29 martie 2012 – Preasfințitul Ioachim Băcăuanul își aniversează ziua de naștere

Preasfințitul Ioachim Băcăuanul își aniversează pe 29 martie 2012 ziua de naștere.

P.S. Ioachim Giosanu s-a născut la 29 martie 1954 în comuna Stănița (județul Neamț), din părinți creștini ai Bisericii Ortodoxe, Neculai și Anica Giosanu, s primind numele de Ilie. Este cel de-al treilea copil din cei opt (patru băieți și patru fete).

Despre copilăria petrecută la Stănița, P.S. Ioachim păstrează amintiri dintre cele mai variate, de la chipurile frumoase ale dascălilor și până la bisericuțele de nisip de pe malul Siretului, toate imaginile i se perindă cu nostalgie prin fața ochilor, atunci când îl ispitești cu vorba: Între anii 1961 și 1969, a studiat la Școala generală din satul natal, Stănița.

Între 1970-1971, a intrat ca frate la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Erau timpuri grele. Decretul 410 din 1959, promulgat de autoritățile comuniste ale vremii, izgonise din mănăstiri marea majoritate a personalului monahal care avea vârsta de până în 50 de ani. Multe mănăstiri au fost închise, altele au fost transformate în azile pentru călugării bătrâni. O astfel de soartă a avut-o Mănăstirea Sihăstria, care pe vremea aceea, era considerată un schit. Însă, prin comasarea multor călugări cu viață aleasă, acea mănăstire a devenit una dintre cele mai înfloritoare oaze de spiritualitate din monahismul românesc. Când a intrat la Sihăstria, stareț era un strănepot al lui Ion Creangă, pe nume Caliopie Creangă, din Humulești. Autoritățile l-au numit stareț tocmai pentru această prerogativă. S-a dovedit a fi foarte generos și l-a primit în mănăstire în ciuda vârstei fragede care o avea (15 ani neîmpliniți). Părintele Petroniu Tănase l-a pregătit pentru a intra la Seminarul de la Mănăstirea Neamț.

Între 1970 și 1975, a urmat cursurile Seminarului Teologic Liceal Ortodox ‘Veniamin Costachi’ de la Mănăstirea Neamț. Între anii 1975-1976 a efectuat serviciul militar, iar după ce a absolvit cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, a fost admis la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Însă, conform legilor de atunci, cei intrați la facultate urmau să facă înaintea intrării pe băncile instituțiilor de învățământ superior, nouă luni de armată. Cum înainte cu un an s-a întâmplat ca unii dintre teologii din armată să plece la slujba de Înviere, undeva într-un sat, în anul 1975-1976, generația de viitori teologi a fost trimisă să facă armata tocmai în Oltenia, la Plenița, Dolj, departe de orice sat sau așezare cu biserici sau mănăstiri.

Între anii 1976-1980 a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Diaconul Petre David, conferențiar suplinitor la Catedra de Îndrumări misionare și ecumenism, i-a coordonat lucrarea de licență, intitulată: Sabatul la cultele neoprotestante și poziția ortodoxă. În anul 1980 a fost tuns în monahism, pe seama Mănăstirii Bistrița, Neamț, primind numele de Ioachim. A fost primul călugăr hirotesit pe seama acelei mănăstiri după 40 de ani. L-a avut ca naș de călugărie pe Ioanichie Bălan, unchiul său. Timp de cinci ani a lucrat la Bistrița, la activitățile de restaurare la Complexul de acolo, alături de starețul Ciprian Zaharia.

La data de 1 martie 1981 a fost hirotonit ierodiacon de către P.F. Patriarh Teoctist Arăpașu, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Sucevei. În anul 1982 a fost hirotesit arhidiacon de P.F. Patriarh Teoctist, iar în 1985 este transferat la Centrul Eparhial de la Iași, unde a avut mai multe funcții: prim-arhidiacon al Catedralei mitropolitane din Iași, secretar al IPS Teoctist, corector la revista „Mitropolia Moldovei și Sucevei” și econom mitropolitan.

În anul 1990 este numit secretarul noului mitropolit al Moldovei, IPS Daniel Ciobotea. Nu a rămas în această funcție decât 4 luni, întrucât ÎPS Daniel i-a făcut formalitățile de a pleca la studii în străinătate. La 30 decembrie 1990, la Mănăstirea Văratec, a fost hirotonit ieromonah de către IPS Daniel. La hirotonie au slujit în sobor P.C. Arhimandrit (pe atunci) Bartolomeu Anania și stareții mănăstirilor nemțene. La răspântia dintre ani (1 ianuarie 1991), în cadrul Te-deum-ului de la miezul nopții, a fost hirotesit protosinghel.

La 7 ianuarie 1991, a plecat la studii de doctorat în Franța. Era primul călugar român trimis la studii după Revoluția română din 1989. A ajuns la Institutul „Saint Sèrge” din Paris, singurul așezământ universitar ortodox din Occident, organizat de marii teologi ruși, expulzați la Revoluția bolșevică din 1917-1918. Facultatea era integrată Universității de la Sorbona, de aceea a intervenit pe lângă Guvernul francez care i-a acordat o bursă guvernamentală, ce i-a înlesnit aprofundarea studiilor. S-a înscris la Sorbona pentru a-și perfecționa limba franceză. A obținut Diploma de „vorbitor de limbă franceză”. În 1992 și-a prezentat planul tezei de doctorat, care i-a fost acceptat. A lucrat cu reputații profesori de la Saint Serge: Boris Bobrinskoy ��i Olivier Clement.

La data de 26 octombrie 1994, și-a susținut teza de doctorat în limba franceză, cu denumirea de La déification de l’homme d’après la pensèe du Père Dumitru Stăniloae (română Îndumnezeirea omului în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae). Cartea a fost publicată la Editura Trinitas din Iași, în 2003, cu prilejul „Anului Stăniloae” (100 ani de la naștere și 10 de la trecerea sa la cele veșnice).

La data de 8 decembrie 1994, Sfântul Sinod (temei 8050/1994) a aprobat propunerea Arhiepiscopiei Iașilor de a promova în treapta de arhimandrit a Prea Cuv.Protos. Ioachim Giosanu, doctorand la Institutul Teologic „Saint Sèrge” din Paris.

La data de 15 mai 1998 a prezentat la rânduiala ipopsifierii, dimpreună cu PC Prof. Boris Bobrinskoy, decanul Facultății de Teologie Saint Serge din Paris, pe PC Arhim. Iosif Pop. La data de 21 iunie 1998, de Sărbătoarea Tuturor Sfinților Atonului, hramul Mănăstirii Bucium, după oficierea Sfintei Liturghii, a fost hirotesit arhimandrit de către ÎPS Daniel, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

În anul 1998 a fost ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, arhiereu vicar al Episcopiei Romanului.

La data de 1 mai 2000, a doua zi de Paști, a fost hirotonit Arhiereu al Episcopiei Romanului.

În această calitate, el a îndeplinit mai multe activități pastoral-misionare, didactice, social-filantropice și administrativ-gospodărești:

â— a reînființat revista „Cronica Romanului” (înființata în 1924), în care a publicat câteva zeci de articole. A publicat articole, studii în diferite cotidiene și reviste de specialitate. A prefațat cărți;

â— a fost trimis, ca delegat al Sfântului Sinod, la diferite întruniri ecumenice, simpozioane, conferințe internaționale;

â— urmărește desfășurarea lucrărilor în peste 80 de șantiere de construcții de biserici din Eparhia Romanului. Se ocupă în mod direct de construcția celei mai mari biserici din țară: Catedrala „Înălțarea Domnului” din Bacău;

â— coordoneaza viața mănăstirilor din Eparhia Romanului;

â— dirijează activitatea social-filantropică în toata Eparhia Romanului, implicându-se direct în diferite programe de asistența socială;

â— participă la toate ședințele Sfântului Sinod, făcând parte din Comisia „Doctrină, viață monahală și socială”. Totodată face parte din comisia specială a Sfăntului Sinod care se ocupă de studierea dosarelor pentru canonizarea Sfinților români. A alcătuit textele slujbelor Vecerniei, Utreniei și Acatistelor mai multor sfinți: Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești, Sf.Teodosie – Mitropolitul Moldovei, Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului, Sf.Ierarh Ghelasie de la Râmeț, Sf.Mucenici Ioan din Galeș și Moise Măcinic. A revizuit slujbele Sfinților Leonte de la Rădăuți, Cuv. Daniil Sihastrul, Ioan cel Nou de la Neamț, Teodora de la Sihla, Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, Epictet și Astion, Emilian de la Durostorum (martiri dobrogeni);

În urma ridicării Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie cu titulatura nouă de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurată în zilele de 18-19 iunie 2009, la Reședința patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Ioachim Băcăuanul a fost ridicat la rangul de Episcop vicar

Comentarii Facebook


Știri recente