A trecut la cele veşnice pr. Petru Ciobanu, prieten apropiat al Mitropolitului Antonie Plămădeală

Părintele Petru Ciobanu din Slatina, jud. Suceava, a trecut vineri la cele veşnice la vârsta de 95 de ani, în comunitatea pe care a slujit-o ca preot timp de 72 ani.

Personalitate importantă a zonei, părintele s-a remarcat, pe lângă faptul că a fost ctitor de biserici, şi prin prietenia pe care a avut-o cu ilustrul mitropolit Antonie Plămădeală.

„Viitorul ierarh l-a vizitat de mai multe ori în casa parohială de la Slatina, unde au avut discuții și lungi întâlniri pe care mai târziu aveau să le evoce într-o bogată corespondență cum nu cred că mai este alta în istoria Bisericii noastre între un ierarh și un preot de mir”, a declarat pentru Agenţia de ştiri Basilica Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Într-un articol publicat în Ziarul Lumina, Preasfinţia Sa amintea de legătura deosebită care a existat între părintele Petru şi Mitropolitul Antonie:

„În casa lor, aşezată sub cetatea munţilor Stânişoarei, am găsit cu ani în urmă o dedicaţie a mitropolitului Antonie Plămădeală aşezată pe pagina dintâi a cărţii «Trei ceasuri în iad». O reproduc din amintire, cu aproximaţie: «Când viaţa mea a cunoscut ceasuri de iad, în casa preotului Petru Ciobanu m-am simţit întotdeauna ca-n Rai»”.

Corespondenţa purtată cu Mitropolitul Antonie încredinţat-o Preasfinţitului Părinte Timotei Prahoveanul, numind-o „tezaurul vieţii lui”. Aceste documente epistolare au fost publicate în două volume la Editura Andreiana a Mitropoliei Ardealului.

„Preotul Petru Ciobanu și soția lui, presbitera Angela, au cultivat cel mai mult darul rar al prieteniei”, a spus Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor evidenţiind că în casa lor s-au aflat de multe ori mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, călugări, duhovnici și oameni de cultură:

„Amintim dintre ei pe Patriarhii Iustin Moisescu și Teoctist Arăpașu; Mitropoliții Antonie Plămădeală și Bartolomeu Anania; arhiereii Eftimie Luca, Adrian Hrițcu, Irineu Crăciunaș, Pimen Zainea, Casian Crăciun și Visarion Bălțat; marii duhovnici arhim. Cleopa Ilie și arhim. Sofian Boghiu – care a și pictat biserica din Slatina; profesorii de teologie pr. Dumitru Stăniloae, Olivier Clément, Hans Urs von Balthasar, Wilhelm Nyssen; scriitori precum Ioan Alexandru, Geo Bogza și alții.”

Preotul Petru Ciobanu

Preotul Petru Ciobanu s-a născut în data de 26 decembrie 1923 în localitatea Dobrovăţ, judeţul Vaslui.

Între anii 1930 şi 1934 a urmat şcoala primară în comuna Dobrovăţ, iar între anii 1935 şi 1942, a urmat cursurile Se­mi­na­rului Teologic „Sfântul Gheor­ghe“ din Roman.

În iunie 1946 a absolvit Fa­cul­tatea de Teologie din Su­cea­va, susţinând la examenul de licenţă lucrarea cu subiectul Dra­gostea creştină, elaborată sub îndrumarea preotului profesor Orest Bucevschi.

În ziua de 26 octombrie 1946 a fost hirotonit diacon, iar la 28 octombrie, preot de ierarhul Valerie Moglan Botoşăneanul, e­pis­cop-vicar al Mitropoliei Mol­dovei şi Sucevei, pe seama Pa­rohiei Slatina din Protoieria Făl­ti­ceni, judeţul Suceava.

Între anii 1966 şi 1971, bise­rica monument istoric din Sla­tina a fost restaurată în în­tre­gi­me. Biserica a fost resfinţită de Episcopul An­tonie Ploieşteanul Plămădeală, atunci episcop vicar patriarhal, împreună cu Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor Irineu Cră­ciunaş Suceveanul, în ziua de 26 septembrie 1971.

În anul 1977, după o îndelungată şi îndrăzneaţă dispută cu autorităţile comuniste ale ju­de­ţu­lui Suceava, fără să aibă la dosar vreo aprobare, a început lucrările de zidire a noii biserici în satul Herla, care s-au încheiat în anul 1988, când în luna septembrie a fost săvârşită slujba târnosirii de fericitul întru pomenire Teoctist, Patriarhul României.

În anul 1978 fusese nomina­lizat protopop al Protopopiatului Fălticeni, demnitate pe care a refuzat-o, întrucât începuse lucrarea de zidire a bisericii din Herla. A fost, de asemenea, solicitat de câteva ori de episcopul şi apoi mitropolitul Antonie Plămădeală pentru a fi încadrat în posturi administrative la centrele eparhiale din Bu­cureşti, Buzău şi Sibiu.

În anul 1980 a fost ales, de electoratul Protoieriei Făl­ti­ceni, membru în Adunarea E­parhială a Arhiepiscopiei Ia­şi­lor, pentru două mandate (1980-1988).

Date Biografice: ZL
Foto credit: ZL

Comentarii Facebook


Știri recente