Clericii din Bucureşti şi Ilfov în Conferinţă pastoral – misionară

În Sala Mare a Palatului Naţional al Copiilor din Capitală, miercuri, 27 mai 2015, au debutat lucrările primei sesiuni a Conferinţei pastoral-misionare semestriale de primăvară a clerului din Arhiepiscopia Bucureştilor, sub titlul„2015 – Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi”. Conferinţa a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântă Liturghie şi Te Deum în deschiderea lucrărilor

Conferința preoțească de primăvară din Capitală a debutat la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou. Atât Sfânta Liturghie, cât și slujba de Te Deum au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Răspunsurile la strană au fost date de către corul Protopopiatului Ilfov Nord

Clericii din Bucureşti şi Ilfov în Conferinţă pastoral – misionară

La conferinţă au fost prezenţi peste 800 de clericii din cele şase Protopopiate din Capitală şi din cele două Protopopiate din Judeţul Ilfov, preoţii de caritate (din spitale, cimitire, instituţii sociale, instituţii militare şi penitenciare) din Capitală şi din Judeţul Ilfov, angajaţii clerici ai Centrului eparhial, cadrele didactice clerici din cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi seminarial din Capitală şi Judeţul Ilfov, Preacuviosul Părinte Exarh, Preacuvioşii Părinţi Stareţi şi Preacuvioasele Maici Stareţe din Mănăstirile din Capitală şi din Judeţul Ilfov.

În deschiderea evenimentului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a adresat celor prezenţi cuvântul intitulatSă aducem lumină şi bucurie într-o lume confuză şi tristă – Misiunea parohiei şi a mănăstirii azi din care redăm un fragment.

„Misiunea comunităţilor parohiale şi monahale azi se bazează pe lumina Evangheliei lui Hristos şi pe prezenţa lui Hristos în sufletele celor ce cred în El şi îl iubesc pe El. Noi propovăduim Cuvântul mântuitor al lui Dumnezeu, care poate înmuia inima împietrită de păcat, pentru a deveni o inimă milostivă şi generoasă, aşa cum au prezis prorocii despre lucrarea Duhului Sfânt în sufletul omului: „Vă voi da inimă nouă şi duh nou vă voi da; voi lua din trupul vostru inima cea de piatră şi vă voi da inimă de carne. Pune-voi înăuntru vostru Duhul Meu şi voi face ca să umblaţi după legile Mele şi să păziţi şi să urmaţi rânduielile Mele” (Iezechiel 36, 26). Înţelegem, aşadar, că specificul misiunii Bisericii nu constă în săvârşirea unei lucrări individuale pur omenești, ci misiunea Bisericii este în împreună-lucrarea omului cu Dumnezeu, lucrare sfinţitoare, aducătoare de pace şi bucurie, de comuniune şi mântuire. Secularizarea contemporană indusă sau impusă, care afectează deopotrivă spaţiul public şi modul de viaţă individual european, poate fi contracarată dacă misiunea parohiei şi a mănăstirii va avea în centru o viaţă duhovnicească profundă şi o acţiune pastorală şi socială ancorată în realităţile complexe ale timpului în care trăim”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Lucrările conferinței preoțești din Capitală

La cele două sesiuni ale conferinţei au fost susţinute mai multe referate.

Preot Conf. Dr. David Pestroiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, în referatul intitulat Parteneriatul parohie-şcoală azi, a accentuat importanța colaborării dintre Biserică și școală, preoți și profesori.

„O consecinţă favorabilă încheierii parteneriatului dintre Parohie şi Şcoală o constituie întărirea legăturilor dintre profesorul de religie şi preotul sau preoţii parohiei din proximitatea şcolii. În acest sens, responsabilităţile revin nu numai cadrelor didactice, ci şi slujitorilor bisericeşti care trebuie să arate disponibilitate spre cooperarea cu profesorii de religie”, a spus pr. David Pestroiu.

Al doilea referat, intitulat Rolul catehezei în misiunea Bisericii în contextul multiconfesional şi multireligios azi, susținut de Părintele Conf. Radu Mureșan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, a evidențiat roadele catehezei parohiale și necesitatea diversificării categoriilor cărora se adresează aceasta.

„Proiectul Catehetic Hristos Împărtăşit Copiilor derulat începând cu anul 2006 se adresează copiilor între 6 şi 17 ani care se află în perioada formării şi care sunt cei mai vulnerabili în faţa unei lumi secularizate. În cadrul parohiilor unde proiectul este deja implementat, copii, tinerii devin mult mai responsabili şi activi în biserică şi participă la proiecte social filantropice şi pastorale din cadrul comunităţii din care fac parte” a spus pr. Radu Mureșan.

Despre exagerările cu privire la misiunea socială a Bisericii, dar și despre importanța milosteniei a punctat Părintele Cons. Ionuț Viorel Iordăchescu în referatul: Misiunea social-filantropică a parohiei în contextul actual.

„Misiunea socială a Bisericii mai ales la nivelul parohiei nu se nu se manifestă numai prin lucrarea de asistenţă socială creştină, ci prin toate laturile sau domeniile activităţii bisericeşti şi parohiale”, a spus Pr. Cons. Ionuț Viorel Iordăchescu.

Părintele Arhim. Melchisedec Velnic, Exarh al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și stareț al Mănăstirii Putna, a vorbit, în referatul intitulat Misiunea mănăstirilor azi, despre necesitatea comuniunii dintre monahi și mireni pentru mântuire.

„Monahi şi mireni nu putem avea altă misiune decât Hristos. Iar această misiune este desăvârşită şi desăvârşeşte. Ceea ce deosebeşte în mod esenţial pe monahi de cei din lume este măsura lepădării de sine, dar această lepădare de sine nu cunoaşte decât un sens, spre Hristos. Monahii şi credincioşii căsătoriţi merg spre acelaşi drum, dar cei care au datoria de a deschide calea sunt monahii”, a subliniat Arhim. Melchisedec Velnic.

Ultimul referat susţinut de Conf. Dr. Adrian Lemeni de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti a reliefat rolul laicilor în misiunea parohiei.

„Mai ales în contextul societăţii actuale, în care prin diferite ideologii seculariste se încearcă impunerea unei înţelegeri laiciste a vieţii şi a lumii în sensul de eliberare a conştiinţei personale şi comunitare de sub tutela tradiţiei religioase este de mare importanţă redescoperirea semnificaţiei originare a termenului de laic şi verificarea vocaţiei specifice a laicatului”, a spus Conf. Dr. Adrian Lemeni, după cum aflăm de la TRINITAS TV.

La finalul conferinței, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat trei noi apariții editoriale. Este vorba despre volumele: „Sensurile și importanța Sfintei Taine a Spovedaniei și ale Sfintei Taine a Împărtășaniei în teologia, spiritualitatea și misiunea ortodoxă contemporană”, „Chipuri de lumină. Renumiți monahi din trecutul Arhiepiscopiei Bucureștilor”, precum și cele mai frumoase citate despre familia creștină ale Sfântului Ioan Gură de Aur.

Toți cei prezenți au primit în dar, din partea Patriarhului României noile apariții editoriale.

Conferința s-a încheiat cu vizionarea unui film despre Mănăstirea Putna și despre personalități monahale din viața acestui așezământ

Comentarii Facebook


Știri recente