CROCEU despre legătura dintre religie și drepturile fundamentale ale omului

Comitetul Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană (CROCEU) a emis o declarație cu prilejul împlinirii a 70 ani de la semnarea Declaraţiei Drepturilor Omului în care a evidențiat legătura dintre religie și drepturile fundamentale ale omului.

CROCEU a subliniat faptul că odată cu înlăturarea drepturilor omului din mediul religios, acolo unde s-au născut, acestea și-au pierdut din importanță.

„De aceea” se menţionează în document, „trebuie să sprijinim dimensiunea lor socială și să intensificăm eforturile de a clarifica interdependența organică dintre drepturile fundamentale ale omului, drepturile sociale și mediul religios-cultural în care s-au născut acestea”.

„Acesta este motivul pentru care statele sunt menite să protejeze nevoia umană fundamentală de a practica religia. De asemenea, acestea sunt obligate să sprijine atât pe cei care simt nevoia de a practica religia în beneficiul sănătății lor spirituale și a societății ca întreg, cât și să se asigure că oamenii practică religia într-un mod respectuos, ceea ce înseamnă că manifestarea lor religioasă îi arată deschiși spre aproapele lor într-o manieră pașnică și deloc amenințătoare”, se precizează în declaraţia comitetului.

În document se reaminteşte momentul în care a fost adoptată declaraţia Universală a Drepturilor Omului după cel de-Al Doilea Război Mondial, când era clar pentru fiecare naţiune că „pacea nu putea fi obținută și păstrată decât prin eforturi comune”.

„În anii de după cel de-Al Doilea război mondial, principala preocupare a fost asigurarea păcii și a drepturilor tuturor ființelor umane, indiferent de sex, etnie, religie sau statut social. În Declarația Universală a Drepturilor Omului găsim încorporarea speranței pentru o coexistență pașnică și pentru protejarea drepturilor și libertății omului”, se menţionează în document.

Totodată, făcând referire la articolul 1 din Declaraţia ONU, CROCEU evidenţiază că documentul împărtăşeşte valori comune cu cele din Biblie:

„Adevărata fraternitate în rândul oamenilor este posibilă numai dacă există înțelegere reciprocă, solidaritate și iubire. Rațiunea și conștiința sunt date ființelor umane de către Creatorul lor. Ca dar al lui Dumnezeu, respectarea drepturilor omului este o responsabilitate atât în ceea ce privește legea umană, cât și Legea lui Dumnezeu”.

De asemenea, în declaraţia CROCEU se face referire la faptul că, uneori, din cauza „corectitudinii politice” şi a altor factori, drepturile fundamentale și-au pierdut în mod progresiv din importanţă în rândul publicului larg, fiind percepute ca având un caracter defensiv, nu spre folosul comunității în general, ci mai degrabă pentru a servi intereselor indivizilor sau minorităților în confruntarea lor cu majoritatea.

În încheierea declaraţiei, Reprezentanții Bisericilor ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană au felicitat Organizația Națiunilor Unite pentru „această aniversare remarcabilă”.

„În plus, ne exprimăm convingerea că drepturile tuturor ființelor umane pot fi garantate în măsura în care nu contrazic legea veșnică a lui Dumnezeu și perfecțiunea pentru care au fost create toate ființele umane: Fiţi desăvâşiţi precum Tatăl vostru Cel din Ceruri desăvârşit este (Matei 5:48)”.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Declarația Universală a drepturilor omului a fost adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 10 decembrie 1948.

Cel mai tradus document din lume, disponibil în peste 500 limbi, Declarația Universală a Drepturilor Omului definește familia ca fiind formată prin căsătoria liber consimțită de un bărbat și o femeie.

Acest document a fost aprobat în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a ONU din decembrie 1948.

CROCEU

Fondat în anul 2010, Comitetul Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană (în lb. engleză, Committee of the Representatives of the Orthodox Churches to European Union  – CROCEU) reunește reprezentanții la Bruxelles ai Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, Patriarhiei Moscovei, Patriarhiei Române, Patriarhiei Bulgariei, Bisericii Ciprului și Bisericii Greciei.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente