Conferința responsabililor de cult din Franța

Conferința responsabililor de cult din Franța (CRCF) s-a reunit joi, 4 aprilie 2013, în Ședința trimestrială la sediul Adunării Episcopilor Ortodocși din Franța, la Paris, după cum ne informează Mitropolia Ortodoxa Romana a Europei Occidentale si Meridionale.

1. Responsabilii cultelor au evocat situația dramatică a ostatecilor și mai ales a ostatecilor francezi din Sahel și a familiilor lor. Cu această ocazie, ei au dorit să reafirme ceea ce au exprimat deja în ianuarie 2011 : „Noi susținem cu tărie că nimeni nu poate să se servească de religiile pe care noi le reprezentăm pentru a da curs violențelor, discriminărilor și chiar disprețului față de o ființă umană.” Respectul vieții și al demnității persoanelor este fundamentul oricărei societăți.

2. Ei au evocat de asemenea situația actuală din Franța și sunt preocupați de violența, începând cu cea verbală, care se pare că a depășit orice limite. Nerespectând persoanele și funcționarii Statului, neputând avea încredere în cuvântul celuilalt, viața democratică devine imposibilă. Țara nu este în pericol, dar ea cere fiecăruia să facă un efort.

3. De mai mulți ani, creșterea crizei economice a făcut ca situația persoanelor celor mai defavorizate și fără domiciliu fix să se degradeze tot mai mult. Situația rromilor în țara noastră alarmează în mod deosebit responsabilii diferitelor culte în Franța. De câteva săptămâni expulzări masive au loc (Lyon, Lille, Ris-Orangis…), chiar în această perioadă a sezonului rece (Aceasta îi conduce pe rromi (i) să migreze dintr-o așezare improvizată în alta, în condiții de viață mai mult decât precare, cu absența igienei și numeroase probleme de sănătate; (ii) să aibă mari dificultăți atât în menținerea școlarizării copiilor, cât și în menținerea legăturii cu instituțiile și asociațiile care îi vizitează pe teren; (iii) să aibă sentimentul că sunt vânați, fapt care le întărește sentimentul că ei sunt respinși de toți, deși majoritatea lor provin din țări ale Uniunii Europene, și în final (iv) să satisfacă nevoii de a rămâne grupați pentru a supraviețui și a face față adversității și respingerii de către populațiile sedentare, respingere accentuată de criza economică actuală.). Ca responsabili de cult în Franța dorim să reamintim demnitatea și respectul datorate fiecărei persoane, oricare ar fi originea și situția ei, necesitatea ca administrațiile publice – deși cunoaștem dificultățile acestora – să lucreze cu asociațiile care propun soluții în ceea ce privește școlarizarea copiilor, accesul la locuință, găsirea unui adăpost pentru cei mai fragili și căutarea de locuri de muncă, cooperarea cu țările de origine ale rromilor. Facem apel la credincioșii diferitelor culte pe care noi le reprezentăm, rugându-i să-și exprime fraternitatea într-un mod sincer și concret.

4. Membrii CRCF au luat cunoștință de termenii scrisorii adresate de către reprezentanții diferitelor religii ale țărilor care fac parte din grupul G8, președinților și șefilor de guvern membri ai acestui grup, pentru reuniunea lor din luna iunie. Reprezentanții cultelor din Franța aprobă conținutul acestei scrisori, problematicile și propunerile pe care ea le evocă, care sunt în perfectă rezonanță cu situația de criză a lumii noastre.

La această reuninune au participat : Cardinalul André Vingt-Trois și Episcopul Laurent Ulrich (Conferința Episcopilor din Franța) – Pastorul Claude Baty și Pastorul Laurent Schlumberger (Federația Protestantă din Franța) – Mitropolitul Emanuel, Mitropolitul Iosif și domnul Carol Saba (Adunarea Episcopilor Ortodocși din Franța) – Marele Rabin Gilles Bernheim și rabinul Moise Lewin (Marele Rabinat al Franței) – domnul Anouar Kbibech (Consiliul francez al cultului musulman) – doamna Marie Stella Boussemart și domnul Olivier Wang-Geneh (Uniunea budistă din Franța)

Conferința Responsabililor Cultelor din Franța a fost creată la data de 23 noiembrie 2010. Ea regrupează șase instanțe responsabile ale Bisericilor creștine (Catolică, Ortodoxă, Protestantă), Islamului, Iudaismului și Budismului. Această inițiativă se justifică prin dorința responsabililor cultelor din Franța de a aprofunda cunoașterea reciprocă, prin dorința de a contribui împreună la coeziunea societății noastre în respectul celorlalte curente de gândire și prin recunoaștearea laicității ca făcând parte din binele comun al societății noastre.

Comentarii Facebook


Știri recente