Biserica vine în întâmpinarea copiilor și tinerilor

Pentru a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă tinerii, în Episcopia Caransebeșului, încă din 2006, s-a înființat Departamentul pentru Tineret al Episcopiei, care desfășoară o amplă și dinamică lucrare cu tinerii din eparhie. Scopul pentru care a fost înființat departamentul, vizează atât formarea spiritual-morală a tinerilor, descoperirea semnificațiilor profunde ale apartenenței lor la Biserică, a specificității și unicității creștinismului românesc, cât și cunoașterea valorilor culturale, istorice, artistice – componente esențiale ale spiritualității poporului nostru și, în general, a trăsăturilor specifice acestuia.

Având ca punct de plecare studiul sociologic pilot „Împreună pentru copiii noștri”, realizat la începutul anului 2013 în Eparhia Caransebeșului, ale cărui concluzii au arătat direcțiile principale de acțiune în lucrarea cu tinerii și copiii, Departamentul de Tineret al Episcopiei Caransebeșului a implementat în ultimul an și jumătate un concept nou de implicare activă a tinerilor în viața Bisericii – centrul de tineret.

Noutatea pe care o aduce această formă de organizare o constituie, pe de o parte, o structurare și o permanentizare a activităților cu tinerii la nivelul parohiilor (în special din mediul urban) și, pe de altă parte, atragerea alături de slujitorii Bisericii – care coordonează aceste centre (majoritatea cu studii teologice, dar și didactice) – a unui număr tot mare de voluntari din diverse domenii de activitate (cadre didactice, artiști, asistenți sociali, ș.a.), încurajând astfel voluntariatul în Biserică.

„Pe lângă preocupările de ordin catehetic și duhovnicesc pe care le avem ca și obiectiv principal al activităților noastre cu copiii și tinerii, un loc important îl ocupă și aspectele care țin de educația non-formală. În acest sens noțiuni de lucrul în echipă, de lider, de gestionarea eficientă a unor conflicte, joacă un rol important, pentru că majoritatea activităților noastre sunt activități de învățare și utilizând aceste metode, copiii vor putea să înțeleagă din practică și din joc. Sunt lucruri de viață pe care ei le învață în centrele noastre de tineret, punând un accent deosebit pe aceste noțiuni de ordin teoretic, dar care au o largă aplicabilitate în practică. Avem o paletă largă în ceea ce privește educația, nu doar în plan de învățare curentă, ci mai mult pentru formarea și pregătirea lor pentru viață. prin joc pentru viață, dintr-o perspectivă ortodoxă a lucrurilor”, a precizat părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentului de tineret al Episcopiei Caransebeșului.

Prin eforturile depuse de Departamentul de tineret, tot mai mulți copii și tineri participă și sunt antrenați, prin diferite metode catehetice sau prin educație non-formală, la o viață, în și cu Hristos.

(Articol realizat de Diac. Pavel Canea)

Comentarii Facebook


Știri recente