Comuniune și spiritualitate în muzica bisericească

Cuvântul de binecuvântare al Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la încheierea Concursului Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, ediția a VI-a, 27 octombrie 2013:

Concursul Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, ajuns astăzi la a VI-a ediție, se desfășoară sub semnul „Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena”, cu ocazia împlinirii a 1700 de ani de la Edictul de libertate religioasă de la Milano (313) și al „Anului comemorativ Părintele Dumitru Stăniloae la 110 ani de la naștere și 20 de ani de la trecerea sa la Domnul”.

Biserica Ortodoxă Română dorește să-i prețuiască astfel pe Sfinții Împărați Constantin și Elena cei întocmai cu Apostolii, evidențiind contribuția lor la încetarea persecuțiilor pe motive religioase și recunoașterea creștinismului ca religie licită, râvna lor în apărarea dreptei credințe și susținerea Bisericii creștine, evlavia lor ca mari ctitori de locașuri sfinte, zelul lor pentru educația creștină, susținerea lor pentru dezvoltarea lucrării misionare-pastorale și social-filantropice a Bisericii.

Totodată, Biserica noastră îl comemorează anul acesta (2013) pe Părintele Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea, care a contribuit la înnoirea teologiei ortodoxe, în special prin sinteza sa neo-patristică. Traducerea Filocaliei în limba română și tratatul său de Teologie Dogmatică Ortodoxă au devenit îndreptarul teologiei românești, care a inspirat întreaga generație de teologi de la sfârșitul secolului 20 și începutul secolului al 21-lea.

Unul dintre multiplele aspecte ce-l particularizează pe Părintele Dumitru Stăniloae în literatura teologică și în spiritualitatea răsăriteană este și cel legat de aprofundarea spiritualității bizantine din perspectivă teologică. Demersul Părintelui Stăniloae, în acest sens, este strâns legat de Sfânta Liturghie, ca izvor nesecat de spiritualitate și comuniune, exprimate duhovnicește și artistic în frumusețea rugăciunilor, a imnografiei și a iconografiei ortodoxe. Părintele Stăniloae face trimitere la scrierile Sfinților Părinți pentru a motiva teologic importanța muzicii liturgice, ca formă artistică elevată de exprimare a credinței vii și a iubirii față de Dumnezeu și de semeni, precum și a bucuriei comuniunii eclesiale.

De asemenea, cântarea bisericească autentică are darul de a intensifica în Biserica lui Hristos conștiința misionară, de a inspira și încuraja vestirea iubirii milostive a lui Dumnezeu prin cuvânt și faptă, ca vocație a tuturor creștinilor. Cultivarea muzicii liturgice autentice este pentru Biserică o sfântă lucrare misionară de sensibilizare a sufletelor pentru a recepta și transmite lumina Evangheliei iubirii lui Hristos și pentru a se împărtăși cu bucurie de prezența harică a lui Hristos în Biserică.

Prin armonia dintre cuvânt și sunet, prin simfonia dintre bucuria muzicii și profunzimea învățăturilor teologice, cântarea bisericească este jertfă de mulțumire și de laudă adusă lui Dumnezeu, precum și dar binecuvântat pentru pelerinii de pe Colina Bucuriei, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, în prezența icoanelor și moaștelor Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Mare Mucenic Artemie.

Iar întrucât la români cultul a produs multă cultură, muzica bisericească este parte integrantă a cultului creștin ortodox și a culturii muzicale românești, cu rol important în mărturisirea publică a dreptei credințe și în promovarea comuniunii între oameni. Prin corurile parohiale mixte, invitate să concureze la nivel național, ediția a VI-a a Concursului Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!” și-a propus să contribuie la preamărirea lui Dumnezeu și la cultivarea comuniunii eclesiale frățești; să susțină interpretarea autentică a muzicii bisericești; să identifice și să promoveze formațiile de muzică bisericească valoroase; să îmbogățească repertoriul liturgic românesc, stimulând creativitatea compozitorilor de muzică bisericească din țară.

Mulțumim tuturor corurilor participante în toate etapele acestui concurs, compozitorilor participanți, și felicităm pe câștigătorii celor două secțiuni ale concursului național bisericesc, devenit deja tradiție în Patriarhia Română.

Felicităm, de asemenea, pe organizatorii și susținătorii Concursului Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, ediția a VI-a. Totodată, exprimăm mulțumire pentru bucuria neașteptată făcută nouă prin prezența aici, la Patriarhie, a corului creștin ortodox „Blagozvonnitsa” din Moscova, care se află în aceste zile într-un pelerinaj la mai multe mânăstiri din România.

Ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei prezenți la acest eveniment muzical și să vă dăruiască bucuria îngerilor și a sfinților din ceruri, care neîncetat laudă slava, iubirea și pacea Preasfintei Treimi, la care sunt chemați să participe toți cei ce caută fericirea și viața veșnică din Împărăția Cerurilor.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente