului liturgic creștin ortodox și a culturii muzicale naționale și universale. Păstrând duhul profund de liturghisire, specific vieții bisericești, preoți și tineri teologi dăruiți de Dumnezeu cu talantul cântului dimpreună cu muzicologi renumiți au născut în anul 1990 Corala „Te Deum Laudamus”. Activând dintotdeauna sub binecuvântare patriarhală, membrii acestei corale au prelungit cântarea de slavă dinaintea sfintelor altare printr-o bogată activitate liturgică misionară, impunându-se în peisajul muzical românesc. O scurtă radiografie a activității, mărturii despre înaintași, crâmpeie despre specificul și prestigiul acestei corale ne oferă în interviul ce urmează părintele lector dr. Zaharia Matei, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, actualul dirijor al grupului.

Părinte profesor, vă rugăm să faceți o scurtă radiografie a actului de naștere al Coralei „Te Deum Laudamus”.

Corala bărbătească „Te Deum Laudamus” este o bine cunoscută formație de muzică sacră din București, constituită în anul 1990, la inițiativa unor vrednici preoți și diaconi din București, cărora li s-au adăugat teologi ortodocși, artiști lirici și studenți ai Conservatorului din București, cu toții iubitori ai cântului coral religios. Unica motivație a membrilor acestui cor a fost aceea de a lăuda pe Dumnezeu. Însăși titulatura corului vine să sugereze acest aspect; împreună și-au propus să transmită tuturor ascultătorilor cântarea ortodoxă, plămădită de-a lungul secolelor în sânul Bisericii și în vatra culturală și spirituală a poporului român.

Repertoriul coralei înmănunchează monodii de tradiție bizantină, cântări și concerte liturgice, colinde tradiționale românești și lucrări de gen din repertoriul universal.

„Te Deum Laudamus” are recunoaștere juridică și statut de asociație corală și, în același timp, un regulament propriu de funcționare. Totodată, acest prestigios ansamblu coral își desfășoară activitatea cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În prezent, din formația corală fac parte 30 de membri, toți împlinind această lucrare artistică, și în același timp misionară, cu pasiune și deplină dăruire vocală și sufletească.

Împărtășiți-ne câteva cuvinte despre înaintașii dumneavoastră care au condus și dirijat acest grup.

În timpul celor 22 de ani de activitate neîntreruptă, la pupitrul dirijoral s-au perindat câteva personalități ale muzicii corale românești. În perioada 1990-1992, conducerea artistică i-a fost încredințată maestrului și profesorului Petru Simionescu, absolvent al Facultății de Teologie și al Conservatorului din București, bun cunoscător al celor două stiluri muzicale bisericești, psaltic și coral, și care, timp de mai mulți ani, a fost dirijorul corului Bisericii „Domnița Bălașa”. Ca prim dirijor, a susținut, împreună cu corala, mai multe concerte în biserici și în sălile de concerte.

Cel mai important concert susținut sub bagheta sa a avut loc în luna septembrie a anului 1991, în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, la Catedrala romano-catolică „Sfântul Iosif” din Capitală, fiind apreciat în chip deosebit la acea vreme și neuitat până astăzi de cei care au fost prezenți.

În perioada 1992-1995, la pupitrul dirijoral al formației corale s-a aflat dirijorul și compozitorul Valentin Gruescu, actualmente profesor universitar la Universitatea Națională de Muzică din București, dirijorul Coralei „Sfântul Andrei” a preoților din Capitală și a mai multe formații corale din țară, personalitate de un deosebit talent și cu o pregătire muzicală remarcabilă. Împreună cu corala a efectuat mai multe turnee în țară și în străinătate. În această perioadă s-a realizat o primă înregistrare pe disc LP cu cele mai alese piese din repertoriul coralei.

Între anii 1995 și 1996, conducerea artistică i-a fost încredințată preotului, profesorului, dirijorului și compozitorului Constantin Drăgușin, dirijor al Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, pe care a condus-o până în anul 2009.

Deși s-a aflat la pupitrul Coralei „Te Deum Laudamus” un timp foarte scurt, părintele profesor a efectuat împreună cu corul un turneu în Germania (1996), a înregistrat două casete audio: Sfânta Liturghie arhierească și Colinde tradiționale românești, ambele în anul 1996, și a susținut mai multe concerte.

Din luna februarie a anului 1997 și până la data de 1 octombrie 2009, la conducerea artistică și dirijorală s-a aflat profesorul, dirijorul și compozitorul Dan Mihai Goia, personalitate de frunte a vieții muzical-artistice românești. Om cu o pregătire muzicală de mare ținută, de o seriozitate și putere de muncă uluitoare, maestrul Dan Mihai Goia a activat timp de 25 de ani ca membru și dirijor adjunct al Corului Madrigal, a fost profesor de ansamblu coral și dirijat la Universitatea Națională de Muzică din București, între anii 1990 și 2000, iar din anul 2000 și până în prezent este dirijorul Corului Academic Radio. A susținut împreună cu Corala „Te Deum Laudamus” peste 250 de concerte în țară și în străinătate. În această perioadă de timp, au fost înregistrate cinci CD-uri: Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, Colinde de Crăciun și Muzică religioasă universală, Cântări religioase românești (toate trei realizate în anul 2000), Cuvine-se cu adevărat – muzică religioasă românească și universală (2003) și Creatori români de muzică religioasă (2007). La finele anului 2009, asociația corală a editat un al VI-lea CD, intitulat După datini colindăm – un florilegiu alcătuit din cele mai frumoase colinde românești și cântece de Crăciun din repertoriul internațional, înregistrate în perioada 2000-2007.

