Cursuri de perfecționare profesională organizate în Episcopia Caransebeșului

În cursul anului 2012, la Centrul de Perfecționare Profesională al Episcopiei Caransebeșului, au avut loc diferite cursuri de formare și perfecționare profesională pentru angajații Centrului eparhial și ai celor patru protopopiate, implicați în valorificarea patrimoniului cultural bisericesc, după ce, în anul 2011, la Băile Herculane, 125 de participanți au absolvit cursurile de perfecționare profesională pentru ocupația de muzeograf, informează „Ziarul Lumina”.

În lunile ianuarie și februarie, 40 de clerici și mireni au participat la cursurile de inițiere TIC – introducere, prelucrare și validare date, pe care le-au absolvit în urma examenului organizat la sfârșitul fiecărei serii din cele trei. Cursanții au fost, astfel, instruiți să utilizeze atât sisteme de operare, cât și aplicații ce rulează cu acestea prin noțiuni teoretice și exemple practice. Fiecare participant a avut propria stație de lucru, făcând astfel posibil ca sesiunile de training să se desfășoare la standarde ridicate de cunoștințe, dezvoltând aplicații practice ce simulează activitatea de învățare. Au urmat apoi, în lunile martie și aprilie, alte cursuri de specializare pentru ocupația de muzeograf, respectiv cursuri de gestiune și clasare a bunurilor culturale, denumite în literatura de specialitate internațională DOC-PAT, aplicație ce permite exportarea unor fișe de obiect sau înregistrări din arhiva documentară. La finalul desfășurării acestora, 40 de angajați din tot cuprinsul eparhiei au absolvit și au obținut diplome și certificate profesionale recunoscute în Uniunea Europeană. Absolvenții au învățat să inventarieze corect, profesional, bunurile de patrimoniu cultural-bisericesc existente în parohii, dosarele de inventariere realizate constituind materialul necesar pentru formarea unei baze de date electronice. Lunile mai și iunie ale anului trecut au adus noi oportunități de pregătire pentru angajați, astfel încât 25 dintre aceștia au urmat și au absolvit cursuri de formatori. În cadrul cursului autorizat de formator au fost prezentate caracteristicile procesului de învățare, metode și tehnici utilizate în educația adulților, metode de proiectare, organizare și evaluare a programelor de formare. De asemenea, s-a pus accent pe evidențierea modalităților de menținere a calității programelor de formare și instruire. Doisprezece dintre angajații episcopiei, selectați în urma unui amplu proces de analiză a dosarelor de înscriere, însoțiți de cei doi responsabili ai echipei de implementare a proiectului, au avut deosebita șansă de a se afla timp de o săptămână, în perioada 29 iulie-5 august, în Republica Slovacia, la un stagiu internațional de informare și documentare în domeniul muzeal, realizându-se astfel un frumos și interesant schimb de experiență între partenerii transnaționali ai proiectului.

Printre obiectivele vizate s-au numărat: Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Safarik din PreÅ¡ov, orașul Bardejov, inclus în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, Muzeul de Icoane ÅariÅ¡, care păstrează o impresionantă colecție de icoane ale Bisericii de Răsărit, Seminarul Teologic Ortodox, care are amenajat în cadrul său un muzeu cu bunuri culturale de patrimoniu ce au fost adunate de la parohiile ce se află în partea de est a Slovaciei.

De asemenea, a fost vizitat Oficiul de Patrimoniu Cultural din PreÅ¡ov, luând astfel contact cu obiectele de patrimoniu din Slovacia, Muzeul de Icoane de la Galeria de Artă „Dezidera Milliho” din orășelul Svidník, Muzeul Culturii Ucrainene din Svidník, care cuprinde documente istorice, o expoziție cu dezvoltarea de arte și meserii, arte plastice și locuințe de la mijlocul secolului al XVIII-lea până la începutul secolului XX, satul Rusky Potok, a cărui biserică veche de lemn poartă hramul „Sfântul Arhanghel Mihail”. Toate icoanele sunt originale și păstrate în condiții bune și fac parte din patrimoniul UNESCO. Muzeul Satului în aer liber din Humenné sau Muzeul de Arhitectură Folclorică Vihorlat, Muzeul Regiunii din PreÅ¡ov sau „Krajské múzeum PreÅ¡ov”, satul Ulicske Krive, în care se află biserica monument istoric și patrimoniu UNESCO au reprezentat alte obiective ale schimbului de experiență realizat. Prin prezența profesorilor Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din PreÅ¡ov, în eparhia noastră s-a realizat, în luna septembrie, în cadrul celor cinci work-shopuri desfășurate la toate centrele de lucru din județul Caraș-Severin, transferul de expertiză în domeniul patrimoniului bisericesc, de la partenerul transnațional către grupul-țintă, format din 500 de angajați implicați în activitatea bisericească și administrativă a tuturor unităților bisericești aparținătoare Episcopiei Caransebeșului.

Un nou programde formare

Ultimul trimestru al anului 2012, începând cu 1 octombrie, a adus posibilitatea organizării unui nou program de formare, respectiv de comunicare în limba engleză, în urma căruia alți 40 de cursanți vor putea comunica într-o limbă de circulație internațională, răspunzând astfel unor noi exigențe profesionale. Două dintre cele trei serii de participanți au absolvit cursul de câte cinci săptămâni, urmând ca la finele lunii ianuarie 2013 să fie organizat examenul și pentru cea de-a treia serie. Instruirea are în vedere atât transferul de cunoștințe de limbă engleză de bază: gramatică, lexic și conversație, cât și de termeni de specialitate specifici muzeologiei și patrimoniului cultural. Toate cursurile organizate și desfășurate la Centrul de Perfecționare Profesională din Caransebeș au fost autorizate CNFPA și au fost gratuite. Proiectul nu se încheie cu finalizarea acestor cursuri. Urmează în lunile februarie și martie 2013 o altă etapă în derularea și implementarea acestui proiect, prin care toți angajații vor lua parte la seminarii de informare în domeniul protecției muncii și protecției mediului.

Comentarii Facebook


Știri recente

Premianții concursului național catehetic au ajuns la București: „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat PS Varlaam

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul s-a întâlnit vineri cu câștigătorii Concursului Național Catehetic. „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat în încheierea discursului Episcopul vicar patriarhal. Întâlnirea a avut loc la Centrul de Formare…