Campionii Bucuriei Sociale la Câmpulung Muscel

„Cel ce gândeşte la Dumnezeu cinsteşte pe orice om, află ajutor de la orice om prin voinţa ascunsă a lui Dumnezeu. Şi cel ce apără pe cel asuprit are pe Dumnezeu de partea sa. Iar cel ce întinde braţul său spre ajutorul aproapelui primeşte braţul lui Dumnezeu în ajutorul său.” Sfântul Isaac Sirul

Bună este rugăciunea, le spunea Arhanghelul Rafail lui Tobie şi lui Tobit, cu post şi cu milostenie şi cu dreptate (Tob. 12, 3). Pentru a fi bineplăcut lui Dumnezeu, postul trebuie unit totdeauna cu rugăciunea şi cu milostenia. Când postim numai cu trupul, fără a ne ruga şi a face milostenie, sufletul nostru nu se poate înălţa spre Dumnezeu. Acestea, rugăciunea şi milostenia, împreună cu postul fac sufletul mai puternic, mai uşor şi îi dau aripi.

Hristos Însuşi spune: Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv. Daţi şi se va da. Turna-vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată şi cu vârf. (Luca 6, 36-38).

Urmând aceste sfinte îndemnuri, pe 28 noiembrie 2014, la sediul Protoieriei Câmpulung Muscel, în sala Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel, a avut loc un nou capitol din Proiectul Social Filantropic Campionii Bucuriei, ce a reunit preoţii din cercul pastoral nr. 4 de la parohiile: Vatra Satului, Capul Piscului, Coteşti, Godeni, Malu, Prislop, Vlădeştii de Jos şi Vlădeştii de Sus. Din aceste parohii au fost selectate familii nevoiaşe, aflate în grele condiţii de viaţă, fără venituri, cu mulţi copii ce prezintă risc de abandon şcolar precum şi bătrâni sau persoane bolnave fără familie, ce au primit prin grija preoţilor reprezentanţi ai parohiilor, ajutoare ce au constat în alimente şi cărţi de rugăciune – hrană pentru trup şi suflet, ne-a mărturisit Şerban Niţă.

Cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Calinic, în Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului se desfăşoară, la nivel de protoierii, după un program stabilit de Permanenţa Centrului Eparhial, activităţi social-filantropice ce au în vedere ajutorarea familiilor sărace şi aflate în nevoi, cu copii mulţi sau în pragul abandonului şcolar, bolnavi şi bătrâni. Aceste acţiuni sociale fac parte din Proiectul general social-filantropic cultural-educativ şi sportiv intitulat „Campionii Bucuriei” coordonat de Părintele Arhidiacon Caliopie Cristian Ichim, Consilier responsabil de sectoarele Economic-Financiar şi Construcţii Bisericeşti din Eparhia Argeşului şi Muscelului.

Beneficiarii sunt aleşi în urma unor anchete sociale, în care au fost urmărite cazurile cu venituri foarte mici, dar şi problemele de sănătate foarte grave. O atenţie deosebită o primesc bătrânii, bolnavii fără familie, precum şi copiii pentru care există riscul abandonului şcolar.

În proiect sunt implicaţi părinţii protoierei şi preoţii din fiecare protoierie, precum şi credincioşii din cuprinsul Eparhiei Argeşului şi Muscelului, care sunt chemaţi să aducă bucurie în casele celor sărmani.

Comentarii Facebook


Știri recente