Consfătuire Panortodoxă în Grecia. Patriarhia Română a fost reprezentată de teologul Ciprian Streza

Consfătuire Grecia

În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2016 s-a desfăşurat în Agrinio, Grecia,  Consfătuirea Panortodoxă cu tema: Învăţături eretice şi oculte cu privire la om şi la drepturile omului. Delegatul Patriarhului României la eveniment a fost Ciprian Streza, profesor la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu.

3

În fiecare an, Biserica Greciei organizează un simpozion dedicat activităţii misionare a Bisericii la care sunt invitaţi să participe şi reprezentanţi ai tuturor Patriarhiilor Ortodoxe, precum şi a Bisericilor autocefale.

La întâlnire, fiecare eparhie a Bisericii Greciei a trimis mai mulţi reprezentanţi care să prezinte activitatea misionară desfăşurată. Totodată, au avut loc şi prezentări de referate ale unor profesori universitari care se ocupă cu misiunea Bisericii.

Anul acesta, gazdă întâlnirii a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Cosma, Mitropolitul Etoliei şi Akarnaniei, care a deschis lucrările conferinţei. În continuare, au luat pe rând cuvântul reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe pentru a prezenţa mesajul Întaistatatorului Bisericii lor.

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Evanghelia iubirii lui Iisus Hristos-temelie pentru apărarea demnităţii persoanei umane, a fost prezentat de Ciprian Streza.

Referatele susţinute au  prezentat diverse aspecte ale ocultismului contemporan.

În referatele prezentate, vorbitorii au prezentat diverse aspecte ale ocultismului contemporan faţă de care au luat poziţie arătând că în contextul social actual deosebit de dificil Biserica Ortodoxă, stâlp şi temelie a adevărului, este chemată să îşi afirme tot mai mult vocaţia ei misionară. Vorbitorii au ţinut să sublinieze faptul că din punct de vedere al Teologiei Ortodoxe persoană umană este purtătoare de drepturi prin însăşi fiinţa şi demnitatea sa şi nu prin ceea ce o instituţie sau un grup social hotărăşte în decursul timpului. În opinia vorbitorilor misiunea în Biserica Ortodoxă trebuie să fie tot mai mult axată pe apărarea demnităţii umane, care în societatea post modernă este tot mai mult ameninţată de complexe forme de degradare prin promovarea de către sectele religioase a unei concepţii greşite despre om şi despre menirea lui în această lume. Într-un astfel de context, Biserica Ortodoxă trebuie să continue să ofere exemple concrete de trăire în duhul Tradiţiei apostolice şi patristice prezentând valorile acestei Tradiţii într-un mod adaptat cerinţelor vremii. Doar în acest fel răspunsul Bisericii la problemele lumii de azi poate fi unul viu, personal, relevant pentru societate, ne-a transmis Ciprian Streza.

Toate referatele, prezentările şi luările de poziţie ale acestei Conferinţe Panortoxe vor fi tipărite într un volum la editura Apostoliki Diakonia a Bisericii Greciei.

1jpg

Comentarii Facebook


Știri recente