Criza economică este rezultatul lăcomiei

Credincioșii care au participat ieri la Sfânta Liturghie au putut asculta evanghelia despre dregătorul bogat, un text vechi de două milenii, dar de o mare actualitate, deoarece arată care trebuie să fie raportarea corectă a omului față de bunurile materiale. În contextul crizei pe care o traversăm, înțelegerea mai profundă a acestei relatări evanghelice poate ajuta la normalizarea situației, deoarece criza economică și financiară pe care o traversăm acum este rezultatul lăcomiei, după cum a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit ieri, 27 noiembrie, la Catedrala patriarhală, după cum ne informează „Ziarul Lumina”.

Sfânta Evanghelie din Duminica a XXX-a după Rusalii ne readuce în atenție problema bogăției ca obstacol în calea mântuirii și a desăvârșirii vieții creștine, așa cum reiese din convorbirea Mântuitorului Hristos cu un tânăr bogat care, deși este evlavios, credincios și virtuos, preocupat de obținerea vieții veșnice, este totuși nemilostiv, înrobit sufletește de averea sa. În cuvântul de învățătură rostit ieri la Catedrala patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că, atunci când omul se leagă de cele materiale și trecătoare în mod pătimaș, el nu se mai poate lega sufletește de lucrurile netrecătoare și veșnice, bogăția devenind pentru el un idol care rămâne ascuns în adâncul sufletului, periclitându-i mântuirea prin izolare egoistă și indiferență față de nevoile semenilor. Multele bogății, pe care noi le îndrăgim cu patimă, devin obstacol pentru cultivarea iubirii milostive față de semeni. Dacă noi suntem milostivi, bogăția ne ajută să ne mântuim. Bogăția nu este rea în sine, ca și sărăcia, dar poate să fie o piedică în calea mântuirii dacă nu suntem milostivi. Și sărăcia poate fi o piedică dacă nu cerem ajutorul lui Dumnezeu și ne răzvrătim împotriva Lui, dacă invidiem pe cei care au lucruri materiale, devenind răpitori sau răufăcători sub motivul că suntem săraci. Bogăția păstrată în mod pătimaș aduce o mulțime de rele: certuri în familie, bătăi între rude și chiar ucideri; și tot lăcomia mare după lucrurile materiale și după bani duce la războaie de cotropire din dorința de a stăpâni peste alții și de a le lua bunurilor lor. Criza economică și financiară pe care o traversăm acum este rezultatul lăcomiei de bani a băncilor, a sistemului financiar, a corporațiilor transnaționale. Toate aceste forme de lăcomie stau la baza crizei economice și financiare, pentru că lăcomia nemăsurată a unora devine lipsa dureroasă a altora. Patima lăcomiei după averi creează dezechilibre și nedreptate în societate, a spus Preafericirea Sa.

Omul milostiv transformă comorile pământești în comori cerești

Patriarhul României a mai arătat că doar prin milostenie bogăția materială efemeră poate fi transformată sau transfigurată în comoară cerească veșnică. Prin iubire milostivă, prin dărnicie, comorile materiale se transformă în comoara faptelor bune, care devine lumina sufletului omului milostiv. După despărțirea lui de lumea materială, numai această comoară a inimii, a iubirii milostive, rămâne veșnică și cu ea merge omul în Împărăția cerurilor. Când trecem din lumea aceasta în cealaltă, luăm cu noi doar ceea ce am adunat în sufletul nostru, adică smerenia, bunătatea, milostenia, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni, care devine lumină a sufletului nostru, a arătat Patriarhul Daniel. Preafericirea Sa a mai explicat că omul bogat, dacă nu se poate schimba prin forțe proprii, trebuie să ceară ajutorul harului lui Dumnezeu deoarece numai Dumnezeu poate schimba modul nostru de a gândi, de a simți și de a făptui atunci când am devenit prea pătimași, prea înrobiți de patimi egoiste.

Comentarii Facebook


Știri recente