Cum trebuie să ne pregătim pentru sărbătoarea Naşterii Domnului – Patriarhul Daniel

Într-o societate care tinde să denatureze semnificaţia duhovnicească a sărbătorilor prin încurajarea consumerismului, Patriarhul Daniel a explicat joi cum trebuie să ne pregătim pentru Naşterea Domnului.

„Prin rugăciune mai multă, prin citirea Sfintelor Scripturi, cu spovedanie şi împărtăşanie mai deasă şi cu fapte de milostenie. Să fim harnici şi darnici. Dacă nu avem bunuri materiale să oferim o rugăciune pentru un om bolnav, singur şi întristat”.

„Să oferim un sfat bun, un cuvânt de încurajare, pentru că şi acestea sunt fapte ale milosteniei. Cea mai mare faptă a milosteniei este rugăciunea pentru sănătatea şi mântuirea semenilor noştri”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul Daniel a adresat aceste îndemnuri în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Patriarhală cu prilejul sărbătorii Intrării Maicii Domnului în Biserică.

Părintele Patriarh Daniel a reamintit că modelul acestei pregătiri îl găsim la Fecioara Maria „care s-a pregătit îndelung pentru a deveni Născătoare de Dumnezeu ca din ea să se zămislească şi să se nască Iisus Hristos Mântuitorul lumii”.

„Această sărbătoare a Intrării Maicii Domnului în Biserică este o icoană sfântă pentru fiecare creştin în parte şi pentru Biserica întreagă pentru că ea ne arată cum trebuie să ne pregătim pentru a întâmpina pe Hristos Cel care S-a născut în peştera din Betleem, a fost aşezat în iesle şi, în mod tainic, prin lucrarea Duhului Sfânt, doreşte să se nască în trupul nostru şi să se sălăşluiască în ieslea sufletului nostru”.

Imagine din timpul Sfintei Liturghii oficiate la Patriarhie de Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Foto credit: Mircea Florescu/Basilica.ro

Preafericirea Sa a precizat că în perioada de pregătire pentru sărbătoarea Naşterii Domnului a fost necesară instituirea unei sărbători închinate Maicii Domnului deoarece ea „este pentru noi icoană a sfinţeniei, a pregătirii, a ascultării Cuvântului lui Dumnezeu şi a împlinirii lui în modul de vieţuire şi înfăptuire”.

„Maica Domnului arată tinerelor fete că trebuie să se pregătească cu rugăciune, cu ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu şi cu fapte bune dacă doresc să întemeieze o familie sau dacă doresc să devină monahii în mănăstire. Maica Domnului este pentru toţi creştinii, bărbaţi şi femei, chemare la curăţie, la sfinţenie, la iubire smerită şi milostivă”.

Împreună cu Patriarhul Daniel a slujit Episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul care îşi serbează ziua de naştere de Intrarea Maicii Domnului în Biserică.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hirotonit diacon pe Daniel Tămăslicaru pe seama Catedralei Patriarhale.

Daniel este psalt al Catedralei din anul 2014 şi membru al grupului Tronos.

Mai multe imagini în Galeria Foto.

Foto credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente