Comunicat de presă – SERBIA ARE UN NOU PATRIARH

Patriarhia Română felicită pe noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe, Preafericitul Părinte Irineu și se roagă ca Hristos Domnul, Arhiereul Cel veșnic și Capul Bisericii, să binecuvânteze și să ajute pe noul Patriarh să păstorească Biserica Ortodoxă Sârbă pe calea mântuirii, a comuniunii frățești cu Bisericile Ortodoxe Surori și a mărturiei comune ortodoxe în Europa și în întreaga lume.

Sperăm într-o cooperare frățească și fructuoasă între Patriarhia Sârbă și Patriarhia Română, în context european și în contextul bunelor relații dintre diaspora ortodoxă sârbă și diaspora ortodoxă română.

Preasfințitul Episcop Irineu de NiÅ¡,

Patriarhul ales al Bisericii Ortodoxe Sârbe

Născut la 28 august 1930, în localitatea Vidova, regiunea ÄŒaÄak, primind numele de botez Miroslav (Gavrilovici). A absolvit Seminarul Teologic la Prizren și Facultatea de Teologie la Belgrad. După satisfacerea serviciului militar a suplinit un post de profestor la Seminarul din Prizren. În 1959, cu binecuvântarea Patriarhului Gherman al Serbiei, a fost tuns în monahism la mănăstirea Rakovița, primind numele de Irineu. În același an, a fost hirotonit ierodiacon și ieromonah. În anul universitar 1962/63 a urmat cursurile postuniversitare ale Facultății de Teologie din Atena. În 1974 a fost ales episcop vicar patriarhal, cu titlul de Moravița. În mai 1975 a fost ales episcop de Niș. Membru al Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Sectorul relații bisericești și interreligioase al Patriarhiei Române

Comentarii Facebook


Știri recente