Activitatea proangajatorie la Centrul de zi Colfasa din Craiova

Persoanelor cu dizabilități din regiunea de sud-vest a țării noastre le este oferită o nouă șansă de integrare socio-profesională. În cadrul unui nou centru de incluziune socială din municipiul Craiova, înființat de Asociația „Colfasa”, mai mulți creștini aflați în suferință primesc ajutor și alinare sufletească, informează Ziarul Lumina, Ediția de Oltenia.

Potrivit unui studiu recent, în România, doar 12,7% din persoanele cu dizabilități au capacitatea de a munci, principala dificultate fiind deplasarea la locul de muncă și înapoi. Deși asimilarea în mediul profesional a persoanelor cu handicap este stipulată prin lege (448/2006), patronii cu mai mult de 50 de angajați fiind obligați să integreze în colectiv persoane cu dizabilități în procent minim de 4%, izbânda de angajare este foarte slabă. În acest context, din dorința de a-i ajuta pe cei în suferință, Asociația „Colfasa” a înființat mai multe centre de incluziune socială, printre care unul și în Craiova. Prin intermediul acestuia, persoanele cu dizabilități au speranța unei șanse mai mari de integrare pe piața muncii datorită serviciilor oferite.

Informare și consiliere în perspectiva unei viitoare angajări

Printre criteriile de eligibilitate care trebuie întrunite de către persoanele cu dizabilități pentru a beneficia de serviciile centrului se numără: vârsta peste 18 ani, domiciliul în regiunea de sud-vest a ță-rii, deținerea unui certificat valabil de încadrare în grad de handicap; persoana cu dizabilități să se afle în căutarea unui loc de muncă.

Sediul se află în centrul orașului, în aproprierea instituțiilor abilitate în domeniu. Scopul Centrului de Incluziune Socială Craiova este acela de furnizare de servicii sociale integrate persoanelor cu dizabilități din regiunea sud-vest a Olteniei, în vederea integrării pe piața muncii. Pentru atingerea acestui scop, în cadrul centrului funcționează echipe mixte de asistenți sociali specializați pe procesul de mediere pe piața muncii, dar și psihologi care vin în întâmpinarea beneficiarilor cu servicii integrate complexe și individuale, precum: informare și consiliere, mediere pe piața muncii (prospectarea locurilor de muncă vacante și a cursurilor de formare profesională), consiliere individuală și familială, grupuri de suport pentru dezvoltarea abilităților necesare la angajare și cursuri de formare profesională.

90 de persoane dizabile integrate periodic în câmpul muncii

Spațiul în care se desfășoară activitățile de integrare dispune de mai multe camere destinate con-silierii/lucrului individual sau colectiv cu beneficiarii și birouri de unde angajații pot prelucra datele obținute. În întreaga activitate desfășurată, membrii ONG-ului au în vedere următoarele repere: facili-tarea accesului la ocuparea unui loc de muncă pentru un număr de minimum 90 de persoane cu diza-bilități, includerea persoanelor din grupul-țintă în programe de formare profesională, modificarea atitudinii angajaților și a angajatorilor în ceea ce privește integrarea persoanelor cu dizabilități, imple-mentarea măsurilor de acompaniere în vederea identificării și menținerii unui loc de muncă pentru persoanele cu dizabilități, facilitarea participării la programe de formare pentru dezvoltarea compe-tențelor și calificărilor de bază pentru persoanele cu dizabilități.

Centrul de Incluziune Socială din Craiova oferă, de asemenea, posibilitatea beneficiarilor de a participa la cursuri de calificare în funcție de nevoile pieței muncii. Serviciile oferite sunt monitorizarea și evaluarea nevoilor, consiliere psihologică și orientare profesională, pregătire în vederea obținerii unui loc de muncă (redactare CV, elemente de legislație a muncii etc.). Între obiectivele ONG-ului se încadrează și monitorizarea postangajatorie a beneficiarilor. Astfel, pe o perioadă de două luni, membrii centrului supraveghează atent activitatea fostului beneficiar, ajutându-l la nevoie pentru a fa-ce față condițiilor oferite de noul loc de muncă.

Comentarii Facebook


Știri recente