În această perioadă, Corala bărbătească „Te Deum Laudamus” a cunoscut gradul cel mai înalt de expresivitate, rafinament muzical și sensibilitate artistică.

Care este specificul și palmaresul coralei pe care o conduceți?

Statutul și prestigiul artistic-interpretativ dobândite de Corala bărbătească ortodoxă „Te Deum Laudamus” se datorează întru totul membrilor corului și dirijorilor deopotrivă, dialogului și comunicării dintre aceștia.

De la bun început, intenția conducătorilor asociației corale, a coriștilor și a dirijorilor a fost aceea de a prezenta un repertoriu pentru cor bărbătesc cât mai complex, cu un grad ridicat de dificultate, într-o manieră îngrijită, de mare sensibilitate. Astfel, urmărindu-se întotdeauna sensul frazei verbo-muzicale, cantabilitatea vocilor, acuratețea intonațională și celelalte mijloace de expresivitate, muzica interpretată de această corală a căpătat fine valențe, metamorfozându-se în rugăciune.

Ascultând cântarea Corului „Te Deum Laudamus”, un mare muzicolog român o caracteriza drept muzică hieratică, profundă și înălțătoare. Acesta este motivul pentru care această corală a fost și este foarte iubită și apreciată.

Până în prezent au fost susținute peste 400 de concerte, în țară și peste hotare, în cadrul unor festivaluri de renume, printre care menționăm Festivalul Internațional „George Enescu” (1991 și 2009), Festivalul „Dumitru G. Kiriac”, Festivalul „Ioan D. Chirescu”, Festivalul „Nicolae Oancea”, Festivalul Muzica Balcanilor.

Formația a întreprins turnee artistice în Franța (1992, 1999, 2003), Ungaria (1994), Elveția (1995), Germania (1996), Olanda (1999, 2001 și 2007), Suedia (2006), realizând filmări pentru televiziunile din România, Franța, Elveția și înregistrări pe CD-uri, discuri LP și casete audio menționate mai sus.

Este important de subliniat faptul că „Te Deum Laudamus” a concertat cu prilejul mai multor evenimente din viața Bisericii noastre desfășurate la Palatul Patriarhiei Române.

În anul 2009, 15 octombrie, în urma retragerii maestrului Dan Mihai Goia am fost desemnat dirijor al coralei. În cei trei ani de activitate, ne-am străduit să urmăm drumul deschis de înaintași și totodată să sporim calitatea actului interpretativ. Misiunea de dirijor al Coralei „Te Deum laudamus” nu este ușoară, însă împreună, dirijor și coriști, ne împletim strădaniile pentru a continua tradiția deja existentă și pentru a face cunoscută pe mai departe muzica noastră bisericească. Orice dirijor trebuie să urmeze linia predecesorilor, să continue și să desăvârșească lucrarea acestora.

Cum ați reușit să împletiți cele două stiluri de muzică în activitatea dumneavoastră?

Consider că un muzician adevărat nu se poate cantona într-un singur stil muzical. Discernământul unor mari oameni ai Bisericii noastre a făcut ca ambele stiluri, monodic și coral, să fie practicate în cadrul slujbelor bisericești.

Important este ca noi, cei care trudim în numeroase repetiții, să punem în valoare cele două stiluri și să menținem ethos-ul muzical interpretativ cristalizat în cei 22 de ani de activitate. Stilul interpretativ a fost și rămâne elementul care definește și particularizează totdeauna o formație corală. Precum există felurite stiluri componistice, tot astfel există diverse stiluri interpretative care definesc corurile.

În acest sens, Corala „Te Deum Laudamus” își are propriul stil interpretativ, iar pentru coriștii ei reprezintă o adevărată școală a cântului bisericesc. În cele 22 de concerte susținute în ultimii trei ani în bisericile din București, la Patriarhie, la Parlament, în cadrul Festivalului „Paul Constantinescu” și cu prilejul altor evenimente, am simțit prețuirea și căldura sufletelor credincioșilor. Toți cei care iubesc această muzică dumnezeiască dăruiesc celor care cântă puterea de a găsi noi nuanțe și expresii ce o fac să devină mult mai înălțătoare și să se transforme în rugăciune.

Ce proiecte de viitor aveți?

Dorința dirijorului și a membrilor Coralei „Te Deum Laudamus” este aceea de a extinde aria concertistică în țară și în afara ei, în scopul promovării și valorificării tezaurului muzical românesc, care ocupă un loc important în patrimoniul muzicii universale. Totodată, ne propunem realizarea unor noi CD-uri, care să cuprindă lucrări muzicale intrate recent în repertoriul formației noastre corale. Pentru toate realizările muzical-artistice de până acum nu rămâne decât să-I mulțumim lui Dumnezeu și să-L rugăm să ne învrednicească și de acum înainte să-L slăvim cu inimi curate și smerite și să primească în ceruri ofranda glasurilor noastre.

(Interviu publicat în Ziarul Lumina din 4 februarie 2013, apărut sub semnătura Diac. Ciprian Bâra)

Comentarii Facebook


Știri recente