Cursuri de formare în patrimoniul cultural

Centrul de pregătire pentru patrimoniu „Sfântul Constantin Brâncoveanu” al Patriarhiei Române organizează noi serii de cursuri în domeniul formării de personal calificat pentru ocrotirea, salvgardarea și o mai bună punere în valoare a patrimoniului deținut de unitățile administrative ale Bisericii Ortodoxe Române, informează „Ziarul Lumina”.

Centrul de pregătire pentru patrimoniu „Sfântul Constantin Brâncoveanu” al Patriarhiei Române este autorizat să inițieze, perfecționeze și specializeze, prin programe specifice: muzeografi, gestionari-custozi, conservatori bunuri culturale, bibliotecari, ghizi obiective culturale. De asemenea, centrul organizează, la cerere, și programe de scurtă durată de contabilitate primară, inventariere și gestionare a patrimoniului, evidența informatizată, inspector resurse umane. „La programele Centrului de pregătire pentru patrimoniu al Patriarhiei Române se înscriu tot mai mulți cursanți proveniți din unități muzeale de stat. În anul 2013, 18 participanți au provenit de la muzeele din București, Constanța, Cluj-Napoca, Ploiești, Brăila, Giurgiu ș.a. În toamna anului 2013, la solicitarea și din inițiativa Arhiepiscopiei Dunării de Jos, la Galați s-a inaugurat o nouă filială de pregătire, față de cele deja existente la București, Iași, Vatra Dornei, mănăstirile Sâmbăta de Sus, Bistrița-Vâlcea, „Sfânta Cruce” – Oradea. O prioritate în activitatea centrului a fost organizarea, în continuare, a programelor scurte, de o zi, de instruire în domeniul evidenței și gestiunii patrimoniului deținut de unitățile administrative ale Bisericii Ortodoxe Române, program început încă din anul 2012. La cursurile organizate în cadrul Arhiepiscopiei Târgoviștei, Episcopiei Giurgiului, Episcopiei Oradiei și Episcopiei Sălajului au participat peste 250 de persoane cu atribuții în domeniul evidenței și gestiunii patrimoniului. Anul 2013 a fost un an cu un număr-record de participanți, peste 300, la cursurile organizate de centrul nostru”, a precizat prof. Victor Simion, consilier patriarhal și coordonator al programelor derulate de Centrul de pregătire pentru patrimoniu „Sfântul Constantin Brâncoveanu” al Patriarhiei Române.

În acest an, centrul va organiza în toate eparhiile din țară cursuri de instruire de o zi a responsabililor cu evidența și gestiunea patrimoniului din fiecare eparhie. „S-au trimis înștiințări la toate eparhiile în vederea alcătuirii unui calendar lunar care să cuprindă, până la finele anului 2014, întreg personalul cu asemenea responsabilități. Estimăm că în anul 2014 vor participa la aceste instruiri circa 500-600 de cursanți din toate eparhiile. În ceea ce privește cursurile de formare profesională, anul 2014 va însemna în primul rând încheierea programului de pregătire pentru muzeografi, conservatori și gestionari-custozi, prin organizarea sesiunii de examene, și apoi organizarea celor două stagii de pregătire și finalizare pentru participanții la cursul de conservator bunuri culturale organizat la Arhiepiscopia Dunării de Jos. Mai precizez faptul că specialiștii centrului nostru sunt implicați și în asigurarea asistenței de specialitate pentru organizarea sau reorganizarea unor colecții muzeale, cum sunt cele de la mănăstirile Hurezi-Vâlcea, Sâmbăta de Sus-Brașov, sau de la Arhiepiscopia Dunării de Jos”, a mai spus prof. Victor Simion.

Mai multe detalii și informații puteți afla la sediul centrului: str. Maria Rosetti nr. 63, sect. 2, București, la nr. de telefon/fax 021. 210.07.12, sau adresele de mail: centruldepregă[email protected] și [email protected].

Comentarii Facebook


Știri recente