Cinci cuvinte despre rugăciune de la unul dintre cei mai mari rugători, Sfântul Serafim de Sarov

Sfântul ascet Serafim de Sarov a petrecut o mie de zile şi de nopţi rugându-se în genunchi, pe o piatră, în inima pădurii. După aceasta, timp de mai mulţi ani a stat închis (zăvorât) în chilia lui din mănăstire, fără pat şi fără căldură, rostind rugăciunea lui Iisus și citind Sfintele Evanghelii.

În urma unei vedenii în care i s-a arătat Maica Domnului, Sfântul Serafim a început să povățuiască credincioșii spre dobândirea Duhului Sfânt, împărtășind din inegalabila sa experiență ascetică și isihastă.

În anul omagial al Rugăciunii, în ziua cinstirii Sf. Serafim, vă prezentăm 5 cuvinte despre rugăciune selectate din celebra convorbire a Cuviosului cu un credincios pe nume Motovilov.

Cinci cuvinte despre rugăciune de la Sfântul Serafim de Sarov

1. Rugăciunea, postul, privegherea şi toate celelalte fapte creştineşti, indiferent cât de bune pot fi ele în sine, nu constituie scopul vieţii noastre creştine, deşi ele servesc drept mijloace indispensabile de a atinge acest ţel. Adevăratul scop al vieţii noastre creştine constă în dobândirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Cât despre posturi, rugăciuni, privegheri, milostenii şi orice faptă bună făcută în numele lui Hristos, ele reprezintă doar mijloace pentru dobândirea Duhului Sfânt. Dar ia aminte, fiul meu, numai fapta bună în numele lui Hristos ne oferă darurile Sfântului Duh.

2. Desigur, orice faptă bună făcută în numele lui Hristos ne oferă harul Sfântului Duh, dar rugăciunea ni-l oferă mai mult ca orice, căci ea ne este întotdeauna la îndemână.

3. Rugăciunea este întotdeauna la îndemâna oricui, bogat sau sărac, nobili sau oameni simpli, puternici sau slabi, sănătoşi sau bolnavi, drepţi sau păcătoşi.

4. Atunci când prin atotputernicia credinţei şi rugăciunii, Duhul Sfânt binevoieşte să ne viziteze şi vine la noi în plinătatea bunătăţii Sale celei negrăite, noi trebuie să fim morţi şi faţă de rugăciune. Sufletul vorbeşte şi conversează în timpul rugăciunii, dar la coborârea Duhului Sfânt noi trebuie să rămânem într-o tăcere totală, pentru a auzi limpede şi inteligibil toate cuvintele vieţii celei veşnice pe care El va binevoi atunci să ni le comunice.

5. Dacă rugăciunea şi privegherea îţi oferă mai mult har dumnezeiesc, priveghează şi te roagă; dacă postul îţi oferă mai mult har al Duhului, posteşte; dacă milostenia îţi oferă mai mult fă milostenii. Cântăreşte fiecare virtute lucrată în numele lui Hristos în acest fel.

Foto: Arhiva Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente